Tillitsvalgte i SIOPS

SIOPS avholdte landsmøte lørdag 27. april i Kongens gate 9 i Oslo. På landsmøtet valgte medlemmene nye tillitsvalgte for perioden 2024 til 2026. Flere nye meldte sin interesse, og noen av organisasjonens mangeårige bidragsytere ga seg. Medlemmene behandlet også ny handlingsplan, vedtekter, forretningsorden, kontingent, budsjett og flere veteranpolitiske saker.

Oversikt over tillitsvalgte i SIOPS

Styret

-Styreleder Arve M. Aasbak

-Nestleder Hallgeir Mikalsen

-Styremedlem Ronny N. Gabrielsen

-Styremedlem Morten Berg

-Styremedlem Geir Odd Romsås

-Styremedlem Bjørnar Aronsen

-Styremedlem Anne-Margrethe Krogseth

-Styremedlem Ole-Kristian Vefferstad

-Varamedlem 1 Ketil Blomli

-Varamedlem 2 Anita Svendgård

-Varamedlem 3 Stein Rune Kristiansen

-Varamedlem 4 Øyvind David Svaar

-Varamedlem 5 David Berg Tharaldsen

-Varamedlem 6 Wasim Rashid

-Varamedlem 7 Kjetil Hestad

-Varamedlem 8 Ole Vikre

Valgkomiteen

-Leder Odd Egil Pedersen

-Medlem Jan Edgar-Nilsen

-Medlem John Magne Malmedal

-Medlem Yngvar Bjartveit

-Vara Tone-Merete Antonsen

-Vara Jarle Olvar Nygård

Gjenvalgt styreleder

Arve M. Aaasbak tok gjenvalg som styreleder i SIOPS for perioden 2024-2026. Aaasbak er Libanon-veteran med tjeneste som militærpoliti i Beirut i tidsrommet 1988 til 1989, og har sittet som styreleder i SIOPS siden 2020. Aasbak har vært engasjert og opptatt av veteransaken gjennom flere år, og har også vært rådgiver i SIOPS. Les Forsvarets portrettintervju med Aasbak her.

-Aasbak er en viktig ressurs for oss i SIOPS. Jeg og resten av administrasjonen ser frem til videre samarbeid med han og styret, kommenterer generalsekretær Kjetil Bragstad.

En bauta forlater oss

Tidligere styreleder i SIOPS, rådgiver og nåværende medlem av Klagenedmda for veteransaker Anders Grindaker tok ikke gjenvalg som tillitsvalgt på landsmøtet, og har nå for første gang ingen aktive verv i organisasjonen. Grindaker var med å etablere SIOPS i 2006, og har bekledd ulike roller i organisasjonen både som talsperson og juridisk rådgiver, og nå sist som medlem av kontrollkomiteen.

Grindaker er selv Libanon-veteran med tjeneste fra den første norske kontingenten i 1978, senere utdannet advokat. Han har arbeidet gjennom flere år for å gi veteransaken økt oppmerksomhet og synlighet både i media og i det politiske miljø. Han har spesielt engasjert seg for spørsmålet om krigspensjon for veteranene, og om kompetanseheving om veteranenes psykiske helse i det sivile behandlingsapparat.

Grindaker var også sentral i opprettelsen av et skreddersydd kurs om veteraners psykiske helse for leger og psykologer i regi av SIOPS og Rådet for psykisk helse i 2015.

I 2013 ble Grindaker nominert til Veteranprisen.

-Vi takker for hans årelange innsats for SIOPS og veteransaken i Norge. Anders Grindaker har og er en viktig stemme i det veteranpolitiske miljø, understreker generalsekretær Kjetil Bragstad.

Tillitsvalgte i SIOPS

Bildet: SIOPS

Aktuelt

Fellesuttalelse om Langtidsplanen for Forsvaret

Les vår fellesuttalelse med NVIO her

Les mer

Revidert nasjonalbudsjett 2024 og ny kommuneproposisjon

Les våre kommentarer her

Les mer

Veteranseilasen 2024

Meld dere på årets veteranseilas

Les mer

Tillitsvalgte i SIOPS

Bli kjent med de tillitsvalgte i SIOPS

Les mer

Dette skjer på 8. mai

Les mer om årets program

Les mer

Alle sakspapirer til landsmøtet 2024

Les sakspapirene til årets landsmøte her

Les mer

Om Siops

Om SIOPS


En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2022/2023.

Les årsberetning for 2020/2021 her

Les årsberetning for 2021/2022 her

Les årsberetning for 2022/2023 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Les protokollen fra landsmøtet 2021 her

Les protokollen fra landsmøtet 2022 her

Les protokollen fra landsmøtet 2023 her


Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og våre vilkår for hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'