SIOPS gratulerer likemannsnettverket som finalist til veteranprisen!

Likemannsnettverket i SIOPS (POC) er blant de fire finalistene til årets veteranpris. SIOPS er meget glade for at dette arbeidet får anerkjennelse.

Det er med stor glede og stolthet at SIOPS mottok nyheten om at likemannsnettverket Point of Contact (POC) er blant toppfinalistene til årets veteranpris.

Likemannsnettverket er en av grunnsteinene i arbeidet til SIOPS og det er flott å se dette bli anerkjent av Forsvarets Veterantjeneste og av resten av veteranfamilien. Våre likemenn arbeider hundre prosent frivillig og legger ned en betydelig innsats for skadde veteraner. POC-ene har selv opplevd å komme hjem fra internasjonale oppdrag og bli skadd. De har jobbet hardt og lagt ned en stor innsats for å kunne komme seg gjennom sin egen skade, til å være behjelpelig for andre.

En av de tingene som kjennetegner POC-ene er at de ønsker å hjelpe og dele erfaringer med andre. De har et oppriktig ønske om å bistå og være tilstede for både den enkelte veteran og deres familie. Frank Cato Lahti uttalte til Forsvarets Forum «POC (spiller) en viktig rolle som sikkerhetsventil for å få ut frustrasjonen og få forståelse og få vite at man ikke er alene i slike følelser og tanker. Det er så viktig at man ikke er alene i slikt».

Ikke bare har de en viktig funksjon som «ventil» for mange, de sitter også på verdifull erfaring. De har førstehånds kjennskap til å gå gjennom de ulike kanalene som NAV, erstatnings- og kompensasjonsløpet med Statens Pensjonskasse, og kontakt med Forsvaret. Dette er viktig kunnskap å ha, spesielt fordi vi vet at mange skadde veteraner har stått alene med utfordringene sine. I verste fall, betyr dette at de ikke vet hvor de skal begynne med saken sin. POC-ene har derfor verdifull erfaring med å gå frem for å kunne starte på veien til å bli bedre.

POC-ene jobber for å bedre veteraners hverdag på mange områder, og deres engasjement strekker seg bredt. Dette kan dreie seg om alt fra økonomiske råd til hvordan å inkludere familien og pårørende. Dette er noe SIOPS verdsetter høyt og vi er stolte over den gode standarden som POC-ene setter.

Likemannsarbeidet har en egenverdi og SIOPS mener at verdien av å få hjelp fra noen som vet hvordan det kan være, er uvurderlig. Vi vet av erfaring at POC-ene våre har vært der for mange som har hatt det vanskelig, og som har fått det bedre av å være i kontakt med dem. Derfor ønsker SIOPS å fortsette å satse på likemannsordningen, og vil gjøre det vi kan for å gjøre POC-ene best mulig rustet til å fortsette med den gode jobben de gjør.

Veteranprisen er en anledning til å sette lys på de tiltak, grupper og enkeltpersoner som har gjort en ekstraordinær innsats for veteranmiljøet. Det er mange som gir av både sin tid og sin innsats for å bedre hverdagen for veteraner. SIOPS gratulerer alle nominerte, og spesielt de andre finalistene for den jobben de gjør!

SIOPS gratulerer likemannsnettverket som finalist til veteranprisen!

Aktuelt

Signering av samarbeidsavtale med Royal Marines Club

SIOPS og Royal Marines Club har allerede samarbeidet i flere år om førjulstreff på Rondane. Det ble en høytidelig sammenkomst med besøk fra den britiske ambassadøren når våre to organisasjoner signerte samarbeidsavtale.

Les mer

SIOPS inviterer til julelunsj 11. desember

Julen nærmer seg og Veteranforbundet SIOPS ønsker å invitere alle veteraner, samarbeidspartnere og andre interesserte på julelunsj.

Les mer

Klare og tydelige budskap under årets budsjetthøringer

I høst har SIOPS deltatt på høringer i helse- og omsorgskomiteen og barne- og kulturkomiteen i forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020.

Les mer

SIOPS' innspill til ny langtidsplan for Forsvaret

Regjeringen har startet arbeidet med ny langtidsplan for Forsvaret (2021 - 2024), og i den forbindelse har SIOPS sendt inn en rekke innspill til Forsvarsdepartementet.

Les mer

Boklunsj 29.11 - Vidkun Quisling: Fra fedrelandselsker til landssviker

Hvem var Norges mest forhatte mann – Vidkun Quisling? Fra å være en fedrelandselsker, som kjempet en innbitt kamp for det norske, som deltok i Nansenhjelpen og berget hundretusenvis av sulterammede sovjetere, til å bli landssviker var veien kort. En ny bok tar for seg Quslings liv og virke, og vi inviterer til boklunsj 29.11

Les mer

Studietur til England - gode og nyttige innspill fra våre naboer på øya

Vi har vært på studietur til England og fått med oss masse interessant kunnskap om hvordan de ivaretar sine veteraner. Les mer om turen vår her!

Les mer

Om Siops

Om SIOPS

En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.


Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2019/2020.

Våre vedtekter finner du her.

Les årsberetningen for 2018/2019.

Les protokollen fra landsmøtet her.

About SIOPS

SIOPS is the only veteran association in Norway mainly committed to assist wounded veterans and their families. SIOPS main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. This is to ensure that they receive adequate assistance, medically and with regard to legal assistance and protection, as well as social support and security. We also offer support and counseling through our veteran-to-veteran peer network 'Point of Contact.' Also, we organize recreational and sports activities for veterans, as well as cultural events and meetings. As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans.

Bli medlem

For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet under. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.