Webinar om veteraner og psykisk helse mandag 24. januar 2022

Bli med på webinar om veteraners psykiske helse. Foto: Daniel Nordby/Forsvaret

Deltakelse i internasjonale operasjoner har ikke bare betydning for veteranen selv, men også for nære pårørende som barn, familie og venner. I skjæringspunktet mellom det militære og sivile livet finner du veteraner og deres familier som skal balansere hverdagen.

Når hjelper hvem og hvordan kan være utfordrende for mange, også de som skal bistå.

Målgruppen for dette webinaret er alle de yrkesgruppene og hverdagsheltene som på ulike måter jobber opp imot veteraner og deres familier (skole, barnehage, psykisk helse, familievern, veterankontakter m.f).

Trykk her for å følge webinaret.

Program:

08:00 - 08:10
Åpning
Odd Roger Enoksen, forsvarsminister – Forsvarsdepartementet

08:10 - 08:30
Veteranens rolle i dagens samfunn
Eirik Kristoffersen, forsvarssjef – Forsvaret

08:30 – 09:00
På innsiden av dødens flyplass i Afghanistan
Helga Botten, sykepleier – Hæren

5 min. pause

09:05 - 10:00
Når stressreaksjoner blir en del av hverdagen, psykisk helse etter endt tjeneste
Håkon Stenmark, spesialist i klinisk psykologi - RVTS-Midt

10 min. pause

10:10 – 10:40
Det er god folkehelse i en ordnet økonomi
Trygve Rossebø, seniorrådgiver NAV - Kompetansesenter gjeldsrådgiving

10:40 – 11:25
Håndbok i militær psykiatri
Jon Gerhard Reichelt, psykiater - Sjef for Forsvarets sanitet

11:25 – 12:00
E-læring for veterankontakter, fastleger, beslutningstakere i kommunen, ansatte i skoler, barnehager og helsepersonell
Svein Arthur Kallevik, RVTS Øst – spesialrådgiver, psykolog og koordinator for Nasjonalt fagnettverk om veteraner

Trykk her for å følge webinaret.

Webinar om veteraner og psykisk helse mandag 24. januar 2022

Aktuelt

Resultatene fra medlemsundersøkelsen er klare!

SIOPS har for første gang gjennomført en medlemsundersøkelse. Hensikten med medlemsundersøkelsen har vært å gi medlemmene mulighet til å komme med tilbakemeldinger om hvordan de oppfatter SIOPS, hvordan de mener SIOPS bør være, og om SIOPS prioriterer riktig med tanke på arbeidsområder. Endelig er resultatene klare!

Les mer

Endelig er NAVs veterankontakt for Oslo og Viken tilbake!

Sommeren 2018 ble stillingen som veterankontakt Oslo og Akershus (nå Oslo og Viken) avviklet, men nå har det endelig blitt ansatt en ny veterankontakt i NAV for veteraner bosatt i Oslo og Viken.

Les mer

Koronoatiltak i Veteranforbundet SIOPS

Situasjonen endres svært raskt som følge av spredningen av korona-viruset, og nye tiltak og restriksjoner gjennomføres fortløpende for å begrense spredning av smitte. Dette har vi fulgt med på siden utbruddet, og administrasjonen i SIOPS iverksetter derfor tiltak som gjelder vår organisasjon med virkning fra 13. mars

Les mer

SIOPS støtter etableringen av et NAV-ombud

Den 3. mars var SIOPS på høring i Stortingets arbeids- og sosialkomité i forbindelse med representantforslag fra Fremskrittspartiet om etablering av NAV-ombud. SIOPS er positive til forslaget, men var tydelig under høringen at et eventuelt NAV-ombud må ha en myndighetsfunksjon.

Les mer

Vil du stille i lag for SIOPS under Holmenkollstafetten? - AVLYST

Grunnet den ekstraordinære situasjonen rundt pandemien covid-19 har arrangørene av Holmenkollstafetten besluttet å avlyse årets stafett. Dette betyr at SIOPS ikke lenger kan stille lag.

Les mer

Signering av samarbeidsavtale med Norsk Maritimt museum

Mange veteraner som sliter kunne trengt seg et trygt sted å være, og å bidra inn i noe meningsfullt. Gjennom å jobbe som frivillig på Norsk Maritimt museum får veteraner muligheten til å oppleve mestring, samhold og trygghet. SIOPS har nå inngått en formell samarbeidsavtale med museet for å sikre bedre vilkår for frivillig arbeid.

Les mer

Om Siops

Om SIOPS


En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2022/2023.

Les årsberetning for 2020/2021 her

Les årsberetning for 2021/2022 her

Les årsberetning for 2022/2023 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Les protokollen fra landsmøtet 2021 her

Les protokollen fra landsmøtet 2022 her

Les protokollen fra landsmøtet 2023 her


Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'

Bli medlem

For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet i lenken til høyre. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.

Bli medlem

Veteranforbundet SIOPS arbeider for å øke den offentlige anerkjennelsen av våre skadde veteraner. Dette gjør vi gjennom å jobbe opp mot myndighetene, politikere og Forsvaret. Våre viktigste arbeidsområder er å få til bedre juridiske og økonomiske vilkår for våre veteraner, og at de skal bli møtt av et dyktig og kompetent helsesystem som kan ivareta dem.

Vi setter stor pris på alle som ønsker å støtte dette formålet, og som medlem av SIOPS er du med på å vise din anerkjennelse til våre skadde veteraner. Det er ikke et krav om å være veteran for å kunne være medlem av SIOPS.

Din støtte går til å arrangere mestringsaktiviteter og samvær for veteraner, og den politiske jobben som forbundet gjør.

Bli medlem