Aktuelt

Opptrappingsplan for psykisk helse (2023-2033)- kommentarer fra Veteranforbundet SIOPS

Les kommentarene våre her

Les mer

Revidert nasjonalbudsjett 2023- kommentarer fra Veteranforbundet SIOPS

Les våre kommentarer til revidert nasjonalbudsjett

Les mer

Omorganisering av Forsvarets veterantjeneste

SIOPS frykter at veteranarbeidet blir vesentlig svekket om veterantjenesten legges inn under Forsvarets personell- og vernepliktssenter.

Les mer

Foreldelse i erstatnings- og kompensasjonsaker

SIOPS mener de må innføres klare regler for hvordan foreldelse skal praktiseres.

Les mer

Spesialistvurderinger i erstatnings- og kompensasjonssaker

SIOPS er bekymret for praksisen med å tilsidesette spesialistvurderinger i erstatnings- og kompensasjonsaker.

Les mer

Sivil forskning på veteraner

SIOPS mener det må forskes på veteraner i sivile forskningsmiljøer. Vi håper at et enstemmig Stortingsvedtak om en strategi for norsk veteranforskning betyr at fremtidig forskning på dette området får en klart sivil forankring

Les mer