Avduking av nasjonalt veteranmonument på Akershus festning

Fredag 27. august ble det nye nasjonale veteranmonumentet avduket på Akershus Festning. Monumentet er et fysisk markering av den innsatsen våre veteraner har gjort i tjeneste for Norge, og av det offer som har blitt gitt for å verne om Norges frihet

Det nye nasjonale Veteranmonument har fått en fin og helhetlig plass på Festningsområdet på Akershus festning. Området og monumentet hedrer våre veteraner på en flott måte, og det er et sted hvor besøkende vil føle anerkjennelse, respekt og samhold med våre veteraner fra internasjonale operasjoner sier generalsekretær i SIOPS, Øystein K. Wemberg.

Du kan lese Statsministerens tale her.

Du kan lese Forsvarsministerens innlegg om Afghanistan her.

Se hele avdukingen og medaljeseremonien:

Avduking av nasjonalt veteranmonument på Akershus festning

Aktuelt

Kort rapport fra Vintervekst

I år for første gang har vi gjennomført prosjektet Vintervekst. Dette prosjektet er for de som ønsker seg en liten utfordring i vinterklima og ute i naturen.

Les mer

Øvelse Oslofjorden 2022

En rolig dag på sjøen kan brått endre seg. En kollisjon med påfølgende brann eller vanninntrenging kan sette passasjerer, mannskap og fartøy i stor fare. Norsk maritimt museum skal øve på katastrofehåndtering og trenger frivillige som kan være markører. Les mer her!

Les mer

Valgkomitéens innstilling

På landsmøtet skal det velges personer til en rekke posisjoner, alt fra styret til valg- og kontrollkomitéen. I artikkelen kan du lese hvilke kandidater som er innstilt til de ulike vervene.

Les mer

Felles informasjon fra NVIO og SIOPS til veteraner som vurderer å reise til Ukraina; om sikkerhetsnettet – NAV og SPK

NVIO og SIOPS har i fellesskap sjekket ut med Forsvarsdepartementet, Statens pensjonskasse og NAV, når det gjelder konsekvenser for regelverk om erstatningsordninger og sosiale ytelser for veteraner. Vi gir i artikkelen de svar vi har innhentet fra de nevnte ansvarlige myndigheter. Foto: Evgeniy Maloletka / AP. Publisert SIOPS 16/3-22.

Les mer

Debatt i Dagens Medisin om veteranforskning

Forsvarsdepartementet har utformet et forskningsmandat som lukker, og ikke åpner for deltakelse fra sivile forskningsinstitusjoner. De største og viktigste sivile forskningsmiljøene ved universitetssykehusene er ikke inkludert i dette arbeidet

Les mer

Skal Forsvarsdepartementet styre all veteranforskning - også den sivile?

I 2020 fikk vi et enstemmig Stortingsvedtak om å utvikle en strategi for norsk veteranforskning. Det skapte forventninger om at i hvert fall noen av de viktigste og største sivile behandlings, forsknings og utdanningsmiljøene ville bli inkludert i veteranforskning. Med Forsvarsdepartementets oppfølging av vedtaket er ingen av disse inkludert!

Les mer

Om Siops

Om SIOPS


En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2022/2023.

Les årsberetning for 2021/2022 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Les protokollen fra landsmøtet 2021 her

Les protokollen fra landsmøtet 2022 her


Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'

Bli medlem

For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet i lenken til høyre. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.

Bli medlem

Veteranforbundet SIOPS arbeider for å øke den offentlige anerkjennelsen av våre skadde veteraner. Dette gjør vi gjennom å jobbe opp mot myndighetene, politikere og Forsvaret. Våre viktigste arbeidsområder er å få til bedre juridiske og økonomiske vilkår for våre veteraner, og at de skal bli møtt av et dyktig og kompetent helsesystem som kan ivareta dem.

Vi setter stor pris på alle som ønsker å støtte dette formålet, og som medlem av SIOPS er du med på å vise din anerkjennelse til våre skadde veteraner. Det er ikke et krav om å være veteran for å kunne være medlem av SIOPS.

Din støtte går til å arrangere mestringsaktiviteter og samvær for veteraner, og den politiske jobben som forbundet gjør.

Bli medlem