Dette skjer på 8. mai

Frigjørings- og veterandagen 8. mai 2024 markeres på Akershus festning og i mange av landets kommuner. SIOPS skal stå på stand på Festningsplassen, og flere skal sykle mellom Kongsvinger og til Oslo denne dagen.

8. mai er Norges frigjørings- og veterandag. På denne dagen feires friheten som Norge gjenvant i 1945, og en dag vi anerkjenner og hedrer alle de som har gitt sin innsats for vår sikkerhet fra andre verdenskrig og frem til dagens internasjonale operasjoner. I 2011 ble veterandagen og frigjøringsdagen samkjørt.

SIOPS-kontoret i Kongens gate 9, Oslo

Kontoret vårt er åpent i tidsrommet 09 til 16. Her blir det servert mat og kaffe. Alle er hjertelig velkomne.

Vi har i tillegg stand mellom klokken 10 til 16 på Festningsplassen på Akershus festning i Oslo.

SIOPS er medarrangør for den årlige sykkelturen «På hjul med veteraner» som avholdes på 8. mai. Sykkelturen er ment for å hedre veteranene våre. Syklistene kommer inn på Festningsplassen fra klokken 14.35.

Generalsekretær i SIOPS og Afghanistan-veteran Kjetil Bragstad deler ut medaljer til syklistene.

Forsvarets hovedarrangement på Akershus festning i Oslo

-08.00: Flaggheising

-10.00: Åpen dag. Dette avsluttes 16.00

-10.00: Kransenedleggelse på Normadieplassen ved forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

-10.30: Kransenedleggelse på Retterstedet ved leder for Stortingets utenriks- og forsvarskomite, Ine Eriksen Søreide

-11.00. Gudstjeneste i Akershus slottskirke

-12.00: Salutt- 21 skudd

-12.02: Kransenedleggelse ved ved Veteranmonumentet ved stortingspresident Masud Gharahkhani

-14.35: Målgang «På hjul med veteraner», Veteranmonumentet ved forsvarsminister Bjørn Arild Gram

-15.00: Hovedseremoni på Festningsplassen (Alle på plass 14.50). Under hovedsermonien skal statsminister Jonas Gahr Støre tale, og medaljer skal utdeles.

-15.35: Arrangementet avsluttes

-16.00: Åpen dag på festningen avsluttes

I tillegg til Forsvarets hovedarrangement vil dagen også markeres ved Krigsseilermonumentet på Bygdøy fra klokken 14.00. Les mer om arrangementet i regi av Maritimt Museum her.

Regjeringen er offisielt representert flere steder i landet.

Lokale markeringer

8. mai arrangeres lokalt i flere kommuner, blant annet i Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Drammen, Fredrikstad, Sarpsborg, Tønsberg, Sandnes, Ålesund, Bodø, Harstad og Tromsø.

Oslo kommune inviterer til mottakelse for alle som har tjenestegjort i Norge, og for Forsvarets internasjonale operasjoner, med ledsager til mottakelse i Oslo rådhus. Frist for deltagelse er 1.mai. Les mer her.

De lokale markeringene brukes samtidig til å dele ut Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner.

Informasjon om andre lokale arrangement finner dere på kommunenes nettsider.

Dette skjer på 8. mai

Bilde: Peter Mydske/Stortinget

Kilde: Forsvaret

Aktuelt

Fellesuttalelse om Langtidsplanen for Forsvaret

Les vår fellesuttalelse med NVIO her

Les mer

Revidert nasjonalbudsjett 2024 og ny kommuneproposisjon

Les våre kommentarer her

Les mer

Veteranseilasen 2024

Meld dere på årets veteranseilas

Les mer

Tillitsvalgte i SIOPS

Bli kjent med de tillitsvalgte i SIOPS

Les mer

Dette skjer på 8. mai

Les mer om årets program

Les mer

Alle sakspapirer til landsmøtet 2024

Les sakspapirene til årets landsmøte her

Les mer

Om Siops

Om SIOPS


En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2022/2023.

Les årsberetning for 2020/2021 her

Les årsberetning for 2021/2022 her

Les årsberetning for 2022/2023 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Les protokollen fra landsmøtet 2021 her

Les protokollen fra landsmøtet 2022 her

Les protokollen fra landsmøtet 2023 her


Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og våre vilkår for hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'