Juridisk workshop 25. september: Innstramming i erstatnings- og kompensasjonsordningene for veteraner?

Workshopen blir ledet av advokat Else-Marie Merckoll. Foto: Langseth Advokatfirma.

De siste årene har det dannet seg et inntrykk av at det har vært betydelige innstramminger i behandlingen av kompensasjons- og erstatningssaker, med en økende prosent avslag, tilsidesettelse av spesialisterklæringer, avvisning av å benytte enkelte spesialister til å skrive erklæringer og påberopelse av foreldelse. Dette har skapt bekymring i veteranmiljøet, i veteranorganisasjonene og blant veteranenes advokater.

Veteranforbundet SIOPS har mottatt en rekke bekymringsmeldinger fra advokater og veteraner om innstramminger, og vi inviterer derfor til juridisk workshop den 25. september kl. 10.00 - 14.45 i Kongens gate 9. Vi har bedt noen av de mest erfarne advokatene på dette området om å gi en statusrapport. Workshopen vil bli ledet av advokat Else- Marie Merckoll fra Langseth Advokatfirma.

Målgruppen for workshopen er primært jurister, men den er også åpen for andre som arbeider med rettigheter for og ivaretakelse av skadet personell.

Påmelding til workshopen gjøres til post@siops.no innen 23. september.


Juridisk workshop 25. september: Innstramming i erstatnings- og kompensasjonsordningene for veteraner?

Program for workshopen:

10.00 – 10.45 Advokat Else-Marie Merckoll: «Veteraner som klart kvalifiserer til erstatning får avslag» .En statusrapport fra advokatsiden.

10.45 – 11.10 Juridisk direktør i SPK Rune H Kristoffersen: «SPK foretar en grundig og samvittighetsfull prøving av sakene og avslår ikke saker som kvalifiserer til erstatning.»

11.10 - 11.25 Rådgiver i Veteranforbundet SIOPS Gisle Bruknapp, "En orientering om Veteranforbundet SIOPS' interessepolitiske arbeid".

11.25 – 12.00 Plenumsamtale

12.00 – 12.30 Lunsj

12.30 – 13.00 Advokat Pan Farmakis representerer Veteranforbundet SIOPS – skadde i internasjonale operasjoner i Forsvarsdepartementets arbeidsgruppe som skal vurdere eksisterende erstatnings- og kompensasjonsordninger. Farmakis vil orientere om noen av innspillene som har kommet i arbeidet, og om føringer fra SIOPS.

13.00 – 13.30 Advokat John Tuflått, om tilsidesettelse av spesialisterklæringer som konkluderer med årsakssammenheng.

13.30 – 14.00 Advokat, Jon Olav Holvik, om foreldelse og påberopelse av foreldelse i veteransaker.

14.00 – 14.45 Plenumsamtale og oppsummering – avrunding ved Else-Marie Merckoll

Aktuelt

Arbeidsgruppe foreslår flere tiltak som vil styrke veteranenes rettigheter

I dag ,17.01.20, har den regjeringsoppnevnte arbeidsgruppen som har gjennomgått erstatningsordningene for veteraner levert sin rapport til forsvarsminister Frank Bakke–Jensen. Arbeidsgruppen har hatt i oppdrag å gjennomgå erstatningsordningene for veteraner for å se om disse fungerer etter intensjonen, samt å komme med forslag til endringer.

Les mer

Yogaklasser for veteraner har ledige plasser fra januar til mars

Fra mandag 20. januar starter det opp yoga-kurs som er spesielt rettet mot veteraner. Målet med kurset er å tilføre hver enkelt veteran kunnskap og verktøyet til å bruke yoga som støtte i hverdagen.

Les mer

Veteraner oppfordrer til åpenhet om psykisk helse i ny film

Veteranene Roger, Trym, Nicholas og Jan-Edgar lever alle med psykiske plager som følge av tjenesten for Norge i utlandet. I den nye filmen "Livet etter krigen" fra SIOPS forteller de om livet etter tjenesten, hvor viktig det er å være åpen om plagene og viktigheten av å søke hjelp tidlig for å få et bedre liv.

Les mer

Forsvarets Sanitet ønsker å utsette Afghanistan-undersøkelsen

Forsvarets Sanitet har anmodet Forsvarsstaben å utsette spørreundersøkelsen om Afghanistan-veteraners opplevelser, helse og livskvalitet etter tjenesten i Afghanistan, skriver Forsvarets Forum.

Les mer

Julehilsen fra administrasjonen

Det har vært et svært aktivt år for organisasjonen på flere områder, med mange viktige milepæler og aktiviteter. Administrasjonen i SIOPS oppsummerer de viktigste begivenhetene i 2019 i årets julebrev.

Les mer

Årets siste POC-samling og julelunsj med gode venner

SIOPS likemannsnettverk (POC) avsluttet siste samling for året med god hjelp fra våre samarbeidspartnere i Kirkens SOS.

Les mer

Om Siops

Om SIOPS

En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.


Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2019/2020.

Våre vedtekter finner du her.

Les årsberetningen for 2018/2019.

Les protokollen fra landsmøtet her.

About SIOPS

SIOPS is the only veteran association in Norway mainly committed to assist wounded veterans and their families. SIOPS main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. This is to ensure that they receive adequate assistance, medically and with regard to legal assistance and protection, as well as social support and security. We also offer support and counseling through our veteran-to-veteran peer network 'Point of Contact.' Also, we organize recreational and sports activities for veterans, as well as cultural events and meetings. As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans.

Bli medlem

For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet under. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.