Kjetil Bragstad blir ny generalsekretær i SIOPS

Jurist og Veteran Kjetil Bragstad (35) er ansatt som ny generalsekretær i SIOPS med tiltredelse 1. februar 2023.

Bragstad kommer fra stilling som rådgiver i Utlendingsnemnda (UNE). Han har over 10 års erfaring fra organisasjonsarbeid, hvorav 6 som leder, i tillegg til å ha jobbet i forsvaret. Han har tjenestegjort i internasjonale operasjoner, og ble blant annet såret i strid 8. november 2007, da bilen han satt i kjørte på en veibombe (IED). Hendelsen førte til at han fikk alvorlige skader, som førte til at han måtte amputere venstre bein over kneet. Det førte også til at hans medsoldat og beste venn, Kristoffer Sørli Jørgensen, ble drept. Bragstad har med det snart 15 års erfaring med å være krigsveteran og såret i strid. Etter skaden, fikk han erfaring med prosessen med å få erstatning og bistand fra NAV, samtidig som han selv ønsket og forsøkte å få jobbe i forsvaret og tjenestegjøre i internasjonale operasjoner igjen. Han tok i ettertid bachelor i midtøstenstudier med persisk språk, hvor han bodde et halvt år i Iran, og tok en master i rettsvitenskap ved universitetet i Oslo.

Styreleder Arve Marcelius Aasbak er meget fornøyd med ansettelsen.

- På vegne av styret vil jeg si at vi er veldig tilfredse med at Kjetil Bragstad har takket ja til å bli ny generalsekretær i SIOPS. Vi har hatt en bred ansettelsesprosess, og har sikret god forankring. Bragstad har stått frem som den beste kandidaten, og hans bakgrunn både som skadd veteran og jurist vil styrke vår organisasjon ytterligere. Bragstad har klare tanker om å utvikle SIOPS videre, for å sikre at vi forblir relevant også i fremtiden. Han har spennende bakgrunn som vi kan trekke veksler på, og ikke minst har han et stort nettverk i veteranmiljøet, men også i mange andre relevante og samarbeidende organisasjoner. Vi ser frem til at Bragstad tiltrer som vår nye generalsekretær.

Kjetil Bragstad starter opp 1. februar 2023, og han gleder seg allerede;

- Det er først og fremst med glede å få tiltre i stillingen som generalsekretær. Jeg påtar meg rollen med stor ydmykhet og stolthet, og ser frem til å jobbe sammen med mine nye medarbeidere i SIOPS, og alle frivillige. Sammen håper jeg vi klarer å føre organisasjonen inn i fremtiden og holde oss relevant for både nåværende, og fremtidige veteraner. For meg er det viktig at det er stor takhøyde for å komme med innspill, og å være uenig. Men det viktigste er at man får frem flere synspunkter og belyser enkelte temaer fra så mange sider som mulig, slik at man får best mulig grunnlag for de beslutningene som blir tatt. Jeg har tidligere vært tydelig med mine egne meninger i debatter omkring veteraner, men vil i rollen som generalsekretær være tydelig på at jeg representerer organisasjonen utad, fremfor meg selv, hvor det er styret og organisasjonens medlemmer som bestemmer.

Videre sier Bragstad «det har til nå vært et stort fokus på de som tidligere ble glemt, hvor det ikke eksisterte så mange tiltak for ivaretagelse. Dette har bedret seg betydelig de siste årene. Samtidig ser vi i dag at det er færre operasjoner i utlandet. I tillegg har det blitt stilt spørsmål omkring veteranbegrepet, og krigen i Ukraina gjør også at betydningen av forsvaret har fått mer oppmerksomhet enn tidligere. Jeg tror det derfor er viktig at man holder tunga rett i munnen, tenker seg om, og evner å se hvordan SIOPS som organisasjon er relevant i dag, og hvilke erfaringer man kan bygge videre på, både for krigsveteraner fra internasjonale operasjoner, men også andre. Det tror jeg vil bli desto viktigere i fremtiden enn det har vært hittil, slik at vi ikke risikerer å bli glemt nok en gang, og bygger ned mye av det som i dag har blitt etablert. Jeg tror også det er viktig at flere ser hvordan SIOPS er relevant, ikke bare for krigsveteraner med skader, men også de som foreløpig ikke har fått eller får skader. Også de som skal reise ut, vil jo ha interesse av å ha et best mulig system for ivaretagelse, uavhengig av om de pådrar seg en skade eller ikke».

For mer informasjon, kontakt styreleder Arve M. Aasbak på mobil 450 00 005/ epost: styreleder@siops.no eller Kjetil Bragstad på mobil 486 01 974

Kjetil Bragstad blir ny generalsekretær i SIOPS

Publisert: 10.10.2022

Foto: SIOPS

Aktuelt

Foredrag om veteranfamilier

Les mer om nytt foredrag

Les mer

Lokalvalget 2023

Vi trenger større lokalpolitisk fokus på veteransaken

Les mer

En bauta forlater oss

Les generalsekretærens hilsen til Arne Ørum

Les mer

Høstens Yogasamling på Nøsen

16.-20.oktober inviterer vi til nok en yogasamling på Nøsen

Les mer

Skaft- og slirekurs for nybegynnere

Bli med på kurs i oktober

Les mer

Fellesuttalelse om ny tiltaksplan for veteraner

Sammen med veteran- og arbeidstakerorganisasjonene setter vi krav til kommende tiltaksplan

Les mer

Om Siops

Om SIOPS


En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2022/2023.

Les årsberetning for 2020/2021 her

Les årsberetning for 2021/2022 her

Les årsberetning for 2022/2023 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Les protokollen fra landsmøtet 2021 her

Les protokollen fra landsmøtet 2022 her

Les protokollen fra landsmøtet 2023 her


Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'

Bli medlem

For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet under. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.