Signering av samarbeidsavtale med Royal Marines Club

Veteranforbundet SIOPS, sammen med representanter fra Royal Marines Club inviterte til samling og signering av samarbeidsavtale. Målet er å finne gode felles prosjekter, samt å hjelpe hverandres medlemmer til bedre mestring og aktivitet. Både SIOPS og RMC er stolte over at den britiske ambassadøren til Norge, Richard Wood deltok og overvar signeringen.

For tredje året på rad samles veteraner fra Storbritannia og Norge på Rondane Høyfjellshotell før jul. Samlingen er for de familiene som kanskje har det litt ekstra tøft, og som trenger en pust i bakken før høytiden setter inn for fullt. På Rondane får de muligheten til å treffes på tvers av veteranfamilier, landegrenser, språk og kultur. De blir utfordret og får nye opplevelser. For mange har dette vært en stor opplevelse som også har dannet varige vennskap. Dette arrangementet har vært grobunnen for videre samarbeid.

Både SIOPS og Royal Marines Club (RMC) har mye til felles, og våre medlemmer kjenner til de sammen utfordringene. Derfor har det lenge vært et ønske om å gå videre med dette samarbeidet, og å formalisere vennskapet mellom organisasjonene.

Lørdag 30. november var det en høytidelig samling mellom organisasjonene hvor samarbeidsavtalen ble signert. Styreleder Per Elvestuen var vertskap for arrangementet og minnet om hvorfor samarbeid, samhold og kameratskap er en viktig drivkraft i å løfte frem skadde veteraner og deres familier.

Robert Wigley, president i Royal Marines Club, fokuserte også på familiene rundt veteranene og behovet for å støtte de som har det tøft både under og etter tjeneste. Viktigheten å ta vare på sine kamerater, og at ingen skal føle seg alene ble understreket.

Både SIOPS og RMC er stolte over at ambassadør Richard Wood ønsket å delta på signeringen og hans tale om viktigheten av medmenneskelighet og å se verdien av mellommenneskelige møter ble spesielt godt mottatt blant de oppmøtte.

Avtalen danner grunnlaget for videre samarbeid og fremtidige prosjekter, men det er viktig å huske på det arbeidet som allerede er nedlagt. Derfor var det spesielt hyggelig for alle at Rondane Høyfjellshotell, som har åpnet dørene og hjertene sine for disse to organisasjonen, var tilstede. SIOPS ønsker å rette en stor takk til alle fra hotellet som gjør det mulig for familiene å få nye og positive opplevelser.

Samarbeid på tvers av grenser er grunnsteinen i internasjonale operasjoner, og derfor er det spesielt hyggelig at dette også overføres til det videre arbeidet i SIOPS. Årets førjulstreff på Rondane kunne derfor ikke fått en bedre start!

Signering av samarbeidsavtale med Royal Marines Club

Aktuelt

Signering av samarbeidsavtale med Royal Marines Club

SIOPS og Royal Marines Club har allerede samarbeidet i flere år om førjulstreff på Rondane. Det ble en høytidelig sammenkomst med besøk fra den britiske ambassadøren når våre to organisasjoner signerte samarbeidsavtale.

Les mer

SIOPS inviterer til julelunsj 11. desember

Julen nærmer seg og Veteranforbundet SIOPS ønsker å invitere alle veteraner, samarbeidspartnere og andre interesserte på julelunsj.

Les mer

Klare og tydelige budskap under årets budsjetthøringer

I høst har SIOPS deltatt på høringer i helse- og omsorgskomiteen og barne- og kulturkomiteen i forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020.

Les mer

SIOPS' innspill til ny langtidsplan for Forsvaret

Regjeringen har startet arbeidet med ny langtidsplan for Forsvaret (2021 - 2024), og i den forbindelse har SIOPS sendt inn en rekke innspill til Forsvarsdepartementet.

Les mer

Boklunsj 29.11 - Vidkun Quisling: Fra fedrelandselsker til landssviker

Hvem var Norges mest forhatte mann – Vidkun Quisling? Fra å være en fedrelandselsker, som kjempet en innbitt kamp for det norske, som deltok i Nansenhjelpen og berget hundretusenvis av sulterammede sovjetere, til å bli landssviker var veien kort. En ny bok tar for seg Quslings liv og virke, og vi inviterer til boklunsj 29.11

Les mer

Studietur til England - gode og nyttige innspill fra våre naboer på øya

Vi har vært på studietur til England og fått med oss masse interessant kunnskap om hvordan de ivaretar sine veteraner. Les mer om turen vår her!

Les mer

Om Siops

Om SIOPS

En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.


Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2019/2020.

Våre vedtekter finner du her.

Les årsberetningen for 2018/2019.

Les protokollen fra landsmøtet her.

About SIOPS

SIOPS is the only veteran association in Norway mainly committed to assist wounded veterans and their families. SIOPS main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. This is to ensure that they receive adequate assistance, medically and with regard to legal assistance and protection, as well as social support and security. We also offer support and counseling through our veteran-to-veteran peer network 'Point of Contact.' Also, we organize recreational and sports activities for veterans, as well as cultural events and meetings. As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans.

Bli medlem

For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet under. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.