Faglig samling i likemannsnettverket

Våre likepersoner er spredt utover hele landet. De jobber frivillig med å følge opp veteraner som trenger litt bistand, og er en utrolig viktig ressurs for SIOPS. Det var derfor veldig gledelig at vi fikk gjennomført samling og kunne ha litt faglig påfyll. Spesielt engasjert ble forsamlingen da vi fikk besøk fra NAV og gikk gjennom trygderett og erstatningsordningene. I tillegg vi tyvstartet på arbeidet med å utvikle ny handlingsplan for neste år.

Selv om smittesituasjonen i Oslo ikke har vært optimal for å gjennomføre større samlinger, kunne vi ta i bruk munnbindene som vi fikk donert fra Milrab og gjennomføre en trygg samling.

Det har vært få muligheter til å møtes i løpet av året, men å kunne treffes og drive med kompetansehevende tiltak er svært viktig for både administrasjonen og de frivillige. Det var derfor veldig bra at vi klarte å gjennomføre en to-dagers samling denne uken.

Det ble også tid til litt vaffel og kos

Mestringshistorier fra veteraner
Det ga oss en god mulighet til å høre direkte fra veteranene hvordan det står til og hva de er opptatte av. Mange følger opp flere veteraner og det ga stor verdi å høre deres historier. Anita fra Bodø fortalte om en veteran hun følger opp som ikke hadde vært utendørs på mange år, men som nå har klart å utfordre seg selv og mestret. Dette hadde ikke skjedd hvis det ikke var for Anita, og det viser hvor viktig likepersonarbeidet er.

Faglig fordyping fra NAV
Da fagdirektør Knut Hansen i NAV holdt foredrag om yrkesskade og erstatning, ble forsamlingen veldig engasjert og det startet mange gode faglige diskusjoner. Å forstå dette systemet og hvilke rettigheter man har, kan være svært vanskelig for en skadd veteran. Derfor kan våre likepersoner være til hjelp med å navigere seg rundt, og vite hvordan ting fungerer.

Arbeid med handlingsplan
Gjennom de to dagene ble det også mulighet for å starte arbeidet med å lage ny handlingsplan for 2021/2022, og det kom masse gode innspill og forslag fra de frivillige. Det blir spennende å se hva SIOPS skal jobbe videre med i fremtiden, og det er viktig at dette kommer fra grasroten i organisasjonen.

Faglig samling i likemannsnettverket

Aktuelt

Informasjon til skadde ukrainske soldater

SIOPS har laget nye informasjonshefter

Les mer

Yogasamling på Nøsen

Meld dere på yogasamling i mars

Les mer

Informasjonskveld om vedtekter og landsmøte

SIOPS inviterer til informasjonsmøter

Les mer

Bli med på Yoga!

Vi setter i gang med nye yogakurs

Les mer

I tungtvannsabotørenes fotspor

Les mer om vårt kommende arrangement i 2024

Les mer

Ønsker du å stille til valg i SIOPS?

Valgkomiteen ønsker dine innspill

Les mer

Om Siops

Om SIOPS


En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2022/2023.

Les årsberetning for 2020/2021 her

Les årsberetning for 2021/2022 her

Les årsberetning for 2022/2023 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Les protokollen fra landsmøtet 2021 her

Les protokollen fra landsmøtet 2022 her

Les protokollen fra landsmøtet 2023 her


Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og våre vilkår for hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'