Nytt felles nasjonalt veteranmonument avdukes 8. mai 2021

Foto: Erling Eikli, Forsvarets Forum. Svært gledelig at det nå kommer et nytt felles nasjonalt monument for tjeneste i internasjonale operasjoner på Akershus festning, og som skal avdukes på frigjørings- og veterandagen 8. mai 2021.

I tiltak 1 i handlingsplanen «I tjeneste for Norge» av 2011 står det: «Forsvaret vil i samarbeid med FD gjennomgå dagens minnesmerker samt vurdere ett felles monument for personell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner». Svært gledelig er det derfor nå at det kommer et felles nasjonalt monument for tjeneste i internasjonale operasjoner på plass på Akershus festning, og det skal avdukes på frigjørings- og veterandagen 8. mai 2021.

Norges Veteranforbund for internasjonale operasjoner, Veteran møter Veteran, og Veteranforbundet SIOPS – skadde i internasjonale operasjoner, har blitt trukket med i prosessen rundt det nye nasjonale Veteranmonumentet første halvår i år. Veteranorganisasjonene har fått muligheten til å fremme sine syn, og det har vært viktig for prosessen. Vår rolle har vært å se det nye nasjonale monumentet fra Veteran-perspektivet, sier generalsekretær i SIOPS Øystein K. Wemberg.

De tre Veteranorganisasjonene har fremmet flere viktige felles innspill, og vi har blitt hørt. Veteranorganisasjonene har vært spesielt opptatt av helheten rundt prosjektet, dvs monumentet i sammenheng med de nære omgivelser på Akershus festning. Videre har vi vært opptatt av evig flamme, navn på operasjonene, navn på de falne, samt gode muligheter for de besøkende til å føle tilstedeværelse rundt monumentet – herunder sitteplasser på området. For et slikt monument er det viktig at man føler ydmykhet, stolthet, samhold, anerkjennelse og respekt. Det blir godt ivaretatt nå.

Inskripsjonen på monumentet «Også vi, når det blir krevet», er noe som de tre veteran-organisasjonene også har støttet. Det er viktige ord som betyr mye for mange. Det nye felles nasjonale monument for tjeneste i internasjonale operasjoner vil bli veldig flott, og vi i SIOPS gleder oss til avdukingen 8. mai 2021. Mer om det nye Veteranmonumentet kan du lese om i Forsvarets Forum her.

Nytt felles nasjonalt veteranmonument avdukes 8. mai 2021

Aktuelt

Klagenemnda påberoper foreldelse selv om vilkårene for kompensasjon syntes å være oppfylt

I et ferskt vedtak fra klagenemnda blir det påberopt foreldelse.

Les mer

Grundig innføring i TBI- Traumatic Brain Injury

SIOPS arrangerte den 05. juni et temamøte om traumatiske hjerneskader, TBI, altså Traumatic Brain Injury. Det handlet i første rekke om TBIm, altså såkalt mild (lettere) type av en slik hodeskade.

Les mer

Foreldelse tema under rettssak i tingretten

Denne uken har det pågått en meget viktig rettssak i tingretten. SIOPS var tilstede som observatør første dag av rettssaken

Les mer

Om Siops

Om SIOPS

En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2019/2021.

Les årsberetning for 2019/2020 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'

Bli medlem

For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet under. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.