Veteraner og selvmord

På verdensdagen for selvmordsforebygging er det viktig å bygge ned stigma og tabu rundt mental helse og snakke åpent om de tingene som kan være spesielt tunge å bære alene.

I dag er verdensdagen for selvmordsforebygging, en dag som er både vanskelig og viktig. Dessverre er det noen som velger å avslutte sitt eget liv, av ulike årsaker. For mange skadde veteraner er dette et tema som er sårt og som mange har et forhold til. De har mistet kamerater til selvmord, eller kanskje også vurdert det selv. For eksempel viste Unifil-undersøkelsen i 2017 en 30% høyere selvmordsrate blant Libanon-veteranene enn den øvrige befolkningen.

Vi vet også at det er mange som sitter alene med problemene sine i mange år, og som skammer seg over å slite. I verste fall kan skammen være med på å hindre at noen oppsøker hjelp. Mange vil nok helst takle problemene selv, men ikke alle klarer å takle alt på egen hånd.

Et eksempel på dette fikk vi høre på temamøtet med Caroline Aune for to uker siden. Hun fortalte sin personlige historie om da hennes mann, Stig, ikke klarte å takle alt selv lenger og endte opp med å ta sitt eget liv. Selv om Caroline mistenkte at Stig ikke hadde det bra og ville prate om det, svarte Stig at han tok det med «guttene på jobb». I etterkant vet vi at Stig ikke tok det opp med noen.

Det kan føles tungt å ta kontakt og søke hjelp. Det kan være tabubelagt å dele egne tanker. Det kan være sårt å innrømme at man ikke klarer alt selv. Dette mener SIOPS at vi må jobbe for å motbevise. Det skal aldri være vanskelig å ta kontakt, eller å få hjelp. Uansett hvor vanskelig det kan være.

I SIOPS jobber vi for å skape en lav terskel for å søke hjelp, og vi oppfordrer alle skadde veteraner som sliter til å ta kontakt. Vårt likemannsnettverk POC er personer som selv har jobbet seg gjennom tunge tider og som kan være en god samtalepartner. Alle som tar kontakt med oss skal føle seg trygge på å bli godt tatt imot. For å sikre dette har vi startet et samarbeid med Kirkens SOS som kurser våre likemenn i å være en trygg og støttende samtalepartner. De kan også hjelpe med å veilede inn til behandlingsapparatet og vet godt hvilke ting veteraner kan slite med.

Dagen i dag er både vanskelig og viktig. Det er viktig at vi alle jobber sammen for å forhindre at noen som trenger hjelp, ikke får den. Vi som enkeltpersoner og som organisasjon har et ansvar for å være medmennesker. Dette skal møte alle som tar kontakt med SIOPS.

Veteraner og selvmord

Aktuelt

SIOPS på Hedersløpet 2019

I helgen deltok administrasjonen og flere medlemmer i SIOPS i Hedersløpet. Løpet hedrer alle som har tjenestegjort og overskuddet går uavkortet til stiftelsen Veteranhjelp. Les mer om løpet og stiftelsen veteranhjelp her.

Les mer

SIOPS inviterer veteranfamilier til førjulsferie på Rondane Høyfjellshotell!

For tredje gang arrangerer vi førjulsferie for norske og britiske veteranfamilier i samarbeid med Royal Marines Club og Rondane Høyfjellshotell. Årets førjulsferie går av stabelen 4.-8. desember.

Les mer

Musikktilbud for veteraner

Er du, eller kjenner du en veteran som har lyst til å spille i band, være med å lage låter og spille konsert?

Les mer

SIOPS’ innspill til ny stortingsmelding om veteraner

I forbindelse med den annonserte stortingsmeldingen om veteraner har SIOPS har levert en rekke konkrete innspill til forsvarsdepartementet, helse- og omsorgsdepartementet og arbeids- og sosialdepartementet. Disse tre departementene vil ha en nøkkelrolle i arbeidet med stortingsmeldingen. Innspillene er også sendt i kopi til alle stortingsgruppene.

Les mer

Veteraner og selvmord

I dag er verdensdagen for selvmordsforebygging. SIOPS jobber aktivt for å forhindre at skadde veteraner føler seg alene og uten hjelp.

Les mer

Første turlederkurs gjennomført!

Den 28. august til 1. september arrangerte SIOPS for første gang turlederkurs. Primus motor Jan-Edgar Nilsen hadde med seg fem veteraner til Steigen der fokus var på praktisk gjennomføring av motivasjons- og mestringsaktiviteter for skadde veteraner.

Les mer

Om Siops

Om SIOPS

En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2019/2020.

Våre vedtekter finner du her.

Les årsberetningen for 2018/2019.

Les protokollen fra landsmøtet her.

About SIOPS

SIOPS is the only veteran association in Norway mainly committed to assist wounded veterans and their families. SIOPS main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. This is to ensure that they receive adequate assistance, medically and with regard to legal assistance and protection, as well as social support and security. We also offer support and counseling through our veteran-to-veteran peer network 'Point of Contact.' Also, we organize recreational and sports activities for veterans, as well as cultural events and meetings. As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans.

Bli medlem

For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet under. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.