Aktuelt

Tiden er inne for en ny Stortingsmelding om veteraner

SIOPS mener tiden er inne for en ny veteranmelding.

Les mer

Foreldelse i erstatnings- og kompensasjonsaker

SIOPS mener bestemmelsen om foreldelse som faller inn under den særskilte kompensasjonsordningen og Forsvarsloven §55 bør fjernes.

Les mer

Spesialistvurderinger i erstatnings- og kompensasjonssaker

SIOPS er bekymret for praksisen med å tilsidesette spesialistvurderinger i erstatnings- og kompensasjonsaker.

Les mer

Krigsskadepensjon

SIOPS mener at tiden er moden for å utrede og innføre en fremtidig krigsskadepensjon.

Les mer

Sivil forskning på veteraner

SIOPS mener det forskes for lite på veteraner i sivile forskningsmiljøer

Les mer

Kompetanse i den sivile helsetjenesten

SIOPS mener det er myndighetenes ansvar å sørge for utviklingen av kompetansen om veteraners psykiske helseplager hos ansvarlige behandlere i den sivile helsetjenesten.

Les mer
  • Side
  • 1