Signering av samarbeidsavtale med Norsk Maritimt museum

Veteranforbundet SIOPS og Norsk Maritimt museum har inngått samarbeidsavtale, signeringeringen ombord Svanen markerte en formalisering av et allerede godt samarbeid. Flere veteraner som jobber frivillig på Svanen var tilstede og vi fikk se hvilket fantastisk arbeid de legger ned i å gjøre skonnerten klar for sin 104. sesong på havet.

Godt samarbeid i mange år
Veteranforbundet SIOPS og Norsk Maritimt museum har samarbeidet i mange år allerede. Dette startet med bruk av skonnerten Svanen til veteranseilasen (2016-18) og har utviklet seg til å bli et godt samarbeid som har vært til hjelp for flere skadde veteraner.

Signering i Engelsviken
Den nye samarbeidsavtalen ble signert ombord på Svanen i Engelsviken hvor et lite team av veteraner jobber med å klargjøre den 104 år gamle skuten for årets sesong. Her deltar de etter egen evne, og det er stor takhøyde for de som trenger tilrettelegging.

Generalsekretær Øystein K. Wemberg uttalte «Gjennom veteranseilasen har Svanen hatt en stor betydning for mange av våre skadde veteraner. Sterkt samhold er skapt, flere har fått positiv utvikling, og minnene er gode. Hyggelig er det derfor å se at noen veteraner også er engasjert i etterkant av seilasen, med frivillig innsats og vedlikehold av skuta

Muligheter for frivillig arbeid og mestringsaktivitet for veteraner
Gjennom å arbeide frivillig på Svanen har flere skadde veteraner fått oppleve økt mestring, være en del av et sosialt samvær og føle at de har kunnet bidra på en meningsfull måte. SIOPS ser at dette gir veteranene som har deltatt en god anledning til å komme seg tilbake i et sosialt fellesskap, som også kan være med å hjelpe de videre.

Det gir også anledningen til å lære seg nye ferdigheter, eller børste støvet av gammel kunnskap. Flere av veteranene som har vært frivillige sier at det har vært lærerikt, og at de har kunne bruke noe av sin egen kompetanse ombord.

Ønske om videre samarbeid og nye prosjekter
Det gode samarbeidet som har vært i noen år danner grunnlaget for å se på muligheten for nye prosjekter for veteraner. Norsk Maritimt museum og Norsk Folkemuseum på Bygdøy er positive til å se på andre ordninger for frivillig arbeid for veteraner.

Wemberg mener at: «Å skape arenaer hvor skadde veteraner kan bidra med frivillig innsats, er bra. Å finne gode og trygge sosiale arenaer med meningsfylt arbeidsinnhold, er derfor noe vi vil fortsette å diskutere, og vi er takknemlige for at våre samarbeidspartnere er positive til dette.»

SIOPS
er veldig fornøyde med dette og oppfordrer veteraner som ønsker å være med på et uforpliktende dugnadslag til å ta kontakt. Også i Harstad er dette mulig, om bord i skonnerten Anna Rogde, i regi av Sør-Troms museum.

Signering av samarbeidsavtale med Norsk Maritimt museum

Aktuelt

Yoga for veteraner hver tirsdag utover høsten

Hver tirsdag utover høsten er det Yogaklasser for veteraner. Vi vil at veteraner skal få prøve ut Yoga, og skaffe seg det som trengs av kunnskap og ferdigheter for å kunne bruke dette som et verktøy til avspenning og mestring. Eller bare som trening!

Les mer

Viktige endringer til mestringsaktiviteter i høst og vinter

Grunnet koronapandemien blir det dessverre noen endringer til planlagte mestringsaktiviteter i høst/vinter. Veteranseilas i oktober er kansellert, og britisk deltakelse på Rondane førjulstreff i desember er også dessverre kansellert.

Les mer

Hedersløpet 2020

Vi og 200 andre ivrige løpere deltok på årets Hedersløp.

Les mer

God respons og interesse for SIOPS' innspill under høring i utenriks- og forsvarskomiteen

SIOPS deltok på høring om St. Mld. 15 (2019-2020) "Også vi når det blir krevet - veteraner i vår tid". Dette har vært en av våre kjernesaker siden starten på 2019 og det var positivt at så mange i komitéen viste sin interesse for våre innspill og kommentarer til meldingen styrker og svakheter. Se hvordan det gikk på høringen videre i artikkelen.

Les mer

9 veteran- og tjenestemannsorganisasjoner stiller seg bak representantforslaget til Rødt om å styrke veteraners rettigheter

Representantforslaget tar tak i de forslagene som regjeringen ikke har fulgt opp i stortingsmeldingen eller forslag til endring av forsvarsloven. Vi mener det fortsatt gjenstår flere viktige endringer for å sikre at veteraner som har blitt skadd, får en trygg og rettferdig behandling i Statens Pensjonskasse.

Les mer

Representantforslag fra Rødt vil sikre og styrke skadde veteraners rettigheter

Når St.Mld.15 (2020) skal behandles på Stortinget, skal politikerne også ta stilling til et representantforslag fra Bjørnar Moxnes. Forslaget ivaretar flertallsinnstillingene fra den regjeringsoppnevnte arbeidsgruppen som så på erstatnings og kompensasjonsordningene. SIOPS og samtlige veteran- og tjenestemannsorganisasjoner støtter forslaget.

Les mer

Om Siops

Om SIOPS

En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2019/2021.

Les årsberetning for 2019/2020 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'

Bli medlem

For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet under. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.