Spørsmål om utvidet veteranbegrep

For en tid tilbake kunngjorde Forsvaret at de utvider veterandefinisjonen. Støre-regjeringen kunngjorde samtidig i sitt forslag til ny langtidsplan for Forsvaret at de anser alle som har tjenestegjort for Norge som veteraner. SIOPS har sendt brev til forsvarsminister Bjørn Arild Gram med flere spørsmål om denne beslutningen.

Forsvarsstaben (FST) ved generalløytnant Ingrid Gjerde sendte ut en matrise til Forsvarets avdelinger og til noen av veteranorganisasjonene med hvilke endringer denne utvidelsen representerer for veteraner fra internasjonale operasjoner, internasjonal innsats, stadig tjenestegjørende og vernepliktige i Forsvaret.

Les vår kommentar til begrepsvedtaket her.

Ny veteranpolitisk linje

Ny tiltaksplan for veteraner som ble lansert av regjeringen i mars i år inkluderte flere personellgrupper, og regjeringen anså videre alle som har tjenestegjort for Norge som veteraner.

Begrepsutvidelsen i forslag til LTP representerer en ny linje fra gjeldende stortingsmelding på veteranfeltet, nummer 15 vedtatt av Stortinget i 2020. Her er veterandefinisjonen knyttet til tjenestegjøring i internasjonale operasjoner.

Selv om regjeringen legger opp til en utvidelse av veteranbegrepet allerede i tiltaksplanen, er dette ikke behandlet politisk gjennom en egen veteranmelding, og planens tiltak i regi av Forsvaret er avgrenset til veteraner fra internasjonale operasjoner og internasjonal innsats.

Når endret regjeringen ved forsvarsminister Bjørn Arild Gram i spissen holdning i denne saken?

Spørsmålet om veterandefinisjonen burde vært en del av en særskilt høring med veteranorganisasjonene i regi av Forsvarsdepartementet eller Forsvaret.

Generalsekretær Kjetil Bragstad og rådgiver Njål Kjølholdt-Gustavsen sendte 24. mai ut et brev til forsvarsminister Bjørn Arild Gram med flere spørsmål om begrepsutvidelsen.

Brevet er sendt med kopi til Forsvarsstaben, Stortingets utenriks- og forsvarskomite og til Stortingets ombudsnemnd for Forsvaret. I brevet stiller SIOPS-administrasjonen også spørsmål om innvirkning på tilskuddsordningen for veteranorganisasjonene og om Forsvarsstabens formuleringer i utsendt matrise. Les brevet i sin helhet her.

Spørsmål om utvidet veteranbegrep

Bilde: Marion Aaserud Dahlen / Forsvaret

Aktuelt

Fellesuttalelse om Langtidsplanen for Forsvaret

Les vår fellesuttalelse med NVIO her

Les mer

Revidert nasjonalbudsjett 2024 og ny kommuneproposisjon

Les våre kommentarer her

Les mer

Veteranseilasen 2024

Meld dere på årets veteranseilas

Les mer

Tillitsvalgte i SIOPS

Bli kjent med de tillitsvalgte i SIOPS

Les mer

Dette skjer på 8. mai

Les mer om årets program

Les mer

Alle sakspapirer til landsmøtet 2024

Les sakspapirene til årets landsmøte her

Les mer

Om Siops

Om SIOPS


En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2022/2023.

Les årsberetning for 2020/2021 her

Les årsberetning for 2021/2022 her

Les årsberetning for 2022/2023 her

Les årsberetning for 2023/2024 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Les protokollen fra landsmøtet 2021 her

Les protokollen fra landsmøtet 2022 her

Les protokollen fra landsmøtet 2023 her

Les protokollen fra landsmøtet 2024 her


Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og våre vilkår for hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'