Reisebrev fra førjulsfeiring i Skottland

En liten gruppe veteraner ble invitert med til Skottland for å ha førjulsfeiring sammen med Royal Marines Club i Storbritannia. SIOPS er glade for å kunne fortsette samarbeidet med RMC og ser frem til flere feiringer sammen!

Etter invitasjon fra våre britiske venner og samarbeidspartnere i Royal Marine Club fikk to familier,og noen representanter for SIOPS, anledning til delta på årets britiske familiesamling/ juleferie i Skottland.

Denne samling gikk parallellt med at noen norske familier var samlet på Rondane, i år uten britisk deltagelse. To år med Covid , hvor vi i utgangspunktet skulle vært sammen igjen, har medført at britene har gjennomført et tilsvarende opplegg i Fort William. De tre tidligere samlingene på Rondane, i terreng og omgivelser hvor utallige briter har gjennomført sine vinterkurs, hadde gitt oss nye venner og gode kontakter.

Denne turen hadde vi sett fram til og reisen, via London til Glasgow gikk ganske greit selv om flyreiser og lange køer i sikkerhetskontroller ikke akkurat er det noen av oss er særlig begeistret for. I Glasgow ventet buss og mottakskomite på oss og briter som kom fra andre deler av UK. En ca tre timers busstur, på « feil side av veien» brakte oss trygt igjennom et fantastisk landskap som ennu ikke hadde fått vinterpreg, men som tidvis minnet om Norges vestland, i allefall når det gjaldt bredde og standard på veiene. Lokal, og lommekjent sjåfør guidet oss igjennom turen før vi ble tatt imot av resten av den britiske staben, og installert på Ben Nevis Hotell i Fort William.

Britene kan virkelig arrangere slikt, og Ritchie, som tidligere hadde vært en av britenes stab under besøkene i Norge, hadde nå overtatt som leder av Royal Marine Charity, sørger for at alle ble ivaretatt og ledet igjennom dager med omvisninger og guidede turer i et militærhistorisk område.

Å få se og fortalt historiene om hvordan over 25 000 soldater i tiden 1942 til -45, fra mange land inkludert Norge, hadde fått trening for så å møte krigen, var både interresant og sterkt. I tillegg fikk vi anledning til å delta på « The Commando Memorial» ( www.commando-herritage.com) og igjen oppleve hvordan britene hedrer sine falne.

Besøket var en opplevelse for livet og bidrar til nye nettverk og enda tettere samhold mellom norske og britiske « veteranfamilier»

Reisebrev fra førjulsfeiring i Skottland

Publisert: 02.01.23

Bilder: Anthony Upton og Arve Aasbak

Tekst: Jan Edgar Nilsen

Aktuelt

Alle sakspapirer til landsmøtet 2024

Les sakspapirene til årets landsmøte her

Les mer

Fluefiskesamling med SIOPS

Les mer om sommerens fiskesamling

Les mer

Utvidet veterandefinisjon

Les vår kommentar til Forsvarets begrepsvedtak

Les mer

Informasjon fra Forsvarsdepartementet: FN-erstatningen

Les svaret til Forsvarsdepartementet og vår kommentar her

Les mer

Langtidsplan for forsvarssektoren 2025–2036

Les vår kommentar til Støre-regjeringens langtidsplan

Les mer

Valgkomiteens innstilling 2024

Les innstillingen fra valgkomiteen

Les mer

Om Siops

Om SIOPS


En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2022/2023.

Les årsberetning for 2020/2021 her

Les årsberetning for 2021/2022 her

Les årsberetning for 2022/2023 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Les protokollen fra landsmøtet 2021 her

Les protokollen fra landsmøtet 2022 her

Les protokollen fra landsmøtet 2023 her


Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og våre vilkår for hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'