God respons og interesse for SIOPS' innspill under høring i utenriks- og forsvarskomiteen

Stortingets Utenriks- og Forsvarskomité skal endelig behandle den nye veteranmeldingen, og under høring onsdag 9. september fikk vi anledning til å utdype våre syn på den fremtidige veteranpolitikken i Norge. Vi er bekymret for at det er få konkrete tiltak til videre arbeid på dette området, og ba også komiteen om at Stortinget må kreve mer av Regjeringens oppfølging av veteraner. Vi spilte blant annet inn at det burde sees på alternative modeller for hvem som har ansvaret for helseoppfølging av veteraner utover Forsvarets 1-årsprogram, og at det må satses betraktelig mer på forskning og kompetanseheving i det sivile, med tilstrekkelig finansiering. Foto: Stortinget

Under høring i Stortingets Utenriks- og Forsvarskomité onsdag 9. september fikk SIOPS anledning til å ytterligere dele sine syn på den nye stortingsmeldingen om veteraner. Vi har allerede gitt våre skriftlige innspill.

Et av våre nye innspill som vi har tatt opp til diskusjon er om det er hensiktsmessig å se på lengden for Forsvarets oppfølging av veteranene. Vi ser mange som faller ut av helsevesenet fordi det ikke er tilstrekkelig kompetanse i de sivile behandlingsmiljøene, og at mange sliter med å gjøre seg forstått. Dette fører til at mange gir opp behandling og i verste fall, blir dårligere og får kroniske skader. Meldingen tar kort opp at i Danmark har de livslang oppfølging av veteraner, og i Sverige er det 5 år. SIOPS har rettet oppmerksomheten på at dette er svært lite diskutert i meldingen, og ønsker nå denne debatten velkommen.

Mange av medlemmene i komitéen hadde spørsmål til vårt innlegg, og det ble spesielt spurt om våre syn på forskning. Som vi tidligere har spilt inn er det for lite forskning, herunder sivil forskning, som foretas på veteraner. Dette har vært en ambisjon i både de tidligere tiltaks-, og handlingsplanene, men har ikke blitt gjennomført i noen særlig grad. SIOPS har derfor tatt til orde for at det må opprettes et forskningsprogram som er sikret tilstrekkelig finansiering. Det er bekymringsverdig at vi ikke vet nok om denne gruppen og hvordan de og deres pårørende blir preget av tjenesten.

Se høringen og alle våre kommentarer her:

God respons og interesse for SIOPS' innspill under høring i utenriks- og forsvarskomiteen

Aktuelt

Landsmøtet 2019 - Vedtak og valgresultater

Les mer om vedtakene som ble gjort på landsmøtet 6. april 2019.

Les mer

Veteranpolitikken må fortsatt være forankret på regjeringsnivå

Etter at oppfølgingsplanen «I tjeneste for Norge» utløper ved utgangen av 2019 er det ingen klar plan for hvordan regjeringen skal videreføre veteranpolitikken. Dette bekymrer veteran- og pårørendeorganisasjonene.

Les mer

Bli med på Holmenkollstafetten 11. mai!

SIOPS ønsker å stille lag i årets Holmenkollstafett!

Les mer

Landsmøtet nærmer seg!

Landsmøtet 2019 i Veteranforbundet SIOPS avholdes lørdag 6. april fra kl. 11 til 17 i SIOPS’ Info- og Ressurssenter, Kongens Gate 9, Oslo. Påmelding til landsmøtet gjøres ved å sende e-post til post@siops.no merket «Landsmøtet 2019». Påmeldingsfrist er torsdag 28. mars.

Les mer

Bekymring knyttet til praktisering av foreldelse i Statens Pensjonskasse og klagenemnda

SIOPS har den siste tiden mottatt flere bekymringsmeldinger fra advokater og veteraner om praktiseringen av foreldelse i Statens Pensjonskasse og klagenemnda.

Les mer

Storslått og høytidelig åpning av nye SIOPS info- og ressurssenter

Endelig var dagen her! Etter utallige oppussings- og dugnadstimer var det duket for en høytidelig og storslått åpning av nye SIOPS info- og ressurssenter i Kongens gate 9.

Les mer

Om Siops

Om SIOPS

En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2019/2021.

Les årsberetning for 2019/2020 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'

Bli medlem

For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet under. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.