Aktuelt

Budsjettforlik: ingen endring for veteranene

Les vår kommentar til budsjettavtalen mellom regjeringen og SV

Les mer

Forsvarsministeren svarer upresist

Les vår kommentar til statsrådens tilsvar

Les mer

Opptrappingsplan for psykisk helse (2023-2033)- kommentarer fra Veteranforbundet SIOPS

Les kommentarene våre her

Les mer

Revidert nasjonalbudsjett 2023- kommentarer fra Veteranforbundet SIOPS

Les våre kommentarer til revidert nasjonalbudsjett

Les mer

Omorganisering av Forsvarets veterantjeneste

SIOPS frykter at veteranarbeidet blir vesentlig svekket om veterantjenesten legges inn under Forsvarets personell- og vernepliktssenter.

Les mer

Foreldelse i erstatnings- og kompensasjonsaker

SIOPS mener de må innføres klare regler for hvordan foreldelse skal praktiseres.

Les mer