Fluefiske i Tisleia - en av Sør-Norges beste ørretelver 13. - 17. juni

Siden 2019 har fluefiskekursene her oppe på Golsfjellet vært et viktig prosjekt for SIOPS. For mange har denne aktiviteten vist seg som det ultimate friluftsliv.

Siden 2019 har fluefiskekursene her oppe på Golsfjellet vært et viktig prosjekt for SIOPS. For mange har denne aktiviteten vist seg som det ultimate friluftsliv. For veteraner som på ulike måter er preget av tjenesten ute, byr fluefisket på utfordringer som skal håndteres, det handler til viss grad om teknikk, kunnskap og erfaring. Men samtidig, ved siden av jakten på en sky fjellørret i en klar elv, får man den nærkontakten med natur og mennesker som jakt- og fiskekamerater får. Det var grunner til at de gamle kalte slikt for "sunne interesser."

Tisleia er en av de beste ørretelvene i Sør-Norge. Her får vi besøk av profesjonelle folk fra casting-miljøet i Valdres som instruerer i kasteteknikker med enhånds fluestang. For å lære oss litt om det mer praktiske fisket i elv og i stille vann, har vi lokalkjente, pasjonerte fluefiskere som tar seg av det. Her handler det blant annet om kunnskap om såkalt imitasjonsfiske, det å kunne «lese» elven og se hva slags innsekter som til enhver tid klekker.

Det dreier seg da både om tørrfluefiske og mer tradisjonelt våtflue- og nymfefiske. Ildsjelene i dette prosjektet har siden 2019 vært UNIFIL-veteranen Morten Blom og den profesjonelle fiskeguiden Ronny C. Schmidt.

Alexander Torssønn Røisland får som regel fisk!

Innkvartering på Røde Kors' kurs- og konferansesenter Merket - nederst i Tisleidalen

Påmelding post@siops.no

Egenandel 900,- Vips eller overføring etter påmelding

Fluefiske i Tisleia - en av Sør-Norges beste ørretelver 13. - 17. juni

Aktuelt

Flaskepost fra veteranseillasen

Årets seillas er godt i gang og vi har fått rapporter om at det sålangt har vært en flott tur for alle deltakerne. Noen av dem har tatt seg tiden til å skrive litt ned om hvordan turen har vært sålangt. God lesing!

Les mer

Høstfarger på Dovrefjell

SIOPS inviterer i samarbeid med Funkibator til fine dager på Dovrefjell med forskjellige aktiviteter 4.-7. september. Vi har to hele aktiviteter som kan velges mellom hver dag. Det er også mulig å "bare være" og slappe av i fjellet. Vi inviterer spesielt fysisk skadde veteraner sammen med én pårørende.

Les mer

Veteraner og deres familier inviteres til hundespannkjøring!

Sammen med Terje Strat og STS-frivillig inviterer SIOPS til hundespannkjøring og hytteliv rundt området i Fagernes i september.

Les mer

Utlysning av veteranseilas 2022!

Årets seilas foregår i to etapper. Den første går fra Bodø til Bodø med seillas i Lofoten og Vesterålen (25.07.- 03.08) og andre fra Bodø til Harstad (05.08-14.08). Les mer om seilasen og hvordan du kan melde din interesse her!

Les mer

Regjeringen har besluttet at det skal lages en ny tiltaksplan for ivaretakelse av veteraner

Siden veteranmeldingen kom i april 2020, er det mange som har kjempet en lang kamp for denne viktige saken. Endelig har vi i fellesskap lykkes med dette, og vi er veldig fornøyd med at regjeringen nå tar ansvar og igangsetter arbeidet., sier generalsekretær i SIOPS Øystein K. Wemberg.

Les mer

Slutter som generalsekretær i SIOPS

Jeg har bestemt meg for å slutte som generalsekretær i SIOPS til høsten, uttaler generalsekretær Øystein K. Wemberg. Etter snart fire år i stillingen er det naturlig for meg å tenke fremover, og tidspunktet er passende nå for et jobbskifte. Tentativt vil jeg slutte 1. november sier Wemberg. Publisert 8/7, foto SIOPS.

Les mer

Om Siops

Om SIOPS


En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2022/2023.

Les årsberetning for 2021/2022 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Les protokollen fra landsmøtet 2021 her

Les protokollen fra landsmøtet 2022 her


Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'

Bli medlem

For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet i lenken til høyre. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.

Bli medlem

Veteranforbundet SIOPS arbeider for å øke den offentlige anerkjennelsen av våre skadde veteraner. Dette gjør vi gjennom å jobbe opp mot myndighetene, politikere og Forsvaret. Våre viktigste arbeidsområder er å få til bedre juridiske og økonomiske vilkår for våre veteraner, og at de skal bli møtt av et dyktig og kompetent helsesystem som kan ivareta dem.

Vi setter stor pris på alle som ønsker å støtte dette formålet, og som medlem av SIOPS er du med på å vise din anerkjennelse til våre skadde veteraner. Det er ikke et krav om å være veteran for å kunne være medlem av SIOPS.

Din støtte går til å arrangere mestringsaktiviteter og samvær for veteraner, og den politiske jobben som forbundet gjør.

Bli medlem