Innkalling til landsmøte i SIOPS 2020

Landsmøtet 2020 i Veteranforbundet SIOPS- Skadde i internasjonale operasjoner, vil bli avholdt fredag 24. april fra kl. 1000 til 1600 i SIOPS’ Info- og Ressurssenter, Kongens Gate 9, Oslo.

Innkalling til landsmøtet i Veteranforbundet SIOPS fredag 24. april 2020

Vi ønsker velkommen til årets landsmøte! Påmelding til gjøres ved å sende e-post til post@siops.no merket «Landsmøtet 2020». Påmeldingsfrist er mandag 6. april.

Vi minner om at deltagelse på landsmøtet fordrer at medlemskontingent for inneværende år er betalt. Faktura vil bli sendt ut fra vårt regnskapsbyrå i uke 5 pr e-post eller post.

Praktisk informasjon
Landsmøtet gjennomføres fredag 24. april. april i SIOPS’ Info- og Ressurssenter, Kongens Gate 9, Oslo.

Landsmøtet vil vare fra kl. 10.00 til 16.00. Det serveres lett lunsj klokken 13.00 - 13.30.

SIOPS har inngått en hotellavtale med First Hotel Millenium som ligger i Tollbugata 25, rett ved SIOPS’ Info- og Ressurssenter. Pris for enkeltrom er 995,-.
Dersom du har behov for overnatting ifm landsmøtet ber vi deg melde ifra til oss på post@siops.no innen 28. februar.

Sakspapirer vil bli sendt ut til alle påmeldte kort tid etter påmeldingsfristen mandag 6. april. Hvis ikke annet er innmeldt gjøres dette elektronisk.

Ved forslag til nye saker til sakslisten, må det fremsettes et saksforslag med konkret tittel for selve saken, kort begrunnelse for saken, og forslag til vedtak i saken som det er mulig å stemme over.
Saker som ønskes behandlet på landsmøtet må sendes til styret innen 13. mars til post@siops.no.

Saker som ønskes diskutert på landsmøtet, men som det ikke skal stemmes over, tas under sak «åpen debatt» (for eksempel innspill, spørsmål og kommentarer). Dette er diskusjonssaker som kan fremmes før landsmøtet, eller på landsmøtet når sak «åpen debatt» behandles og man kan be om ordet.

Ved endringsforslag til utsendte saksdokumenter fra styret, må det fremmes skriftlig forslag om endring. Slike endringsforslag kan fremsendes styret i forkant av landsmøtet, eller fremmes skriftlig under selve debatten i landsmøtet.

Valg
Valgkomiteen ønsker forslag på kandidater til de ulike vervene som er på valg, og forslag sendes til valgkomiteen v/Petter Kjendlie.
Kontakt valgkomitéen på e-post kjendlie@fleksibelutdanning.no eller telefon 936 11 503. Frist for å sende inn forslag til kandidater er 13. mars. Det er mulig å foreslå både seg selv og andre.

Følgende personer er på valg i år:

 • Styreleder Per Elvestuen
 • Nestleder Morten Berg
 • Styremedlem Knut Olav Wågsås
 • 2. varamedlem Nicholas Heimgard Dreyer
 • 3. varamedlem Helge Horslund
 • 7. varamedlem Linn Bjørnstad (valgt i 2019 - forutsetter landsmøtets godkjenning)
 • Leder kontrollkomite Bjørn Pettersen
 • Medlem kontrollkomite Knut Jørgen Foss
 • Leder valgkomite Petter Kjendlie
 • Medlem valgkomite Johnny Warholm
 • Medlem valgkomite Arnstein Forodden

Frister
28. februar: Frist for å melde fra om du vil bruke hotellavtalen til SIOPS i Oslo på Millenium hotell

13. mars: Frist for innmelding av nye saker til landsmøtet som det skal stemmes over.

13. mars: Frist for å sende inn forslag til valgkomiteen.

6. april: Frist for påmelding til landsmøtet.

Innkalling til landsmøte i SIOPS 2020

KONTAKTINFO:

Påmelding sendes til post@siops.no

Forslag til saker sendEs til post@siops.no

Forslag til valgkomitéen sendes til kjendlie@fleksibelutdanning.no

FRISTER:

28. februar: Frist for å melde fra om du vil bruke hotellavtalen til SIOPS i Oslo på Millenium hotell

13. mars: Frist for å sende inn forslag til valgkomiteen

6. april: Frist for påmelding til landsmøtet

Aktuelt

Påmelding til årets seilas er nå åpen!

Årets veteranseilas starter i Trondheim 17. juli og fortsetter opp til Bodø, før etappe to går videre 31. juli til Harstad. Søk om plass for å kunne bli med på årets seilas!

Les mer

Skonnerten Svanen søker frivillige veteraner

Seilskipet Svanen fra 1916 har hjemmehavn på Bygdøy i Oslo. Skipet har vært en mestringsarena for veteraner i flere år. Nå er en ny sesong igang! Vi søker veteraner som kunne tenke seg å være med i et trygt fellesskap med spennende arbeidsoppgaver.

Les mer

Ny runde med veteran-yoga på Golsfjellet i mars!

22. – 26. mars viderefører SIOPS et yogaprosjekt spesielt tilpasset veteraner som har ulike utfordringer. Tilbakemeldingene etter pilotprosjektet som ble gjennomført høsten 2019 var svært positive, og nå viderefører vi prosjektet. Hensikten med prosjektet er å lære veteraner å bruke yoga som et verktøy som kan gi avspenning og mestring.

Les mer

Bokbad med romanaktuell Libanon-veteran

Veteran og forfatter Kjell Olden kommer den 19. mars til SIOPS for å snakke om sin nye roman "Minerydding" som handler om en ung idealistisk student som verver seg til FN-styrken i Libanon.

Les mer

Teddy Kjendlie til minne

Mangeårige frivillig i SIOPS, Teddy Kjendlie, gikk bort 12.02.20. Han var aktiv som likeperson med særlig fokus på hørselsskadde veteraner, og han hadde ulike tillitsverv i SIOPS.

Les mer

Oversikt over mestringsaktiviteter i 2020

SIOPS arrangerer flere mestringsaktiviteter i løpet av året og alle veteraner er velkomne til å delta. Denne oversikten kan være til bruk for deg som er nysgjerrig på hva vi organiserer i år, og om du har lyst til å være med.

Les mer

Om Siops

Om SIOPS

En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.


Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

 • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
 • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
 • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2019/2020.

Våre vedtekter finner du her.

Les årsberetningen for 2018/2019.

Les protokollen fra landsmøtet her.

About SIOPS

SIOPS is the only veteran association in Norway mainly committed to assist wounded veterans and their families. SIOPS main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. This is to ensure that they receive adequate assistance, medically and with regard to legal assistance and protection, as well as social support and security. We also offer support and counseling through our veteran-to-veteran peer network 'Point of Contact.' Also, we organize recreational and sports activities for veterans, as well as cultural events and meetings. As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans.

Bli medlem

For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet under. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.