Bli medlem

Bli medlem i SIOPS i dag!

Gjennom medlemskapet støtter du vårt arbeid for skadde veteraner fra internasjonale operasjoner i Norge. Det er ikke noe krav om å være veteran for å være medlem i SIOPS, og medlemskap er åpent for alle som støtter organisasjonens arbeid.

Både enkeltpersoner og bedrifter kan bli medlem.

Medlemskap i SIOPS:

Enkeltmedlem: 300 kr

Familiemedlem: 100 kr

Støttemedlem: 200 kr

Bedrift Diamant/platina: 100.000 kr

Bedrift Gull: 50.000 kr

Bedrift Sølv: 25.000

Bedrift Bronse: 10.000 kr

Følg lenkene under:

Personmedlem
Bedriftsmedlem