Du er ikke alene

Det er mange som opplever utfordringer etter endt tjeneste, både i form av plager som går over eller mer langvarige helseplager som manifesterer seg som kroniske skader. I denne situasjonen kan det være viktig å bli minnet på at du ikke er alene. Det er mange veteraner som har vært i en liknende situasjon, og det er faktisk mange i som bryr seg om hvordan veteraner har det etter tjeneste.

Pårørende

De nærmeste rundt deg, familie, kollegaer og venner, er ofte dine beste støttespillere. Det er gjerne de som oppdager at ikke alt er bra, også kanskje før du selv innser det. Det er også de som ønsker å støtte deg, slik at du kan få den hjelpen du trenger for å få en bedre hverdag.

Nettopp fordi det er disse som står deg nærmest, er det også disse som blir påvirket hvis du har utfordringer etter endt tjeneste. Derfor kan det være vel så viktig for dem at du tar imot profesjonell hjelp slik at du klarer å håndtere utfordringer og skader, og får et best mulig liv.

Livet er ikke så galt lenger. For det var galt en periode. Men det er gjort en jobb. Med god hjelp av veterankompiser.
Veteran fra Libanon
Morten
Veteran fra Libanon

SIOPS likepersonsnettverk – Point of Contact (POC)

Ofte kan det være lettere å prate med noen som har opplevd det samme som deg selv. Dersom du opplever utfordringer etter tjenesten kan du ta kontakt med SIOPS likepersonsprosjekt – Point Of Contact (POC). POC er nemlig et landsekkene nettverk med veteraner som selv har opplevd utfordringer etter tjenesten. I et slikt nettverk er det mye informasjon, erfaring og råd om hvordan man kan få hjelp, støtte til å leve med skader eller hvordan man skal kan håndtere utfordringer som følge av tjenesten.

Alle POC’ene har erfaring med, og kunnskap om det sivile og militære hjelpeapparatet og offentlige etater. De er likemenn ovenfor andre veteraner, og kan bistå med følgende:

Navigerer deg i hjelpeapparatet.
Være en samtalepartner og støtte.
Bistå deg med å melde yrkesskade.
Setter deg i kontakt med advokat ved behov.
Mulig bisitter i møter med f.eks. NAV, fastlege og behandler.

Dersom du ønsker å komme i kontakt med en POC,
eller ønsker mer informasjon kontakt rådgiver i SIOPS:
Jannicke Voss: jannicke@siops.no

Forsvarets åpne dør, Veteransenteret på Bæreia

Forsvarets veteransenter er et rekreasjons- og aktivitetstilbud som kan benyttes av veteraner og deres familier før, under og etter tjeneste i internasjonale operasjoner. Veteransenteret ligger idyllisk til ved Bæreiavannet i Kongsvinger. De har et eget responsteam bestående av aktivitetsoffiserer, en sykepleier, sosionom og en prest. Forsvarets åpne dør for veteranhenvendelser - som gir råd og veiledning på telefon og e-post - er også en del av senteret.

Se mer om Forsvarets veteransenter

Kontaktinformasjon

Forsvarets Veteransenter:

T: 62 82 01 00
E: veteransenteret@mil.no
Besøksadresse:

Bæreiavegen 588, 2208 Kongsvinger
Tegning: Erik Elden, fra boken Veteraner, SIOPS 2017