Sykkelsamling På hjul med veteraner på Golsfjellet 6. - 10. juni

I stedet for det tradisjonelle turrittet På hjul med veteraner som går fra Forsvarets veteransenter til Akershus festning 8. mai hvert år, arrangerer vi nå en tre-dagers sykkelsamling på Golsfjellet.

På hjul med veteraner 2021

Vi arrangerer sykkelsamling på Golsfjellet 6. - 10. juni
Det tradisjonelle turrittet På hjul med veteraner som går fra Forsvarets veteransenter på Bæreia til Akershus festning måtte avlyses i år også, slik som mange andre 8. mai-arrangementer. Etter vel et år med pandemi og delvis nedstengning vet vi at veteraner og veteranfamilier, på samme måte som mange andre, savner felles aktiviteter og samvær. Mange har store forventninger om å få komme ut og delta i aktiviteter igjen.

Vi arrangerer derfor nå en alternativ På hjul med veteraner-sykkelsamling på Nøsen, og vi er veldig glade for at Forsvarets veterantjeneste har gitt oss anlednings til å omdisponere midler opprinnelig avsatt til det tradisjonelle turrittet Bæreia - Akershus festning.

Godt smittevern på Nøsen hotell


Vi kan gjennomføre en slik samling med 40 pluss deltakere over tre dager med forbehold om at vi må følge geldende smittevernrestriksjoner. Nøsen fjellhotell som har tatt imot gjester siden 1888 er bygget slik man den gangen bygde hoteller, kurbad, sykehus og andre bygg for offentligheten, med flere bygninger og store rom, nettopp for å forhindre smitte. Nøsen fjellhotell har i dag også flere hytter i området rundt og egner seg derfor også godt for familier. Blant deltakerne regner vi med å ha plass til noen familier. Nøsen har med sin innretning mot yoga-interesserte vanligvis en meny med hovedvekt på vegetarisk mat, men har også vanlig fjellkost på menyen, slik som lam og ørret. Det selges ikke alkohol på Nøsen hotell.

Et sykkeleldorado

Golsfjellet er regnet som et eldorado for sykkelinteresserte, og tiltrekker seg hvert år sykkelinteresserte turister, til og med proffsyklister fra hele Europa, for stisykling offroad, cyclocross og landeveissykling. En slik samling på forsommeren vil etter et drøyt år med mye nedstengning gi mange veteraner en kjærkommen anledning til å komme sammen, og igjen få anledning til å dyrke interessen for sykling og friluftsliv,

Jarle Søderholm på Golsfjellet med triac

Området egner seg også godt for fotturer og andre friluftsaktiviteter som et alternativ til sykling. Hotellet disponerer båter og kanoer og gjestene nyter godt av hotellets fiskerettigheter i Storfjorden. Nøsen ligger også bare 20 min kjøring fra Vaset og Hemsedal.

Ildsjeler som står bak

De tre dagene samlingen vil vare inkluderer fire overnattinger på hotellet. Vi vil legge opp til ulike sykkelaktiviteter tilpasset deltakernes ønsker og ambisjoner.

Blant ildsjelene i prosjektet har vi flere veteraner som er hjemmehørende, eller som av andre grunner er lommekjente i området, og som kan guide sykkelturer. Eieren og daglig leder på Nøsen, Alexander Medin, er veteranvenn, har stått for flere veteransamlinger, og vil selv bidra under samlingen. Vi regner også med å kunne inkludere noen familier, og vil derfor legge opp til litt mindre ambisiøse aktiviteter.

Sigurd Heier, sykkelleder fra PHMV, forteller om området


Minnemarkeringer

På hjul med veteraner 2021 har også som målsetting å markere veteransaken med anerkjennelse og respekt for dagens veteraner, men også for dem som gikk foran.


På samme måte som vi under tidligere utgaver av På hjul med veteraner har hedret minnet om veteraner fra 2. verdenskrig, bl.a. ved minnestøtten på Årnes, planlegger vi nå å gjennomføre en minnemarkering ved bautaen i Tisleidalen over Nils Slåtto, skutt av Gestapo i 1944 og et besøk med omvisning med Kristian Bergsund ved det nasjonale krigsminnet Bagnsbergatn gård i Bagn.

Samarbeidspartnere: NVIO, NROF, Veteran møter Veteran, Norges Lotteforbund, Forsvarets veteransenter FVS på Bæeia

Påmelding til: post@siops.no

Egenandel: 800,- Faktura blir tilsendt

Informasjon: Arne Ørum SIOPS, mobil 92618854

Sykkelsamling På hjul med veteraner på Golsfjellet 6. - 10. juni

Aktuelt

Laksefiske i Lågen Rienlågen og Hagnesvassdraget august og september

Har du lyst til å prøve laksefiske? Det kan være mindre krevende enn du tror, og du trenger ikke reise til de mest kjente, store lakseelvene, slike som Gaula, Namsen, Alta- og Stabburselva. Rienlågen og Hagnesvassdraget ligger bare en kort kjøretur fra Larvik og Sandefjord. Disse vassdragene er kjent for godt fiske.

Les mer

Meld deg på turledersamling 5.-8. juli!

Bli med på turledersamling med Jan Edgar og få mulighet til å padle kajakk, gå på fjelltur, fiske og klatre. Les mer om samlingen her.

Les mer

Nyvalgte styremedlemmer og vel gjennomført landsmøte

SIOPS avholdt landsmøte lørdag 5. juni. Vi gleder oss over alle nye som ble valgt inn og alle som fortsetter i sine verv i organisasjonen. Les mer om hvem som ble valgt her.

Les mer

FN: Lørdag 29. mai markeres den internasjonale dagen for fredsbevarende personell

FN-dagen for fredsbevarende styrker: Siden denne dagen ble innstiftet i 2003 har vi markert dagen for å hedre alle som har deltatt i FN-styrkene og for å minnes de falne.

Les mer

SIOPS etterlyser flere lov- og forskriftsendringer til erstatningsreglene

17. januar 2020 overleverte arbeidsgruppen sin rapport til Forsvarsministeren etter gjennomgang av erstatnings- og kompensasjonsreglene. Fortsatt er det mange enstemmige forslag som ikke er fulgt opp. Det er ikke godt nok, og derfor har SIOPS sendt brev til FD hvor vi etterlyser fremdrift på flere saksområder.

Les mer

Utlysing av årets veteranseilas!

Årets seilas foregår i to etapper. Den første går fra Trondheim til Bodø (17.-26.08) og andre fra Bodø til Harstad (29.08-07.09). Les mer om seilasen og hvordan du kan melde din interesse her!

Les mer

Om Siops

Om SIOPS

En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.


Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2019/2021.

Les årsberetning for 2019/2020 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'

Bli medlem

For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet i lenken til høyre. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.

Bli medlem

Veteranforbundet SIOPS arbeider for å øke den offentlige anerkjennelsen av våre skadde veteraner. Dette gjør vi gjennom å jobbe opp mot myndighetene, politikere og Forsvaret. Våre viktigste arbeidsområder er å få til bedre juridiske og økonomiske vilkår for våre veteraner, og at de skal bli møtt av et dyktig og kompetent helsesystem som kan ivareta dem.

Vi setter stor pris på alle som ønsker å støtte dette formålet, og som medlem av SIOPS er du med på å vise din anerkjennelse til våre skadde veteraner. Det er ikke et krav om å være veteran for å kunne være medlem av SIOPS.

Din støtte går til å arrangere mestringsaktiviteter og samvær for veteraner, og den politiske jobben som forbundet gjør.

Bli medlem