Fotokurs i Lofoten!

SIOPS sponser Lofoten House of Veterans med 5000,- til fotokurs for veteraner den 8.- 10. november i naturskjønne omgivelser i Lofoten. Nedenfor finner du deres beskrivelse av kurset.

Hvorfor fotokurs for Veteraner?
Overgangen fra livet i operasjonsområdet til livet hjemme er ofte store.
Som soldat får du​ mange spennende muligheter. ​​Du får lære mer om deg selv, oppleve godt kameratskap og mange får venner for livet. Du vil få erfaring som er ettertraktet i samfunnet.

Men for mange blir det å komme hjem en stor overgang. Hvor ble alle vennene av? Det ble så stille... Som soldat var vi mye ute i naturen, her fikk vi en følelse av velvære og det å gjøre noe sammen med venner og likesinnede.

Med fotokurset “Nytt fokus” og kamera i sekken, kan du utforske naturens skjønnhet på nytt. Bli med på fotokurs sammen med andre medsoldater og veteran-venner. Fotokurset er lærerikt og sosialt.

Med fotokurs “Nytt Fokus” for veteraner ønsker jeg å gi faglig påfyll av fotograferingens gleder og muligheten til å benytte naturen mer. Ta del i gleden ved å lære, bevege seg i naturen og ta del i et nettverk som gir deg mulighet til å åpne nye dører, både sosialt og kunnskapssmessig.

Veldig mange soldater kjøper seg avansert kamera i utlandet slik at opplevelsene blir dokumentert, men det er mange som ikke kjenner til alle de fotografiske mulighetene et kamera gir. Med grunnkurs foto kan man tilegne seg god nok kunnskap slik at fotografering blir en lystbetont aktivitet som du kan dele med mange om du ønsker.

Naturen påvirker oss
Jeg ønsker å referere til en artikkel “Naturen påvirker oss” publisert i forskning.no Saken er produsert og finansiert av Universitetet for miljø- og biovitenskap:
Naturen påvirker oss Naturopplevelser kan endre hjerterytmen og gir en følelse av velvære. Norske forskere finner ut akkurat hvor helsebringende det er å satse på utemiljø, både for samfunnet og for den enkelte. Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik erfarte det. Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) forsker på det: Naturen påvirker oss positivt.

Mange mennesker faller utenfor dagens krevende og mangfoldige yrkesliv. De greier ikke presset og blir stresset og til slutt utbrent. Små valg og prioriteringer blir for vanskelige. Vi husker daværende statsminister Kjell Magne Bondevik som ikke maktet å lese, eller knapt å bestemme seg for om han skulle lese avisen.

En viktig faktor for statsministeren på veg tilbake til en vanlig arbeidsdag var naturen, som han brukte systematisk i sin rekonvalesens. - Naturopplevelser var svært viktig for meg i denne perioden. Jeg gikk turer i fjellet som en del av rekonvalesens opplegget, sier Bondevik til Alumni UMB-magasinet.

Positive Opplevelser
Undersøkelser av hjerterytme, og andre objektive, fysiologiske og målbare funn viser positive sammenhenger mellom natur eksponering og helsetilstand.

Opplevelsen av egen helse og livskvalitet påvirkes positivt. Hjerterytmen endres, og følelsen av velvære stiger ved å se på naturbilder, se ut på et fint naturlandskap, eller ved å gå gjennom en park eller grønn lunge i et urbant miljø.

Forskere ved UMB skal nå vise hvor helsebringende det er for samfunnet, og for den enkelte, å få bruke og ta del i naturopplevelser. Det er rett og slett god samfunnsøkonomi å satse på et funksjonelt og vakkert utemiljø.

Dette inngår i en større satsning kalt Helse UMB, hvor universitetet skal samle og spisse sin kompetanse inn mot helsesatsingen.

Praktisk informasjon
Påmelding innen 1. november til lofotenhouseofveterans@gmail.com.

Innbetaling av bindende deltakeravgift 500 kroner til kontonummer 4589 17 70085. Husk å merke med navn.

Deltakeravgift inkluderer:

Fotokurs fredag-søndag, overnatting i Lavvo, kaffe, mat. Lofoten House of Veterans dekker resterende kostnad fotokurs.

Lofoten House of Veterans tilbyr gratis overnatting i vedfyrt lavvo, ta med egen sovepose.

Lofoten House of Veterans har avtale med Hotell Scandic Leknes. Pris overnatting 600,- per person.

Fotokurs i Lofoten!

Aktuelt

Innkalling til ekstraordinært digitalt landsmøte

Styret har vedtatt at det blir gjennomført ekstraordinært landsmøte lørdag 13. juni. Landsmøtet vil ha en redusert saksliste og foregå digitalt.

Les mer

Påmelding til årets seilas er åpen!

Årets veteranseilas starter i Trondheim 17. juli og fortsetter opp til Bodø, før etappe to går videre 31. juli til Harstad. Søk om plass for å kunne bli med på årets seilas!

Les mer

Ny stortingsmelding om veteraner

I dag la Regjeringen frem ny stortingsmelding om veteraner, den første på 10 år. Meldingen er et historisk tilbakeblikk og statusrapport fra de siste 10 år. Veteranforbundet SIOPS etterlyser flere konkrete mål og tiltak for det videre arbeidet.

Les mer

Fortsatt stengt i Kongens gate 9 og hjemmekontor for administrasjonen

I tråd med regjeringens oppfordring den 08.04.20 holder vi fortsatt stengt i Kongens gate 9, og administrasjonen viderefører hjemmekontor. I første omgang videreføres stenging av Kongens gate 9 og hjemmekontor fram til 20.04.20.

Les mer

Landsmøtet er utsatt

På grunn av myndighetenes råd knyttet til spredningen av viruset covid-19 har SIOPS besluttet å utsette årets landsmøte som skulle vært gjennomført 24. april.

Les mer

Resultatene fra medlemsundersøkelsen er klare!

SIOPS har for første gang gjennomført en medlemsundersøkelse. Hensikten med medlemsundersøkelsen har vært å gi medlemmene mulighet til å komme med tilbakemeldinger om hvordan de oppfatter SIOPS, hvordan de mener SIOPS bør være, og om SIOPS prioriterer riktig med tanke på arbeidsområder. Endelig er resultatene klare!

Les mer

Om Siops

Om SIOPS

En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2019/2020.

Våre vedtekter finner du her.

Les årsberetningen for 2018/2019.

Les protokollen fra landsmøtet her.

Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'

Bli medlem

For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet under. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.