På hjul med veteraner - du kan være med - på Facebook i år!

Du kan poste egne innlegg og bilder fra sykling på Facebook-siden PHMV

På hjul med veteraner blir litt annerledes i år. Det tradisjonelle, årlige turrittet 8. mai fra Bæreia til Akershus festning kan ikke gjennomføres i år heller på grunn av nødvendig smittevern. Men vi kan sykle hver for oss og i mindre grupper. Derfor legger vil til rette for at alle følgerne av På hjul med veteraners Facebookside kan legge inn sin egne innlegg med bilder og videoer fra vårens sykkelturer. Noen har syklet hele vinteren, noen har så vidt begynt sesongen, mens andre enda ikke har fått sykkelen ut av boden. Hvis du ikke har fått sykkelen ut av garasjen enda, eller ikke har giddet å sjekke sykkelen, kan du få noen tips her på YouTube

På hjul med veteraner - du kan være med - på Facebook i år!

Aktuelt

Psykisk helse: det nytter ikke bare å snakke om det

SIOPS mener det må flere konkrete tiltak for å bygge ned stigma rundt psykisk helse i Forsvaret. Les vårt debattinnlegg i Forsvarets Forum.

Les mer

På hjul med veteraner - du kan være med - på Facebook i år!

På grunn av smittevernrestriksjoner kan vi heller ikke i år arrangere På hjul med veteraner - men vi kan gjennomføre våre egne PHMV-turer og poste innlegg med bilder og videoer på Facebook-siden til PHMV

Les mer

Yoga & Ski-samling på Golsfjellet var en suksess

Vi gjør så godt vi kan - noen ganger er det godt nok! Etter et år med mye smittevernsrestriksjoner og færre aktiviteter enn planlagt var det godt å få gjennomført samlingen med yoga & ski på Nøsen Fjellhotell 7. - 11. mars.

Les mer

Landsmøtet 2021 utsettes til lørdag 5.juni

Årets landsmøte blir gjennomført lørdag 5. juni (kl. 10-16) på Zoom. Grunnet en ustabil smittesituasjon har styret besluttet at årets landsmøte også blir gjennomført digitalt.

Les mer

Viktige lovendringer sikrer rettsvernet for skadde veteraner

Det var svært gledelig at Stortinget enstemmig gikk inn for lovendringen som betyr at veteraner med psykiske skader som følge av tjeneste i internasjonale operasjoner, har rett til å ta saken til klagenemda, uavhengig av når skaden inntraff. Foto: Stortinget

Les mer

Å snakke om det ubehagelige

Det er vår rolle å snakke om de vanskelige tingene. Det kan føles ubehagelig. Kanskje både for oss selv og andre rundt oss. Les vår artikkel i Forsvarets Seniorforbund for å vite mer om hva vi jobber med.

Les mer

Om Siops

Om SIOPS

En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.


Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2019/2021.

Les årsberetning for 2019/2020 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'

Bli medlem

For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet i lenken til høyre. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.

Bli medlem

Veteranforbundet SIOPS arbeider for å øke den offentlige anerkjennelsen av våre skadde veteraner. Dette gjør vi gjennom å jobbe opp mot myndighetene, politikere og Forsvaret. Våre viktigste arbeidsområder er å få til bedre juridiske og økonomiske vilkår for våre veteraner, og at de skal bli møtt av et dyktig og kompetent helsesystem som kan ivareta dem.

Vi setter stor pris på alle som ønsker å støtte dette formålet, og som medlem av SIOPS er du med på å vise din anerkjennelse til våre skadde veteraner. Det er ikke et krav om å være veteran for å kunne være medlem av SIOPS.

Din støtte går til å arrangere mestringsaktiviteter og samvær for veteraner, og den politiske jobben som forbundet gjør.

Bli medlem