Veteranseilasen - Mer enn bare en seiltur

Veteranforbundet SIOPS har for fjerde gangen avsluttet nok en fantastisk Veteranseilas stappfull av opplevelser, inntrykk og nye erfaringer. Nye vennskapsbånd har blitt dannet og grenser har blitt pushet av de 30 veteranene som har deltatt som hjelpemannskap på Anna Rogde, verdens eldste seilende skonnert. Gjennom Veteranseilasen ønsker Veteranforbundet SIOPS å bidra til en positiv utvikling for skadde veteraner, men også en utfordring og opplevelse for livet. Det er derfor Veteranseilasens motto er: SAMHOLD – MESTRING – ANERKJENNELSE.

Vårt motto er vår målsetting

Veteranseilasens målsetting er å løfte fram betydningen av samhold mellom veteraner, mestring blant den enkelte og anerkjennelse av både veteranenes innsats og krigens kostander. Betydningen av disse tre ordene har vært meget tydelige under årets seilas.

- Veteranseilasen er viktig på grunn av samholdet og møte med likemenn. Gi andre støtte og være der for hverandre, sa veteran Stian Øie i intervju med NRK i forkant av seilasen.

  Viktigheten av samholdet under seilasen trekkes også fram av andre deltakere.

  - Samholdet om bord er fenomenalt, og jeg har virkelig fått kjenne på det samholdet man har savnet siden jeg var inne til tjeneste. Det beste med turen har vært å få hjelpe andre gjennom samtaler, uttalte veteran Henning E. Hagenlund til Forsvarets Forum da Veteranseilasen nærmet seg slutten

   Mestringsfølelsen kommer ved å flytte grenser som enkeltindivider og for gruppen som samlet enhet. Som mannskap på en treskute oppleves mestring hver dag når man må delta i den daglige rutinen.

   - Jeg har aldri håndtert fulle seil på en båt tidligere. Det handler først og fremst om teambuilding, noe vi etter hvert ble ganske gode på. Ellers har vi måttet delta på det meste som handler om godt sjømannskap, og som har bidratt til at vi har blitt svært godt sammensveiset underveis, kunne veteran Morten Bunes fortelle til Harstad Tidende.

    Anerkjennelsen kommer blant annet til syne i de mange ulike medieoppslagene som har vært om seilasen eller når deltakerne bærer de samme jakkene, genserne og t-skjortene, synlige symboler på en gruppe mennesker som har bidratt med sin innsats på våre vegne.

    Vi seiler med et klart budskap

    Veteranseilasen er et arrangement som ønsker å hedre alle veteraners innsats ute, men vi ønsker samtidig å fortelle om hvordan innsatsen kan prege livet til flere av våre veteraner og deres nærmeste. Det er derfor Veteranseilasen seiler med klart og tydelig budskap: Sammen for skadde veteraner. Dette betyr at vi mener at samfunnet har et ansvar for å gi våre veteraner den støtte og hjelp som trengs hvis innsatsen ute gir utfordringer hjemme. Dette budskapet opplever vi at media i stor grad er interessert i å formidle. I år ble Veteranseilasen omtalt av blant annet NRK, Forsvarets Forum, Bladet Vesterålen, Harstad Tidende og Lofotposten. Veteranseilasen er dermed et meget solid utgangspunkt for konstruktiv formidling av veteransaken generelt, og SIOPS’ budskap spesielt.

    En stor takk til alle samarbeidspartnere og støttespillere

    Veteranseilasen lar seg ikke gjennomføre uten en rekke gode samarbeidspartnere og støttespillere. Vi ønsker derfor å benytte anledningen til å takke alle de som er med på å muliggjøre dette fantastiske prosjektet. Uten Forsvarsdepartementet (FD) og Forsvarets Veterantjeneste (FVT) hadde dette prosjektet aldri kunne blitt en realitet. Vi ønsker å rette en stor takk til FD og FVT.

    I år har vi seilet med Anna Rogde, verdens eldste seilende skonnert. Skipper Eilif Gabrielsen og hans mannskap har mottatt deltakerne på en forbilledlig måte. En mer raus og inkluderende gjeng skal man lete lenge etter. En stor takk til hele mannskapet på Anna Rogde. Vi gleder oss til å fortsette samarbeidet med mannskap og Sør-Troms museum som er ansvarlig for drift av skuta.

    En spesiell takk rettes også til alle kommuner, ordførere, veterankontakter, Forsvarets avdelinger med 330 skvadron og Kystvakten spesielt, og alle lokale ildsjeler og veteranlag som har tatt varmt imot våre veteraner, og støttet seilasen underveis.

    Den siste, og største takken, går til Jan- Edgar Nilsen som for fjerde året på rad har vært en formidabel prosjekt- og reiseleder for Veteranseilasen. Vi i SIOPS kan med hånden på hjertet si: Uten Jan-Edgar, ingen Veteranseilas. Han har et stort hjerte og engasjement for veteransaken, og er opptatt hvordan aktivitet i fellesskap med andre veteraner fører til økt motivasjon og livsglede. Jan-Edgar er selv skadd veteran og det koster mye for han å være prosjektleder for Veteranseilasen. Det å sørge for at andre veteraner opplever mestring og anerkjennelse er i stor grad hans måte å hjelpe seg selv å komme videre på. En stor takk til deg for ditt brennende engasjement, Jan – Edgar!

    Veteranseilasen seiler videre

    Flertallet av veteranene som har deltatt er på Veteranseilasen er skadde veteraner. I løpet av seilasen har mange av deltakerne hentet fram ressurser de trodde de ikke lenger hadde. Det er utrolig givende å se hvilken effekt Veteranseilasen har på den enkelte veteran, og hvor mye han eller hun vokser i løpet av de ukene seilasen varer. Mestringsfølelsen kombinert med det utrolig gode samholdet ombord på skuta og den anerkjennelsen både den enkelte og veteransaken får gjennom Veteranseilasen, gjør at vi arranger Veteranseilasen år etter år. Veteranseilasen har blitt vårt signalarrangement, og i stor grad et eget varemerke. Vi gleder oss allerede til sommeren 2020 og den femte Veteranseilasen!

    Veteranseilasen - Mer enn bare en seiltur

    Foto: Anthony Upton.

    Aktuelt

    Signering av samarbeidsavtale med Royal Marines Club

    SIOPS og Royal Marines Club har allerede samarbeidet i flere år om førjulstreff på Rondane. Det ble en høytidelig sammenkomst med besøk fra den britiske ambassadøren når våre to organisasjoner signerte samarbeidsavtale.

    Les mer

    SIOPS inviterer til julelunsj 11. desember

    Julen nærmer seg og Veteranforbundet SIOPS ønsker å invitere alle veteraner, samarbeidspartnere og andre interesserte på julelunsj.

    Les mer

    Klare og tydelige budskap under årets budsjetthøringer

    I høst har SIOPS deltatt på høringer i helse- og omsorgskomiteen og barne- og kulturkomiteen i forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020.

    Les mer

    SIOPS' innspill til ny langtidsplan for Forsvaret

    Regjeringen har startet arbeidet med ny langtidsplan for Forsvaret (2021 - 2024), og i den forbindelse har SIOPS sendt inn en rekke innspill til Forsvarsdepartementet.

    Les mer

    Boklunsj 29.11 - Vidkun Quisling: Fra fedrelandselsker til landssviker

    Hvem var Norges mest forhatte mann – Vidkun Quisling? Fra å være en fedrelandselsker, som kjempet en innbitt kamp for det norske, som deltok i Nansenhjelpen og berget hundretusenvis av sulterammede sovjetere, til å bli landssviker var veien kort. En ny bok tar for seg Quslings liv og virke, og vi inviterer til boklunsj 29.11

    Les mer

    Studietur til England - gode og nyttige innspill fra våre naboer på øya

    Vi har vært på studietur til England og fått med oss masse interessant kunnskap om hvordan de ivaretar sine veteraner. Les mer om turen vår her!

    Les mer

    Om Siops

    Om SIOPS

    En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

    Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

    Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

    I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.


    Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

    • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
    • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
    • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

    Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2019/2020.

    Våre vedtekter finner du her.

    Les årsberetningen for 2018/2019.

    Les protokollen fra landsmøtet her.

    About SIOPS

    SIOPS is the only veteran association in Norway mainly committed to assist wounded veterans and their families. SIOPS main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. This is to ensure that they receive adequate assistance, medically and with regard to legal assistance and protection, as well as social support and security. We also offer support and counseling through our veteran-to-veteran peer network 'Point of Contact.' Also, we organize recreational and sports activities for veterans, as well as cultural events and meetings. As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans.

    Bli medlem

    For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet under. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.