Kjetil Bragstads fremlegg under NVK 2023

Påtroppende generalsekretær i SIOPS Kjetil Bragstad holdt et fremlegg under Nasjonal veterankonferanse i Molde. På grunn av nedkortet tid måtte noe kuttes. Her er talen i sin helhet.

Jeg heter Kjetil Bragstad. Krigsveteran, såret i strid, jurist og påtroppende generalsekretær for SIOPS offisielt fra 1. februar. SIOPS er organisasjonen for Skadde i internasjonale operasjoner. Jeg understreker at vi ikke bare er åpen eller relevant for de med skade. Vi er der for alle som har interesse for denne gruppen. Selv om mange ikke tenker over det, gjelder det også soldater på 19 år som deltar i internasjonale operasjoner. For hva skjer om du skader deg?

SIOPS jobber primært med interessepolitisk arbeid. Det vil si at vi prøver å bedre situasjonen for den enkelte krigsveteran som har fått en skade, eller deres pårørende. Vi har også et likepersonsnettverk hvor man kan komme i kontakt med likesinnede som har vært i lignende situasjon som deg selv. I tillegg kan vi dele av vår kunnskap og erfaring, og bistå med å veilede deg til de riktige stedene du trenger å henvende deg. Vi tilbyr også enkelte aktiviteter.

Som jeg nevnte, har jeg selv pådratt meg en skade fra internasjonale operasjoner i 2007. Målet var å komme tilbake i tjeneste. For 15 år siden var jeg på Sunnaas og drev opptrening: jeg skulle lære meg å bli selvhjulpen igjen, og gå på nytt i en alder av 20 år. Jeg prøvde å bli så frisk som mulig, få muligheten til å tjenestegjøre i internasjonale operasjoner igjen, og likevel få en erstatning for mitt økonomiske tap. Det ble nærmest umulig. Jeg fikk ikke tjenestegjort i internasjonale operasjoner igjen, og fikk erstatning først i 2015, nærmere 8 år etter at skaden inntraff.

Siden 2007 har det ikke kommet et eneste tiltak som hadde endret mitt saksforløp. Er det akseptabelt at det tar 8 år før du får erstatning? Er det akseptabelt at du ikke får dekket ditt økonomiske tap ved en skade? Ettersom man ikke har gjort endringer på dette feltet, tolker jeg at svaret er «ja». Det er vi i SIOPS uenige i. Slik skal det ikke være. Vi jobber nettopp for at slike ting ikke skjer. Jeg håper det ikke går 15 år til uten at vi ser noen endringer.

Forlengelse: vi er ingen fiender av Forsvaret. Heller ikke Forsvarsdepartementet. Slik jeg ser på oss, er vi alle på samme lag: vi ønsker å nå det samme målet. De skadde må bli friske, de må komme seg i jobb eller komme på en stønadsform, og de skal få en erstatning for deres tap eller som kompensasjon. Det tror jeg også de fleste her er enig i. Vi gjør hvert fall vår jobb. Da må andre «medspillere» gjøre sin. Hvis ikke, taper vi som samfunn. Men det går hardest ut over de skadde og deres nærmeste.

Kjetil Bragstads fremlegg under NVK 2023

Publisert 25.01.2023

Foto: SIOPS

Aktuelt

SIOPS søker ny rådgiver til administrasjonen

Veteranforbundet SIOPS- skadde i internasjonale operasjoner trenger en ny medarbeider til et team som arbeider for å styrke rettighetene til veteraner med utfordringer etter tjenesten i internasjonale operasjoner.

Les mer

Kommende arrangement i SIOPS

Arrangement i juni

Les mer

9 år med På hjul med veteraner

Les mer om sykkelarrangementet

Les mer

Medaljeutdeling på 8. mai

Nestleder i SIOPS Hallgeir Mikalsen ble hedret for sitt lange veteranengasjement

Les mer

8. mai- hilsen fra generalsekretær Kjetil Bragstad

-Friheten og demokratiet må vi aldri ta for gitt, noen har måttet kjempe for dette.

Les mer

Forsvarskommisjonens rapport- kommentarer fra SIOPS

SIOPS kommenterer Forsvarskommisjonens rapport NOU 2023: 14.

Les mer

Om Siops

Om SIOPS


En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2022/2023.

Les årsberetning for 2020/2021 her

Les årsberetning for 2021/2022 her

Les årsberetning for 2022/2023 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Les protokollen fra landsmøtet 2021 her

Les protokollen fra landsmøtet 2022 her

Les protokollen fra landsmøtet 2023 her


Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'

Bli medlem

For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet i lenken til høyre. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.

Bli medlem

Veteranforbundet SIOPS arbeider for å øke den offentlige anerkjennelsen av våre skadde veteraner. Dette gjør vi gjennom å jobbe opp mot myndighetene, politikere og Forsvaret. Våre viktigste arbeidsområder er å få til bedre juridiske og økonomiske vilkår for våre veteraner, og at de skal bli møtt av et dyktig og kompetent helsesystem som kan ivareta dem.

Vi setter stor pris på alle som ønsker å støtte dette formålet, og som medlem av SIOPS er du med på å vise din anerkjennelse til våre skadde veteraner. Det er ikke et krav om å være veteran for å kunne være medlem av SIOPS.

Din støtte går til å arrangere mestringsaktiviteter og samvær for veteraner, og den politiske jobben som forbundet gjør.

Bli medlem