Årets siste POC-samling og julelunsj med gode venner

I 2019 har SIOPS fokusert på kompetanseheving av likemannsnettverket, og jobber med å videreutvikle tilbudet til skadde veteraner. På siste samling før årets slutt var det både foredrag fra advokat John Tuflått og Kirkens SOS.

Noen skadde veteraner trenger kanskje litt ekstra støtte for å komme seg gjennom hverdagen, og våre Point of contacts (POC) er viktige støttespillere for at veteraner ikke skal måtte stå alene. De kan hjelpe til med å navigere i helseapparatet, søke NAV, finne riktig behandling, og ved å være et medmenneske som vet hvordan livet kan være med en skade. Vi er derfor opptatte av at de som kommer i kontakt med våre POCer skal bli møtt på en god måte, og at de skal bli ivaretatt. For å sikre dette så jobber SIOPS aktivt med kompetanseheving for likemannsnettverket.

I 2019 har fokuset vært på å hente inn ny kompetanse, og vi er veldig fornøyde med samarbeidet med Kirkens SOS. De har god erfaring fra sine kontakttjenester, og har forelest over tre samlinger i samtalemetodikk, selvmordsforebygging og aktivt lytterskap. Dette er kompetanse som er viktig i møte med skadde veteraner. Det har også vært veldig nyttig da de bemanner Forsvarets Grønne Linje, en telefontjeneste for både nåværende og tidligere personell.

Selv om mange av våre POCer har direkte erfaring med å stå i en skade, og melde både yrkesskade og søke om erstatning, har vi ønsket å oppfriske og komplementere kunnskapen rundt de juridiske rettighetene som veteraner har. Det var meget lærerikt og engasjerende å ha foredrag fra advokat John Tuflått.

Vi har også hatt fokus på å få frem ulike veteranhistorier igjennom året, og vi avsluttet med historien til en av våre egne. Nicholas Dreyer fortalte historien om hvordan han ble skadd etter å ha vært i Afghanistan i 2011, og hvordan han klarte å snu om på livet etter å ha vært på behandling med hester i USA.

Planene for 2020 er mange og SIOPS er stolte over å fortsette å satse på likemannsnettverket vårt! Det er spesielt hyggelig å kunne avslutte året med våre venner i den store veteranfamilien, og vi takker alle som kom på julelunsjen vår.
Årets siste POC-samling og julelunsj med gode venner

Aktuelt

Storslått og høytidelig åpning av nye SIOPS info- og ressurssenter

Endelig var dagen her! Etter utallige oppussings- og dugnadstimer var det duket for en høytidelig og storslått åpning av nye SIOPS info- og ressurssenter i Kongens gate 9.

Les mer

Påmeldingen til Veteranseilas 2019 er åpen!

Vi søker nå veteraner som mannskap på årets Veteranseilas. Ønsker du en skikkelig utfordring og en opplevelse for livet sammen med en gjeng andre veteraner? Søk om å bli mannskap!

Les mer

Ny rådgiver i SIOPS - Marie Gjerde Rolandsen

25. februar starter Marie Gjerde Rolandsen i stillingen som rådgiver i Veteranforbundet SIOPS.

Les mer

Enstemmig om ankeretten i Stortinget 27. november 2018!

Stortinget gir ankerett i erstatningssaker til veteraner som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner etter 1. januar 2010.

Les mer

Klagenemnda påberoper foreldelse selv om vilkårene for kompensasjon syntes å være oppfylt

I et ferskt vedtak fra klagenemnda blir det påberopt foreldelse.

Les mer

Grundig innføring i TBI- Traumatic Brain Injury

SIOPS arrangerte den 05. juni et temamøte om traumatiske hjerneskader, TBI, altså Traumatic Brain Injury. Det handlet i første rekke om TBIm, altså såkalt mild (lettere) type av en slik hodeskade.

Les mer

Om Siops

Om SIOPS

En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.


Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2019/2020.

Våre vedtekter finner du her.

Les årsberetningen for 2018/2019.

Les protokollen fra landsmøtet her.

About SIOPS

SIOPS is the only veteran association in Norway mainly committed to assist wounded veterans and their families. SIOPS main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. This is to ensure that they receive adequate assistance, medically and with regard to legal assistance and protection, as well as social support and security. We also offer support and counseling through our veteran-to-veteran peer network 'Point of Contact.' Also, we organize recreational and sports activities for veterans, as well as cultural events and meetings. As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans.

Bli medlem

For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet under. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.