SIOPS i media

Veteraner skadd etter 2010 har ikke mulighet til å klage på vedtak fra Statens Pensjonskasse.