Innkalling til ekstraordinært digitalt landsmøte

Veteranforbundet SIOPS er glade for å kunne innkalle til ekstraordinært landsmøte lørdag 13. juni. Møtet blir gjennomført digitalt uten fysisk oppmøte og vil i all hovedsak gjøre nødvendige vedtak og valg av nytt styre.

Opprinnelig innkalling til landsmøtet 2020 ble sendt ut fra SIOPS administrasjon per e-post til medlemmene 21. januar 2020. Landsmøtet var da opprinnelig berammet til fredag 24. april. Grunnet korona-viruset ble dette utsatt på ubestemt tid.

Styret i SIOPS har nå besluttet at landsmøtet 2020 i Veteranforbundet SIOPS- Skadde i internasjonale operasjoner, vil bli avholdt lørdag 13. juni fra kl. 1200 til 1600 som et ekstraordinært digitalt videomøte uten fysisk fremmøte. Begrunnelsen for dette er korona-viruset sin innvirkning på samfunnet, med ulike restriksjoner som vi må forholde oss til. For styret er det spesielt viktig at valg i SIOPS likevel blir gjennomført før sommerferien.

Landsmøtet i år vil på flere måter avvike fra et normalt landsmøte i SIOPS. I tillegg til digital gjennomføring, besluttet også styret 29. april at dagsorden for landsmøtet skal justeres til kun å omhandle de viktigste sakene som landsmøtet må ha informasjon om, eller stemme over. Det innebærer at handlingsplanen og vedtekter besluttet av landsmøtet i 2019 forlenges til 2021, og det blir ikke behandlet endringsforslag for disse dokumentene i år. Tradisjonell åpen debatt og behandling av innsendte forslag, vil beklageligvis heller ikke kunne bli gjennomført på tradisjonell måte.

Påmelding til landsmøtet gjøres ved å sende e-post til post@siops.no merket «Landsmøtet 2020». Påmeldingsfrist er fredag 29. mai. Vi minner om at deltagelse på digitalt landsmøte fordrer at medlemskontingent for 2020 er betalt. Det er mulig å betale medlemskontingent ved å vippse 300,- til 11892 og merke innbetalingen med "medlemskontingent".

Praktisk informasjon for digitalt landsmøte
Landsmøtet gjennomføres som en videokonferanse lørdag 13. juni kl 1200 – 1600. Landsmøtet kommer til å foregå digitalt på plattformen Zoom.

Sakspapirer vil bli sendt ut elektronisk til alle påmeldte tirsdag 2. juni.

Valg
Valgkomiteen har fremmet sin innstilling til forslag på kandidater til de ulike vervene som er på valg, og den sendes ut sammen med øvrige sakspapirer til deltakerne. «Benkeforslag» kan fremmes, og må sendes skriftlig senest dagen før landsmøtet til post@siops.no – slik at vi kan stemme over alle innkomne forslag. Det blir dessverre ikke mulig å fremme «benkeforslag» i selve møtet. Nærmere informasjon om dette kommer også senere til deltakerne.

Følgende posisjoner er på valg i år:

 • Styreleder
 • Nestleder (skal velges blant styrets øvrige medlemmer)
 • 2. varamedlem
 • 3. varamedlem
 • 7. varamedlem
 • Leder kontrollkomite
 • Medlem kontrollkomite
 • Leder valgkomite
 • Medlem valgkomite
 • Medlem valgkomite

Frister
29. mai: Frist for påmelding til landsmøtet.

2. juni: Sakspapirer sendes ut pr e-post

12. juni: Frist for å fremme skriftlig «benkeforslag» til valgInnkalling til ekstraordinært digitalt landsmøte

Aktuelt

Høring på Stortinget i høst - veteraners rettigheter må forsvares og styrkes - ikke svekkes

Vi tror ikke at våre folkevalgte ønsker at veteraner med senskader skal bli møtt med foreldelse - at de som sliter psykisk skal få spesialisterklæringer tilsidesatt..

Les mer

Noen ledige plasser på Veteranseilas 17. - 31. juli

Årets veteranseilas starter i Bodø 17. juli og avsluttes 31. juli. Følg med på årets seilas og hva deltakerne gjør underveis!

Les mer

Nyvalgt styreleder i SIOPS: - Du er ikke bare veteran!

– Hvis du sliter etter tjenesten er det helt normalt. Da har du sannsynligvis normale reaksjoner på unormale hendelser. - Det er gode dager, og dager som er vanskelige. – Jeg blir jo aldri kvitt opplevelsene, men jeg har blitt flinkere til å håndtere dem, sier Aasbak.

Les mer

SIOPS mottatt maleri i gave

Veteran Jarle Olvar Nygård overrakte et stort maleri i gave til SIOPS ved åpningen av hans maleriutstilling i Langesund (bilde: SIOPS)

Les mer

Styreleder Per Elvestuen takket av

Vi takker av Per Elvestuen etter fem år som styreleder. Les hans avslutningshilsen til SIOPS

Les mer

Valgresultat etter landsmøtet

Lørdag 13. juni ble digitalt landsmøte avholdt i Veteranforbundet SIOPS. Agendaen var noe redusert grunnet koronapandemien, men vi klarte å velge ny styreleder og andre viktige verv til organisasjonen.

Les mer

Om Siops

Om SIOPS

En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

 • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
 • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
 • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2019/2021.

Les årsberetning for 2019/2020 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'

Bli medlem

For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet under. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.