SIOPS i media

Viktig tilbud - Usikker framtid

Veteranforbundet SIOPS og Rådet for psykisk helse har gjennom de to siste årene utviklet og holdt kurs om veteraners psykiske helse for leger, psykologer og andre helsepersonell. Kurset er blitt svært godt mottatt som et tiltrengt videreutdanningstilbud, men Helsedirektoratet signaliserer at de ikke vil gi midler til videreføring. Les sak om kurset og hvorfor det bør videreføres på hjemmesidene til Rådet for psykisk helse.