Kompetanse i den sivile helsetjenesten

SIOPS´syn på utvikling av kompetanse i den sivile helsetjenesten

Veteraner som har psykiske lidelser etter tjeneste i internasjonale operasjoner er en liten, men betydningsfull pasientgruppe. Det påhviler norske myndigheter et særlig ansvar for ivaretakelsen av veteranene etter endt tjeneste. Dette fordi de har blitt sendt ut for å løse oppdrag på vegne av Norge, i krigs- og konfliktområder, med betydelig risiko for liv og helse.

SIOPS mener derfor det er alvorlig at flere av de viktigste tiltakene i regjerningens handlings- og oppfølgingsplaner (I tjeneste for Norge) ikke er gjennomført. Dette gjelder blant annet de fleste av tiltakene 117 - 124 i handlingsplanen og tiltakene 24 og 27 i oppfølgingsplanen. Alle disse tiltakene handler om utvikling av kompetanse hos i den sivile helsetjenesten og i sivile forskningsmiljøer; med meritterende kurs for ansvarlige behandlere – leger og psykologer; om implementering av slike kurs i alle regioner; om veteranforskning i sivile forskningsmiljøer og om kartlegging av behandlingstilbud- og ansvar. De fleste, og viktigste av disse tiltakene er ikke gjennomført. Den manglende kompetansen om ivaretakelse av veteraner blant ansvarlige behandlere i den sivile helsetjenesten er myndighetenes ansvar.

Kompetanse i den sivile helsetjenesten

Foto: Alex Proimos, Flickr (CC)