Signering av samarbeidsavtale med Norsk Maritimt museum

Veteranforbundet SIOPS og Norsk Maritimt museum har inngått samarbeidsavtale, signeringeringen ombord Svanen markerte en formalisering av et allerede godt samarbeid. Flere veteraner som jobber frivillig på Svanen var tilstede og vi fikk se hvilket fantastisk arbeid de legger ned i å gjøre skonnerten klar for sin 104. sesong på havet.

Godt samarbeid i mange år
Veteranforbundet SIOPS og Norsk Maritimt museum har samarbeidet i mange år allerede. Dette startet med bruk av skonnerten Svanen til veteranseilasen (2016-18) og har utviklet seg til å bli et godt samarbeid som har vært til hjelp for flere skadde veteraner.

Signering i Engelsviken
Den nye samarbeidsavtalen ble signert ombord på Svanen i Engelsviken hvor et lite team av veteraner jobber med å klargjøre den 104 år gamle skuten for årets sesong. Her deltar de etter egen evne, og det er stor takhøyde for de som trenger tilrettelegging.

Generalsekretær Øystein K. Wemberg uttalte «Gjennom veteranseilasen har Svanen hatt en stor betydning for mange av våre skadde veteraner. Sterkt samhold er skapt, flere har fått positiv utvikling, og minnene er gode. Hyggelig er det derfor å se at noen veteraner også er engasjert i etterkant av seilasen, med frivillig innsats og vedlikehold av skuta

Muligheter for frivillig arbeid og mestringsaktivitet for veteraner
Gjennom å arbeide frivillig på Svanen har flere skadde veteraner fått oppleve økt mestring, være en del av et sosialt samvær og føle at de har kunnet bidra på en meningsfull måte. SIOPS ser at dette gir veteranene som har deltatt en god anledning til å komme seg tilbake i et sosialt fellesskap, som også kan være med å hjelpe de videre.

Det gir også anledningen til å lære seg nye ferdigheter, eller børste støvet av gammel kunnskap. Flere av veteranene som har vært frivillige sier at det har vært lærerikt, og at de har kunne bruke noe av sin egen kompetanse ombord.

Ønske om videre samarbeid og nye prosjekter
Det gode samarbeidet som har vært i noen år danner grunnlaget for å se på muligheten for nye prosjekter for veteraner. Norsk Maritimt museum og Norsk Folkemuseum på Bygdøy er positive til å se på andre ordninger for frivillig arbeid for veteraner.

Wemberg mener at: «Å skape arenaer hvor skadde veteraner kan bidra med frivillig innsats, er bra. Å finne gode og trygge sosiale arenaer med meningsfylt arbeidsinnhold, er derfor noe vi vil fortsette å diskutere, og vi er takknemlige for at våre samarbeidspartnere er positive til dette.»

SIOPS
er veldig fornøyde med dette og oppfordrer veteraner som ønsker å være med på et uforpliktende dugnadslag til å ta kontakt. Også i Harstad er dette mulig, om bord i skonnerten Anna Rogde, i regi av Sør-Troms museum.

Signering av samarbeidsavtale med Norsk Maritimt museum

Aktuelt

Signering av samarbeidsavtale med Norsk Maritimt museum

Mange veteraner som sliter kunne trengt seg et trygt sted å være, og å bidra inn i noe meningsfullt. Gjennom å jobbe som frivillig på Norsk Maritimt museum får veteraner muligheten til å oppleve mestring, samhold og trygghet. SIOPS har nå inngått en formell samarbeidsavtale med museet for å sikre bedre vilkår for frivillig arbeid.

Les mer

Senterpartiet med skriftlig spørsmål til forsvarsministeren om saksbehandlingstid

Senterpartiets Liv Signe Navarsete stilte 23.02.20 forsvarsminister, Frank Bakke-Jensen, skriftlig spørsmål om hva han vil gjøre for å redusere saksbehandlingstiden i erstatningssaker for veteraner med psykiske skader.

Les mer

Påmelding til årets seilas er nå åpen!

Årets veteranseilas starter i Trondheim 17. juli og fortsetter opp til Bodø, før etappe to går videre 31. juli til Harstad. Søk om plass for å kunne bli med på årets seilas!

Les mer

Skonnerten Svanen søker frivillige veteraner

Seilskipet Svanen fra 1916 har hjemmehavn på Bygdøy i Oslo. Skipet har vært en mestringsarena for veteraner i flere år. Nå er en ny sesong igang! Vi søker veteraner som kunne tenke seg å være med i et trygt fellesskap med spennende arbeidsoppgaver.

Les mer

Ny runde med veteran-yoga på Golsfjellet i mars!

22. – 26. mars viderefører SIOPS et yogaprosjekt spesielt tilpasset veteraner som har ulike utfordringer. Tilbakemeldingene etter pilotprosjektet som ble gjennomført høsten 2019 var svært positive, og nå viderefører vi prosjektet. Hensikten med prosjektet er å lære veteraner å bruke yoga som et verktøy som kan gi avspenning og mestring.

Les mer

Bokbad med romanaktuell Libanon-veteran

Veteran og forfatter Kjell Olden kommer den 19. mars til SIOPS for å snakke om sin nye roman "Minerydding" som handler om en ung idealistisk student som verver seg til FN-styrken i Libanon.

Les mer

Om Siops

Om SIOPS

En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2019/2020.

Våre vedtekter finner du her.

Les årsberetningen for 2018/2019.

Les protokollen fra landsmøtet her.

Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'

Bli medlem

For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet under. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.