Jule- og nyttårshilsen fra SIOPS

Kjære veteraner, pårørende, samarbeidspartnere og alle støttespillere. På vegne av SIOPS vil jeg som generalsekretær ønske dere alle en riktig god julefeiring, og et godt nytt år!

Vi ønsker å rette en spesiell takk til de frivillige i organisasjonen, dere er selve ryggraden og drivkraften i arbeidet vi legger ned. Hadde det ikke vært for dem, hadde det ikke vært noen frivillig organisasjon.

2023 har vært et innholdsrikt år på flere måter. I administrasjonen har vi fått flere nye ansatte i året som har gått: undertegnende generalsekretær Kjetil Bragstad - jurist og selv såret i strid i 2007. Rådgiver Njål Kjølholdt-Gustavsen- statsvitenskapelig bakgrunn og erfaring innen politisk arbeid. Rådgiver Jannicke Voss – spesialsykepleier med flere års erfaring innenfor psykiatrien, og prosjektleder Nils J. Hunstad – Libanon-veteran med ansvar for prosjekter og aktiviteter. I august i år takket vi av medarbeider Arne Ørum, som gikk ut i pensjon etter flere års fartstid som både rådgiver og fungerende generalsekretær i SIOPS.

Det er i tillegg gjennomført flere tiltak vi håper vil bidra til økt engasjement og aktivitet i tiden fremover.

Vi har gjennomført flere aktiviteter som har truffet svært godt, som for eksempel På Hjul Med Veteraner på 8. mai, fluefiskekurs, kajakkpadling, veteranseilas, filmkvelder, foredrag med Anne-Mette Albert, familiesamling på Rondane, infokveld om FN-erstatning, og fagsamling med advokatnettverket vårt.

I 2024 skal vi arrangere flere aktiviteter for veteranene og deres familier.

Vi har i 2023 jobbet godt på den interessepolitiske fronten, hvor vi har bidratt med konstruktiv kritikk og forsøkt å drive veteranarbeidet videre. Vi jobber hver dag for at skadde veteraner skal få nødvendig helsehjelp, komme i arbeid/arbeidsrettet tiltak og få dekket et økonomisk tap eller kompensasjon ved en skade.

Det er fortsatt et stort potensial for at dette kan bli bedre, noe som har stor overføringsverdi også overfor andre samfunnsgrupper i Norge. I den forbindelse håper vi på og ser frem til et fortsatt godt samarbeid med Forsvarsdepartementet, partiene på Stortinget, Forsvaret og med forvaltningen i året som kommer.

SIOPS er en organisasjon som er åpen for alle som støtter vårt arbeid, og vi håper flere også melder seg inn og engasjerer seg i 2024.

Vi håper dere får en fredelig julefeiring, og at dere alle får et nytt innholdsrikt år!

Jule- og nyttårshilsen fra SIOPS

Skrevet av generalsekretær Kjetil Bragstad

Aktuelt

Informasjon til skadde ukrainske soldater

SIOPS har laget nye informasjonshefter

Les mer

Yogasamling på Nøsen

Meld dere på yogasamling i mars

Les mer

Informasjonskveld om vedtekter og landsmøte

SIOPS inviterer til informasjonsmøter

Les mer

Bli med på Yoga!

Vi setter i gang med nye yogakurs

Les mer

I tungtvannsabotørenes fotspor

Les mer om vårt kommende arrangement i 2024

Les mer

Ønsker du å stille til valg i SIOPS?

Valgkomiteen ønsker dine innspill

Les mer

Om Siops

Om SIOPS


En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2022/2023.

Les årsberetning for 2020/2021 her

Les årsberetning for 2021/2022 her

Les årsberetning for 2022/2023 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Les protokollen fra landsmøtet 2021 her

Les protokollen fra landsmøtet 2022 her

Les protokollen fra landsmøtet 2023 her


Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og våre vilkår for hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'