Studietur til England - gode og nyttige innspill fra våre naboer på øya

Administrasjonen dro på studietur til England, og vi møtte flere veteranorganisasjoner. Det var interessant å se at vi delte mange felles problemstillinger med dem, og samtidig se hvor forskjellige vi er.

SIOPS administrasjon var i forrige uke på studietur til våre naboer i Storbritannia. De har en stor veteranbefolkning og over 2.6 millioner har tjenestegjort i de britiske styrkene. Vi ønsket derfor å undersøke hvordan de jobber med veteraner og mer spesifikt, hvilken oppfølging de har av sine skadde veteraner.

Bakgrunnen for turen var å finne ut hvordan veteranivaretagelsen er i andre land som vi gjerne sammenligner oss med, og som Norge har gode internasjonale relasjoner til. Valget falt da på Storbritannia og turen var meget lærerik. På to korte dager rakk vi å besøke Ministry of Defense, Combat Stress, Royal British Legion og Walking with the Wounded, i tillegg til å møte Royal Marines Club som vi har samarbeid om førjulstreff på Rondane med.

Selv om det var en del åpenbare forskjeller mellom Norge og Storbritannia så var det samtidig påfallende at vi delte mange felles problemstillinger. Spesielt på områder som informasjonsspredning og kunnskap om veteraner til den sivile befolkningen. En av de samme hovedutfordringene var å sikre at fastleger og annet helsepersonell har kjennskap til hva veteraner kan slite med, og hvor de kan gå for å få behandling.

Møte hos Combat Stress i Surrey

Der vi opplevde de største forskjellene var på arbeidet med forskning og vi så at dette er man kommet mye lengre med i Storbritannia. Den sterke sivile og akademiske forskningssektoren har lenge samarbeidet om å fremdrive kunnskap om militært personell, veteraner og deres utfordringer. Vi ble spesielt opptatte av den kliniske forskningen som foregår hos Combat Stress i Surrey, og miljøet rundt King´s College.

SIOPS har lenge vært opptatt av det må forskes mer på veteraner, hva internasjonale oppdrag betyr for familien til personell som er ute (og når de kommer hjem), og hvilke konsekvenser INTOPS kan ha. Det var derfor veldig interessant å se hvordan de ulike organisasjonene samarbeidet med et anerkjent, sivilt, forskningsmiljø for å kunne fremdrive både data, kliniske studier og finansiering av forskningen. Dette strakk seg også til Ministry of Defense, som samarbeidet tett med King´s College.

Møte hos Royal British Legion

Vi besøkte organisasjoner med ulike oppdrag og ulike profiler på arbeidet sitt. Det var særlig interessant å se forskjellen i hvordan de eldre og etablerte organisasjonene jobbet, i kontrast til en yngre organisasjon som Walking with the Wounded. Å være en ung organisasjon betød at de kunne være mer kreative og fleksible i sine initiativ, og at de i større grad kunne teste ut ulike tilbud. En av deres nye initiativer er å jobbe med å kunne tilby en tjeneste hvor de garanterer å «matche» veteraner med en akkreditert fastlege i nærheten av seg, innen kun 10 dager. Deres mål er å kunne garantere veteraner helsehjelp av fagfolk som har konkret veterankunnskap.

Felles for alle organisasjonene, sammen med Ministry of Defense, er at alle jobber tett opp mot National Health Service (NHS) og deres Transition, Intervention and Liasion Service som er spesialiserte på veteraners psykiske helse, og som tilbyr behandlingsløp for veteraner. På dette området merket vi at britene har kommet en god del lengre oss på å bygge opp kompetansemiljøer i det offentlige helsevesenet som er tilgjengelig og lett å finne seg frem til.

Målet for turen var først og fremst å lære, få nye innspill og inspirasjon. I tillegg var det en veldig god anledning for den nye administrasjonen å samle seg og bli bedre kjent med hverandre. Vi har alle kommet hjem fra turen med forsterket engasjement og masse kunnskap.

Studietur til England - gode og nyttige innspill fra våre naboer på øya

Aktuelt

Fortsatt plasser til fluefiskekurs i sommer!

SIOPS inviterer til kurs i fluefiske på Golsfjellet. Det arrangeres to kurs som går over fire dager, 17. – 21. juli og 7. – 11. august.

Les mer

Revidert nasjonalbudsjett og kompensasjonsordningen

Den 14. mai la regjeringen fram revidert nasjonalbudsjett. I revidert nasjonalbudsjett gjør regjeringen en omfordeling av midler som var ment å dekke utgifter knyttet til den særskilte kompensasjonsordningen. Veteranforbundet SIOPS har i løpet av det siste døgnet mottatt flere henvendelser fra veteraner om denne omdisponeringen og hva dette betyr

Les mer

Tur til Normandie 3.-8. juni

NVIO Oslo inviterer alle veteranforbund til markering av 75-årsjubileet for Operasjon Overlord 6. juni 1944

Les mer

To skriftlige spørsmål fra stortingsrepresentanter om veteransaken

Denne uken har stortingsrepresentantene Bjørnar Moxnes (Rødt) og Sheida Sangtarash (SV) stilt hvert sitt skriftlige spørsmål til henholdsvis forsvarsministeren og helseministeren. SIOPS refereres til i begge spørsmålene.

Les mer

Skutt i Afghanistan: ivaretagelse før, under og etter

Det er med stor glede vi ønsker kommandørkaptein, og sjef Kystjegerkommandoen, Ronny Kristoffersen, velkommen til Veteranforbundet SIOPS den 21. mai kl. 17!

Les mer

Trening med mening!

Afghanistan-veteran Trym Olsen har i samarbeid med CrossFit Uvær i Tromsø tatt initiativ til innsamlingaksjon for SIOPS i forbindelse med frigjørings- og veterandagen 8. mai!

Les mer

Om Siops

Om SIOPS

En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.


Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2019/2020.

Våre vedtekter finner du her.

Les årsberetningen for 2018/2019.

Les protokollen fra landsmøtet her.

About SIOPS

SIOPS is the only veteran association in Norway mainly committed to assist wounded veterans and their families. SIOPS main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. This is to ensure that they receive adequate assistance, medically and with regard to legal assistance and protection, as well as social support and security. We also offer support and counseling through our veteran-to-veteran peer network 'Point of Contact.' Also, we organize recreational and sports activities for veterans, as well as cultural events and meetings. As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans.

Bli medlem

For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet under. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.