Det finnes ikke dårlig vær!

Første gjennomføring av kajakktur med SIOPS ble gjennomført til stor suksess. På tross av dårlig vær og tøffe forhold for nybegynnerne, var alle veldig fornøyde og fikk en unik opplevelse i vakre Steigen. SIOPS håper å kunne videreføre prosjektet i 2021, og utvide tilbudet. Foto: John Petter Bachke

Som vi vet er det mange skadde veteraner som sliter med mestringsfølelsen. De har falt utenfor arbeidslivet, kanskje mistet interessen i hobbyer og aktiviteter, og har begrenset sosial omgang med folk i hverdagen. Målet i SIOPS er derfor å kunne tilby aktiviteter som er interessante og ikke minst, givende for skadde veteraner. Vi ønsker å gi veteranene kunnskapen til å gjennomføre aktiviteter på egen hånd, knytte bånd med andre, og få tilbake noe av selvfølelsen. Nytt av året var å arrangere padling i kajakk. En lavterskelaktivitet som både handler om felles og individuell mestring.

Foto: John Petter Bachke

En av ildsjelene og mest engasjerte prosjektmedarbeiderne i SIOPS, Jan-Edgar Nilsen og medansvarlig John Petter Bachke tok initiativ til å teste ut padling for første gang, og etter alle tilbakemeldinger å tolke, var dette en meget vellykket aktivitet.

- To av deltakerne som var ganske uerfarne i kajakk ble raskt innført i hvordan man padler i bølger og kraftig vind. Det var nemlig mer enn nok av begge deler. De har hatt en bratt læringskurve og gjorde en imponerende innsats. De har utfordret seg selv, og minst, mestret. Det står det respekt av, kunne John Petter Bachke fortelle.

- Selv om været var ille og vi ikke fikk gjennomført alt vi hadde planlagt, var det ingen sure miner. Og vi fikk også testet at lavvoen holder i stiv kuling. Da tenker jeg vi skal si oss veldig fornøyde, mente Jan-Edgar.

Foto: John Petter Bachke

Kurset ble gjennomført fra 13.-16. august i Steigen i Nordland. Deltakerne gjennomførte også flere små fjellturer underveis, i tillegg til å sove i lavvo i en ukes tid. Været satte noen naturlige bremser på planer om «øyhopping», men det stanset ikke deltakerne fra å ha en god tur.

- Målet for prosjektet var å gi en aktivitet som ville gi både sosial trening, mestringsfølelse og tilhørighet, gjennom å utfordre seg på noe nytt og ukjent. Siden det er første gang vi har gjennomført en slik aktivitet for medlemmene våre var ikke fokuset på å sertifisere seg. Når vi ser at prosjektet har vært vellykket og det har gitt mersmak, er det spennende å se hvordan vi kan videreutvikle dette tilbudet i fremtiden, sier generalsekretær, Øystein K. Wemberg.

Det finnes ikke dårlig vær!

Aktuelt

Yoga for veteraner hver tirsdag utover høsten

Hver tirsdag utover høsten er det Yogaklasser for veteraner. Vi vil at veteraner skal få prøve ut Yoga, og skaffe seg det som trengs av kunnskap og ferdigheter for å kunne bruke dette som et verktøy til avspenning og mestring. Eller bare som trening!

Les mer

Viktige endringer til mestringsaktiviteter i høst og vinter

Grunnet koronapandemien blir det dessverre noen endringer til planlagte mestringsaktiviteter i høst/vinter. Veteranseilas i oktober er kansellert, og britisk deltakelse på Rondane førjulstreff i desember er også dessverre kansellert.

Les mer

Hedersløpet 2020

Vi og 200 andre ivrige løpere deltok på årets Hedersløp.

Les mer

God respons og interesse for SIOPS' innspill under høring i utenriks- og forsvarskomiteen

SIOPS deltok på høring om St. Mld. 15 (2019-2020) "Også vi når det blir krevet - veteraner i vår tid". Dette har vært en av våre kjernesaker siden starten på 2019 og det var positivt at så mange i komitéen viste sin interesse for våre innspill og kommentarer til meldingen styrker og svakheter. Se hvordan det gikk på høringen videre i artikkelen.

Les mer

9 veteran- og tjenestemannsorganisasjoner stiller seg bak representantforslaget til Rødt om å styrke veteraners rettigheter

Representantforslaget tar tak i de forslagene som regjeringen ikke har fulgt opp i stortingsmeldingen eller forslag til endring av forsvarsloven. Vi mener det fortsatt gjenstår flere viktige endringer for å sikre at veteraner som har blitt skadd, får en trygg og rettferdig behandling i Statens Pensjonskasse.

Les mer

Representantforslag fra Rødt vil sikre og styrke skadde veteraners rettigheter

Når St.Mld.15 (2020) skal behandles på Stortinget, skal politikerne også ta stilling til et representantforslag fra Bjørnar Moxnes. Forslaget ivaretar flertallsinnstillingene fra den regjeringsoppnevnte arbeidsgruppen som så på erstatnings og kompensasjonsordningene. SIOPS og samtlige veteran- og tjenestemannsorganisasjoner støtter forslaget.

Les mer

Om Siops

Om SIOPS

En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2019/2021.

Les årsberetning for 2019/2020 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'

Bli medlem

For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet under. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.