Rondane juleferie for veteraner med familie 2021, 5.-10. desember - påmelding

Vinter og julestemning for veteraner med familier - SIOPS inviterer til juletreff på Rondane Høgfjellshotell 5. - 10. desember 2021. Masse aktiviteter og julenissen kommer, så meld dere på.

Normalt sett så har vi arrangert dette sammen med Royal Marines Charity Club (RMC), og det har vært et felles familiearrangement mellom RMC og SIOPS. I år har RMC, grunnet fortsatt usikkerhet rundt Covid-19, valgt å utebli, men de kommer sterkt tilbake i 2022.

SIOPS inviterer derfor til en ren norsk Juleferie på Rondane Høyfjellshotell for norske veteraner med familie. Det vil være aktiviteter med fokus på familie og barn i løpet av uken. Aktivitetene vil være bl.a. skiturer, aking, hundekjøring, forsmak på julaftentradisjoner med besøk av nissen mm. Kost, losji og aktiviteter dekkes av SIOPS, og det er mulig å søke om reisestøtte for de familier som har behov for det.

Innrykk vil være søndag 5. desember og med hjemreise fredag 10. desember. Vi har et ønske om at 40 personer ønsker å delta under førjulstreffet på Rondane, og det er nå åpent for å søke om plass. Det er ikke nødvendig å være medlem av SIOPS for å delta og det er åpent for alle veteraner, tidligere tjenestegjørende og stadig tjenestegjørende.

Vi søker å finne familier som kan ha stor glede og nytte av et slikt opphold, og erfaringen er at også familier med veteraner i stadig tjeneste kan ha stort behov for en slik opplevelse. Vi oppfordrer derfor også stadig tjenestegjørende til å melde seg på.

Dersom du ønsker mer informasjon om arrangementet, eller ønsker å melde deg på, ta kontakt med oss på e-post post@siops.no eller telefon 22 69 56 50. Dersom det melder seg på flere enn 40 personer totalt, må vi gjøre utvalg basert på alder, tjeneste og tidligere deltakelse på SIOPS' arrangementer. Påmeldingsfrist er 3. november.Rondane juleferie for veteraner med familie 2021, 5.-10. desember - påmelding

Aktuelt

Skadde veteraner får ikke den erstatningen de fortjener

SIOPS er ute i Forsvarets Forum og mener at hverken Statens pensjonskasse eller Klagenemda har kompetanse til å tilsidesette medisinske vurderinger.

Les mer

Åpent temamøte onsdag 24.11. med Ronny Kristoffersen

Hvordan jobber Forsvaret med selvmordforebygging? Kommandør og leder for Råd for selvmordsforebygging i Forsvaret, Ronny Kristoffersen, kommer til oss for å fortelle om dette. Alle er velkomne!

Les mer

Vaffelonsdag hos SIOPS!

Kom på vaffler og kaffe hver onsdag hos SIOPS! Veteranene Morten, Arnstein og Jarle er hos oss hver onsdag fremover og er tilgjengelig for alle som trenger litt hjelp, eller bare trenger en liten prat.

Les mer

SIOPS i høringer om statsbudsjettet 2022

SIOPS har deltatt i muntlige høringer i Utenriks- og forsvarskomitéen og Helse- og omsorgskomitéen på Stortinget. Der tok vi opp behovet for en større satsning på sivil forskning på veteraner, at det sivile samfunnet tar større ansvar for ivaretagelse og at forskningen får tilstrekkelig finansiering.

Les mer

Rondane juleferie for veteraner med familie 2021, 5.-10. desember - påmelding

Endelig kan SIOPS igjen invitere til juleferie for veteraner med familie på Rondane Høyfjellshotell. Påmeldingsfristen er 7. november.

Les mer

Statsbudsjettet 2022 - få ambisjoner og lite oppfølging

I forslaget til statsbudsjett for 2022 mangler det totalt ambisjoner om veteraner. SIOPS er bekymret for manglende øremerking av midler til forskning, ingen økte tildelinger til Forsvarets sanitet og ingen økte midler til kompetanseheving av ansvarlige behandlere.

Les mer

Om Siops

Om SIOPS

En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2021/2022.

Les årsberetning for 2020/2021 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Les protokollen fra landsmøtet 2021 her


Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'

Bli medlem

For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet i lenken til høyre. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.

Bli medlem

Veteranforbundet SIOPS arbeider for å øke den offentlige anerkjennelsen av våre skadde veteraner. Dette gjør vi gjennom å jobbe opp mot myndighetene, politikere og Forsvaret. Våre viktigste arbeidsområder er å få til bedre juridiske og økonomiske vilkår for våre veteraner, og at de skal bli møtt av et dyktig og kompetent helsesystem som kan ivareta dem.

Vi setter stor pris på alle som ønsker å støtte dette formålet, og som medlem av SIOPS er du med på å vise din anerkjennelse til våre skadde veteraner. Det er ikke et krav om å være veteran for å kunne være medlem av SIOPS.

Din støtte går til å arrangere mestringsaktiviteter og samvær for veteraner, og den politiske jobben som forbundet gjør.

Bli medlem