Magisk førsjulsfeiring på Rondane

Flere veteraner og deres familier fikk en liten juleferie før julen på Rondane Høyfjellshotell. Les reisebrevet fra Frank Cato her.


Tirsdag var det kaldt på fjellet, -18 og vind

Det begrenset uteaktivitetene noe, men ikke humøret på deltakerne. Merethe's juleverksted på Fjellstua var igjen veldig populært, både hos barn, mor og far, kanskje spesielt hos far.

Juleverksted


Vi fikk signaler om at årsaken til den sterke deltakelsen fra mennene hadde å gjøre med at det ble sydd nisseluer, så nå løper de fleste menn her oppe i Rondane med nisseluer. Det lover godt for julen.
Grunnet den høye deltakelsen på nisselue verkstedet så ble vi litt forsinket til dagens første foredrag.
Nicholas Heimgard Dreyer, skadd Afghanistan veteran, foredro om sitt liv, opplevelser, psykiske skader og ikke minst om kampen og veien tilbake til livet.
Et foredrag som skaper både engasjement, ettertanke, gjenkjennelse og erkjennelse.

Valpene til Terje Strat
Valpelykke!
Gøy med sledekjøring


Klokken seks så var det pynting av juletre. Juletreet var hugget av veteranbarna selv. Her var det fedre og barna som hadde ansvaret, mens mor skulle få litt egentid og ro.
Etter nok en fantastisk middag var det tid for Chris Stone's foredrag om krigen på Falklandsøyene i 1982, hvor han ble skutt og skadd. Chris er en legende i Royal Marines, og etterhvert også blitt en del av oss i SIOPS, både da han fungerer som uformell liaison mellom SIOPS og Royal Marines Charity, som er vår samarbeidspartner i de årlige førjulsfeiringene på Rondane.
Et spennende foredrag som skapte mye engasjement fra gamle krigere.
Det er høy trivselsfaktor og fokus på både samvær, nettverksbygging og tilstedeværelse.
Dette er et arrangement samtlige veteraner bør skje å få plass på i årene som kommer.

Alle samlet til middag

Onsdag 8 var en dag med ro, morro og læring

Som alle andre dager var Fjellstua sentrum for hundekjøring og juleverksted.
Dette er to aktiviteter som gjennom hele uken det var høyt aktivitetsnivå på.
Store og små har gjennom hele uken bidratt til høy stemning hos Terje med hundekjøring og Merethe inne på juleverkstedet. Også på onsdagen.

Snøhulebygging
Hygge i snøhulen
Stødig konstruksjon av snøhule


Videre så lærte barna å lage snøhule under kyndig veiledning av veteran Glenn. Dette ble gjort ved hotellet så far kunne sitte inne i peisestuen mens mor og barna var ute og lærte å grave snøhule.
Onsdagens aktiviteter ble avsluttet med snøbading. Dette ble gjort ved hotellet dette også. Her ble badstue og basseng brukt for å varme seg opp før man løp ut og rullet seg i snøen. Her ble det utstedt diplom til de som deltok.

Torsdag 9 ble innledet med Natursti.

Denne ble ledet an av hotellets egen Ole Hoelseth. Det var en gåtur i fantastiske natur langs en canyon med et flott fossefall og poster langs ruten. To vinnerlag fikk hvert sitt helgeopphold på hytte, sponset av Rondane Høyfjellshotell. Dagen fortsatte så på Fjellstua.

Tur i skogen
Vakkert vinterlandskap på RondanePå ettermiddagen fikk vi besøk av selveste Julenissen. Han og alven Jarlalv ankom på snøscooter fordi hele reinsdyr flokken var satt i koronakarantene. Det gikk tidlig rykte blant barna at vi i løpet av uken hadde spist og kokt buljong på nissens reinsdyr, selv om nissen kunne roe barna med at reinsdyrene var trygge og levde i aller beste velgående.

Nissen og hans gode hjelper
Nissen kom i år også!


Hele uken og oppholdet ble avsluttet med tradisjonell julemiddag, med de tradisjonelle skåler, for vår øverste krigsherre, Kongen, og for våre falne kamerater. Det var også dekket på et eget bord for våre kamerater som ikke lengre er med oss, og diktet "Fallen Soldiers Table" ble lest opp med både klump i halsen og våt øyekrok fra "Sirkusdirektør" Frank Cato Lahti.

På juleverkstedet kunne barna og de voksne lage alt fra pepperkaker (det gikk 17kg pepperkakedeig), sy sin egen nisselue, lage sitt eget godisglass og torsdagen var det tegnekonkurranse. Tegnekonkurransen avslørte flere virkelige talenter.

Kunstgalleri
Kunstgalleri


Staben som ledet gjennomføringen av årets Førjulsopphold på Rondane Høyfjellshotell for veteraner med familie hadde bestemt seg for å ha fokus på nettopp det veteranen og familien. Det å få tid sammen, det at familien kunne gjøre ting sammen og kanskje komme hverandre enda nærmere, fjernt fra hverdagens stress, mas og jag, men samtidig gi alle deltakerne minner for livet og vise at vi alle er en stor familie hvor vi ser hverandre, er der for hverandre, bryr oss om hverandre og går veien med hverandre.
Ingen er alene.

Lavvolykke!
Gapahuket graves frem


Vi er alle ikke bare Brothers and Sisters in Arms, vi er også familie formet av de samme verdiene.
Vi i staben er veldig takknemlige for å ha fått gjøre dette for og sammen med deltakerne. Dette har vært en fantastisk flott uke for oss, hvor smilende og lykkelige fjes fra samtlige deltakere har satt spor.

Tusen takk fra prosjektgruppen: (f.v) Stig, Frank, Jan Edgar, Nils og Jarle

Magisk førsjulsfeiring på Rondane

Aktuelt

SIOPS søker ny rådgiver til administrasjonen

Veteranforbundet SIOPS- skadde i internasjonale operasjoner trenger en ny medarbeider til et team som arbeider for å styrke rettighetene til veteraner med utfordringer etter tjenesten i internasjonale operasjoner.

Les mer

Kommende arrangement i SIOPS

Arrangement i juni

Les mer

9 år med På hjul med veteraner

Les mer om sykkelarrangementet

Les mer

Medaljeutdeling på 8. mai

Nestleder i SIOPS Hallgeir Mikalsen ble hedret for sitt lange veteranengasjement

Les mer

8. mai- hilsen fra generalsekretær Kjetil Bragstad

-Friheten og demokratiet må vi aldri ta for gitt, noen har måttet kjempe for dette.

Les mer

Forsvarskommisjonens rapport- kommentarer fra SIOPS

SIOPS kommenterer Forsvarskommisjonens rapport NOU 2023: 14.

Les mer

Om Siops

Om SIOPS


En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2022/2023.

Les årsberetning for 2020/2021 her

Les årsberetning for 2021/2022 her

Les årsberetning for 2022/2023 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Les protokollen fra landsmøtet 2021 her

Les protokollen fra landsmøtet 2022 her

Les protokollen fra landsmøtet 2023 her


Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'

Bli medlem

For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet i lenken til høyre. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.

Bli medlem

Veteranforbundet SIOPS arbeider for å øke den offentlige anerkjennelsen av våre skadde veteraner. Dette gjør vi gjennom å jobbe opp mot myndighetene, politikere og Forsvaret. Våre viktigste arbeidsområder er å få til bedre juridiske og økonomiske vilkår for våre veteraner, og at de skal bli møtt av et dyktig og kompetent helsesystem som kan ivareta dem.

Vi setter stor pris på alle som ønsker å støtte dette formålet, og som medlem av SIOPS er du med på å vise din anerkjennelse til våre skadde veteraner. Det er ikke et krav om å være veteran for å kunne være medlem av SIOPS.

Din støtte går til å arrangere mestringsaktiviteter og samvær for veteraner, og den politiske jobben som forbundet gjør.

Bli medlem