Senterpartiet med skriftlig spørsmål til forsvarsministeren om saksbehandlingstid

Liv Signe Navarsete ønsker å vite hva forsvarsministeren vil gjøre for å redusere saksbehandlingstiden i erstatningssaker for psykiske skader. Foto Ragne B. Lysaker/Senterpartiet

Senterpartiets Liv Signe Navarsete stilte 24.02.20 forsvarsminister Frank Bakke-Jensen skriftlig spørsmål om hva han vil gjøre for å redusere saksbehandlingstiden i erstatningssaker for veteraner med psykiske skader.

I begrunnelsen for spørsmålet skriver Navarsete blant annet at:

- Veteranforbundet SIOPS har mottatt en rekke bekymringsmeldinger fra veteraner og pårørende om uforholdsmessig lang saksbehandlingstid. Det er ikke uvanlig at det går fem år, eller lenger, fra en veteran søker om erstatning til det foreligger et endelig vedtak. Dette er mennesker som allerede befinner en svært utfordrende livssituasjon, og det å vente i så mange år er en tilleggsbelastning som ikke bare påvirker veteranene på en svært negativ måte, men også hans eller hennes nærmeste omgivelser. Veteranene melder om at livene deres settes på vent mens erstatningsprosessen pågår. Det er også utfordrende å motta psykisk helsehjelp i denne perioden, da fokus for veteranen primært er på den erstatningsprosessen veteranen er i.

  SIOPS er svært takknemlige for at Navarsete setter søkelys på denne viktige problemstillingen. I vår organisasjon er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si å være i en erstatningsprosess, og hvordan det påvirker både ens egen og familienes liv. Vi har snakket med en veteran i 40-årene som meldte inn sitt krav om erstatning til Statens Pensjonskasse i 2013, men som enda ikke har fått en avgjørelse. Av hensyn til hans pågående sak er veteranen anonymisert.

  - Jeg har ventet i syv år på et ja eller nei. Det er som å sitte og vente på en buss som aldri kommer. Jeg tenker på dette hver eneste dag. Både mitt og familiens liv er satt på vent, og barna mine er vitne til en pappa som forfaller fordi han ikke er mottakelig for behandling, sier veteranen til SIOPS.

   Som Navarsete påpeker i spørsmålet sitt så er det meget utfordrende å motta tilfredsstillende behandling mens man befinner seg i en erstatningsprosess. Dette bekreftes også av veteranen vi har snakket med.

   - Saken min tar alt fokus og den tapper meg for energi. Det er ingenting jeg ønsker mer enn å få avsluttet den. Uansett hva utfallet blir. Da kan livet mitt fortsette, og jeg kan begynnes å gå i behandling igjen, avslutter veteranen.

    Senterpartiet med skriftlig spørsmål til forsvarsministeren om saksbehandlingstid

    Aktuelt

    Turledersamlinger på Måløy i Steigen uke 10 og 11

    Friluftsliv i en pandemitid: I en tid da mange sosiale arenaer er nedstengt tar vi i bruk en arena som alltid vil være åpen. I SIOPS ønsker vi at veteraner skal få enda større utbytte av turaktivteter og friluftsliv.

    Les mer

    Yoga & Ski for veteraner på Golsfjellet 14. - 18. februar

    Super kombinasjon av yoga og ski: Individuelt tilpasset yoga for avspenning, mestring og trening. Fra Golsfjellet og over til Hemsedal er det muligheter for alt av ski. Turløyper for langrenn, toppturer og alpin skikjøring

    Les mer

    Minneord - Tone Berild Kristiansen

    Med Tone Berild Kristiansens bortgang har vi mistet en engasjert person. En viktig stemme i veteranarbeidet

    Les mer

    Kongens gate 9 holdes stengt i julen

    Vi holder kontoret stengt Lille julaften, 23. desember og i romjulen, 28. 29. og 30. desember.. Les mer om hvordan du kan komme i kontakt med oss i julen.

    Les mer

    Forsvarsdepartementet med nye opplysninger: FN-veteraner som tjenestegjorde før 1997 kan også søke om erstatning.

    FNs erstatningsordning gjelder også veteraner som tjenestegjorde før 1997. Dette synes å være klart etter at Forsvarsdepartementet på nytt har vært i kontakt med FN for å få avklart hvem som kan søke erstatning gjennom FN-ordningen

    Les mer

    Lovproposisjon som vil styrke veteraners rettigheter

    Regjeringen vedtok i statsråd en lovproposisjon som skal fremmes for Stortinget som vil gi skadde veteraner økt trygghet i erstatningssaker.

    Les mer

    Om Siops

    Om SIOPS

    En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

    Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

    Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

    I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

    Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

    • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
    • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
    • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

    Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2019/2021.

    Les årsberetning for 2019/2020 her

    Våre vedtekter finner du her

    Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

    Din trygghet er viktig for oss
    Les vår personvernerklæring og hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

    About SIOPS
    The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

    Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

    As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

    In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'

    Bli medlem

    For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet under. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.