SIOPS er 15 år!

Jeg husker det som om det var igår! På første besøk hos SIOPS i deres beskjedne lokaler ved tinghuset i Oslo. Små forhold og et enkelt cellekontor i et kontorfelleskap med felles møterom. Beskjedenheten i lokaliseringen blir opppveid av den varme velkomsten som datidens administrasjon stod for og som senere skulle bli så viktig for mitt løp videre. Et løp gjennom en jungel av et byråkrati bestående av offentlige myndigheter, NAV og helsevesen anno 2008. Jeg var blant de heldige som ble møtt med forståelse og respekt av likemenn som fulgte meg på min vei. Et løp jeg på ingen måte kunne staket ut på egenhånd!

Lite visste jeg på den tiden, hvor viktig organisasjonen skulle vise seg å være for veien videre. Det jeg helt klart kan konkludere med er at dette var god ballast å ha med seg i arbeidet som rådgiver i 2014-2016 og fortsatt er det nå idag som styreleder.

De grunnleggende verdiene i SIOPS den gang kom til kjenne gjennom åpne dører, respekt, empati og kunnskap og godt kameratskap. En god påminnelse om hvor viktig det er å ikke glemme hvor vi kommer fra og hvem vi er her for.

Veien videre har blitt til mens vi har gått. Det vokste frem en erkjennelse i det norske samfunnet av at mange veteraner betalte en høy pris for sin tjeneste og at de ikke fikk den hjelp og anerkjennelse de fortjente. Stortingsmeldinger fastslo at det var behov for bedre oppfølgning av veteranene. Rettighetene ble etterhvert styrket og forbedrede erstatningsordninger for psykiske skader kom på plass. Et arbeid gjennom mange år hvor SIOPS har vært en viktig aktør.

Nå markerer vi at Veteranforbundet SIOPS er 15 år!

Cellekontoret er byttet ut med store og innbydende lokaler lett tilgjengelig for alle som vil besøke oss. Vi har kommet langt på vei men målet er på ingen måte nådd. Jeg gleder meg til å fortsatt bidra til at vi skal være best når det gjelder og være der for den som trenger oss.

Takk for innsatsen og gratulerer med dagen!

SIOPS er 15 år!

Innlegget skrevet av styreleder Arve Aasbakk

Aktuelt

Skadde veteraner får ikke den erstatningen de fortjener

SIOPS er ute i Forsvarets Forum og mener at hverken Statens pensjonskasse eller Klagenemda har kompetanse til å tilsidesette medisinske vurderinger.

Les mer

Åpent temamøte onsdag 24.11. med Ronny Kristoffersen

Hvordan jobber Forsvaret med selvmordforebygging? Kommandør og leder for Råd for selvmordsforebygging i Forsvaret, Ronny Kristoffersen, kommer til oss for å fortelle om dette. Alle er velkomne!

Les mer

Vaffelonsdag hos SIOPS!

Kom på vaffler og kaffe hver onsdag hos SIOPS! Veteranene Morten, Arnstein og Jarle er hos oss hver onsdag fremover og er tilgjengelig for alle som trenger litt hjelp, eller bare trenger en liten prat.

Les mer

SIOPS i høringer om statsbudsjettet 2022

SIOPS har deltatt i muntlige høringer i Utenriks- og forsvarskomitéen og Helse- og omsorgskomitéen på Stortinget. Der tok vi opp behovet for en større satsning på sivil forskning på veteraner, at det sivile samfunnet tar større ansvar for ivaretagelse og at forskningen får tilstrekkelig finansiering.

Les mer

Rondane juleferie for veteraner med familie 2021, 5.-10. desember - påmelding

Endelig kan SIOPS igjen invitere til juleferie for veteraner med familie på Rondane Høyfjellshotell. Påmeldingsfristen er 7. november.

Les mer

Statsbudsjettet 2022 - få ambisjoner og lite oppfølging

I forslaget til statsbudsjett for 2022 mangler det totalt ambisjoner om veteraner. SIOPS er bekymret for manglende øremerking av midler til forskning, ingen økte tildelinger til Forsvarets sanitet og ingen økte midler til kompetanseheving av ansvarlige behandlere.

Les mer

Om Siops

Om SIOPS

En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2021/2022.

Les årsberetning for 2020/2021 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Les protokollen fra landsmøtet 2021 her


Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'

Bli medlem

For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet i lenken til høyre. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.

Bli medlem

Veteranforbundet SIOPS arbeider for å øke den offentlige anerkjennelsen av våre skadde veteraner. Dette gjør vi gjennom å jobbe opp mot myndighetene, politikere og Forsvaret. Våre viktigste arbeidsområder er å få til bedre juridiske og økonomiske vilkår for våre veteraner, og at de skal bli møtt av et dyktig og kompetent helsesystem som kan ivareta dem.

Vi setter stor pris på alle som ønsker å støtte dette formålet, og som medlem av SIOPS er du med på å vise din anerkjennelse til våre skadde veteraner. Det er ikke et krav om å være veteran for å kunne være medlem av SIOPS.

Din støtte går til å arrangere mestringsaktiviteter og samvær for veteraner, og den politiske jobben som forbundet gjør.

Bli medlem