Er du vår neste generalsekretær?

Veteranforbundet SIOPS- Skadde i internasjonale operasjoner søker ny generalsekretær. Vi søker en trygg og engasjert leder som, sammen med et lite og godt lag av ansatte, tillitsvalgte og frivillige, vil sikre god drift og videre utvikling av en organisasjon med store ambisjoner på et viktig samfunnsområde.

Har du et strategisk blikk, og ønsker du å være en sentral pådriver for å styrke rettighetene til veteraner som lever med skader og utfordringer som følge av sin tjeneste i militære utenlands-operasjoner?

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for strategisk planlegging og utvikling, samt operativ virksomhet og drift i organisasjonen
 • Planlegge og gjennomføre interessepolitisk arbeid mot regjering, Storting, departementer, Forsvaret og etater
 • Økonomi og personalansvar
 • Bidra aktivt i inntektsskapende arbeid
 • Administrativt ansvar for styremøter og Landsmøtet i organisasjonen
 • Koordinering av myndighets- og mediekontakt
 • Lede arbeidet med å sikre at organisasjonen er en tydelig og konstruktiv aktør og støttespiller for veteraner med skader og utfordringer som følge av tjeneste i internasjonale operasjoner, samt deres pårørende og familie

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning
 • Dokumentert, relevant erfaring
 • Bred kjennskap til politiske prosesser og interessepolitisk arbeid
 • Erfaring fra økonomistyring og inntektsskapende arbeid er en forutsetning
 • Solid samfunnsforståelse og kjennskap til frivillighetens rolle

Egenskaper

 • Empatisk person som er opptatt av å hjelpe personer med utfordringer
 • Relasjonsbygger som samarbeider lett med ulike mennesker og aktører
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Strukturert, fleksibel og løsningsorientert
 • Evne til å motivere, inspirere og prioritere
 • Arbeidsom, evne til å arbeide selvstendig og i team
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne


Vi tilbyr
Hvis du er den vi leter etter, vil du som generalsekretær i Veteranforbundet SIOPS bli en del av et trivelig og engasjert arbeidsmiljø. Du får varierte og utfordrende arbeidsoppgaver innenfor et samfunnsområde som betyr mye for mange.

Om arbeidsgiver:
Veteranforbundet SIOPS – skadde i internasjonale operasjoner er den toneangivende politiske veteranorganisasjonen i Norge – innenfor rettigheter, helseoppfølging, ivaretakelse og forebygging av skader. Veteranforbundet SIOPS arbeider i skjæringspunktet mellom Forsvaret og sivilsamfunnet, og har som mål at alle veteraner skal komme helt hjem. Gjennom utstrakt myndighetskontakt og samarbeid med ulike fagmiljøer bidrar organisasjonen til et styrket vern for veteraner med skader og utfordringer som følge av sin tjeneste i internasjonale operasjoner.

Like viktig er vårt lavterskeltilbud om råd og støtte til veteraner og pårørende. Våre tilbud baserer seg på likepersonstøtte og bistand til å finne fram til rett instans i tjenesteapparatet, enten det er spørsmål om helse, økonomi, sosialt, arbeidsliv, eller rettigheter.

Organisasjonen er sentralt plassert i Kongens gate 9, sentralt i Oslo sentrum. Dette er vår møteplass for skadde veteraner, deres pårørende og familier, samt våre støttespillere og samarbeidende ressurspersoner. Her gjennomfører vi vår møtevirksomhet, har foredrag, debatter, faglige og sosiale treff, åpne for alle som er opptatt av anerkjennelse og ivaretakelse av våre veteraner.

Praktisk:

Søknadsfrist: 5. september

Lønn: Etter avtale

Oppstart: Snarlig og etter avtale (tentativt medio oktober)

Søknad: Sendes post@siops.no

Kontakt: Arve Marcelius Aasbak (styreleder) – 45000005 / styreleder@siops.no

Øystein K. Wemberg (generalsekretær) – 92204941 / oystein@siops.no

Er du vår neste generalsekretær?

Publisert 16.08.2022

Aktuelt

Forventninger og innspill til regjeringens nye tiltaksplan om veteraner

Regjeringen har varslet at de skal utarbeide ny handlingsplan for ivaretagelse av veteraner. Vi mener at myndighetene må ta større ansvar for sine veteraner, og spesielt de som blir fysisk og/eller psykisk skadet som følge av tjenesten ute. Les mer om våre innspill her! .

Les mer

POC-samling i Bodø 15. - 17. september

15. - 17. september gjennomførte vi en samling for SIOPS' likepersonsnettverk - Point of Contact (POC)

Les mer

Via Ferrata i Bodø 18.09!

Søndag 18. september kl. 1500, arrangerer SIOPS, i samarbeid med NVIO avd Bodø samling på Bratten Aktivitetspark Bodø. Her blir det mulighet til å klatre, med guide, i Bodøs nye anlegg. Les mer her!

Les mer

Vått og rått på brattkortkurs!

De siste årene har vi gjennomført kurs i brattkort for de som har lyst på en skikkelig utfordring av det luftige slaget. Med variabelt vær var det usikkert på om vi fikk gjennomført alt vi hadde planlagt i år – men værgudene smilte til deltakerne på klatrekurset og hele programmet ble fullført.

Les mer

SIOPS innspill til ny opptrappingsplan for psykisk helse som er under utredning

Det er viktig for SIOPS å fremheve at veteraner står overfor mange av de samme utfordringene som de fleste andre pasienter i det psykiske helsevernet. Det er imidlertid bekymringsfullt at disse utfordringene stort sett fortsatt er de samme som etter opptrappingsplanen 1998-2006, og mange år senere også i Riksrevisjonenes rapport i 2021.

Les mer

Ny Yoga-samling på Nøsen 20.-24. oktober

Hensikten med prosjektet er å lære veteraner å bruke yoga som et verktøy for avspenning og mestring. Yoga er god trening også! Instruksjonen tilpasses den enkelte.

Les mer

Om Siops

Om SIOPS


En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

 • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
 • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
 • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2022/2023.

Les årsberetning for 2020/2021 her

Les årsberetning for 2021/2022 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Les protokollen fra landsmøtet 2021 her

Les protokollen fra landsmøtet 2022 her


Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'

Bli medlem

For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet i lenken til høyre. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.

Bli medlem

Veteranforbundet SIOPS arbeider for å øke den offentlige anerkjennelsen av våre skadde veteraner. Dette gjør vi gjennom å jobbe opp mot myndighetene, politikere og Forsvaret. Våre viktigste arbeidsområder er å få til bedre juridiske og økonomiske vilkår for våre veteraner, og at de skal bli møtt av et dyktig og kompetent helsesystem som kan ivareta dem.

Vi setter stor pris på alle som ønsker å støtte dette formålet, og som medlem av SIOPS er du med på å vise din anerkjennelse til våre skadde veteraner. Det er ikke et krav om å være veteran for å kunne være medlem av SIOPS.

Din støtte går til å arrangere mestringsaktiviteter og samvær for veteraner, og den politiske jobben som forbundet gjør.

Bli medlem