Turledersamlinger på Måløy i Steigen uke 10 og 11

Friluftsaktiviteter i en pandemitid: Gjennom 2020 har vi opplevd at mange arenaer for sosialt samvær, kultur og idrett har blitt stengt. Men mange av oss har erstattet noe av dette med turer og ulike friluftsaktiviteter. For veteraner har slike aktiviteter alltid vært viktige. I SIOPS ønsker vi at veteraner skal få enda større utbytte av turaktivteter og friluftsliv.

Vi har planlagt å gjennomføre to turledersamlinger på Måløy i Steigen - uke 10 og uke 11

Som med tidligere turledersamlinger er hensikten at friluftsinteresserte veteraner skal få mer erfaring og gode opplevelser med å planlegge og gjennomføre slike prosjekter, og dermed bidra til at det kan gjennomføres flere slike prosjekter rundt om i landet. I løpet av samlingen vil vi tilby aktiviteter som kajakkpadling, jolleseiling, fisking, fotturer, enkel klatring og selvsagt sosialt samvær.


Frammøte på Norskott:

Gruppe 1, frammøte i løpet av onsdag 10.3. - retur søndag 14.

Gruppe 2, frammøte i løpet av onsdag 17.3. - retur søndag 21.

Foto: John Petter Bachke
Egnet turutstyr, sovepose og tørrdrakt/våtdrakt (for de som ønsker å padle) tas med av deltagerne selv

Opphold i rorbuer, dusj tilgjengelig. All mat tilberedes av deltagerne.

Ønsket gruppe på maks 6 deltagere.

Søknad direkte til janedgar@siops.no Oppgi gjerne type aktivitet du ønsker å gjennomføre i ettertid, og hva du eventuelt ønsker å prøve selv i løpet av samlingen. Spørsmål kan rettes Jan-Edgar på mobil 926 41 092

Egenandel, vanligvis ca. 800,- blir vurdert i forhold til reisekostnader.

Smittevern: Deltagerne bes å unngå unødig eksponering 10 dager før frammøte og under reise. Test i forkant anbefales dersom du er i tvil om egen tilstand. Bli hjemme hvis du er syk. Kommunen har pt ingen kjent smitte.

Ved symptomer på smitte må isolering/ karantene påregnes. Nærmeste sykehus er Bodø.

Foto: Jan-Edgar Nilsen

Turledersamlinger på Måløy i Steigen uke 10 og 11

Aktuelt

Ny rådgiver i SIOPS - Marie Gjerde Rolandsen

25. februar starter Marie Gjerde Rolandsen i stillingen som rådgiver i Veteranforbundet SIOPS.

Les mer

Enstemmig om ankeretten i Stortinget 27. november 2018!

Stortinget gir ankerett i erstatningssaker til veteraner som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner etter 1. januar 2010.

Les mer

Klagenemnda påberoper foreldelse selv om vilkårene for kompensasjon syntes å være oppfylt

I et ferskt vedtak fra klagenemnda blir det påberopt foreldelse.

Les mer

Grundig innføring i TBI- Traumatic Brain Injury

SIOPS arrangerte den 05. juni et temamøte om traumatiske hjerneskader, TBI, altså Traumatic Brain Injury. Det handlet i første rekke om TBIm, altså såkalt mild (lettere) type av en slik hodeskade.

Les mer

Foreldelse tema under rettssak i tingretten

Denne uken har det pågått en meget viktig rettssak i tingretten. SIOPS var tilstede som observatør første dag av rettssaken

Les mer

Om Siops

Om SIOPS

En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2019/2021.

Les årsberetning for 2019/2020 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'

Bli medlem

For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet under. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.