Temamøte 21. mai - Skutt i Afghanistan

SIOPS hadde tirsdag 21. mai oppstart av temamøter som avholdes 5-6 ganger i løpet av året med ulike innledere og temaer. Første i rekken for året var sjef Kystjegerkommandoen og påtroppende sjef for KNM Harald Hårfagre, Ronny Kristoffersen, som fortalte om da han ble skutt under nattpatrulje i Afghanistan i 2007.

Ronny ble skutt i skulderen og måtte forsvare seg mot 8 afghanske opprørssoldater. Etter angrepet var over og Ronny ble tatt hånd av laget sitt, har han fortsatt videre i Forsvaret og lever daglig med skaden.

Foredraget gikk inn på hvordan hans nye hverdag er å leve med smerter i skulder og rygg, hvordan dette har påvirket han og hvordan familien har blitt preget av dette i ettertid.


Ronny fortalte om den fysiske utfordringen som etterfulgte skaden og hvordan det er å måtte endre deler av sitt funksjonsnivå. På grunn av skaden kan han for eksempel ikke lenger løfte tunge vekter eller trene på samme måte som før, men måtte finne nye løsninger.

- Jeg har bestemt meg for at jeg skal klare å skifte dekk på bilen min selv, og nekter å sette dette til et dekkhotell. Skaden skal ikke få styre meg, det er jeg som styrer skaden.

På tross av en skade som har gitt han 30% uførhet og gjort om på funksjonsnivået i armen hans så har Ronny klart å fortsette sin karriere i Forsvaret, men ikke helt problemfritt.

- Å gå fra å være stridsteknisk operativ til å sitte på kontor er en brå overgang. Det var vanskelig å komme hjem fra å være helt på topp til å ikke være det lenger. Jeg var sykemeldt i én måned og så rett tilbake i 100% jobb. Det skulle jeg kanskje ikke gjort fordi det er viktig å roe ned etter hjemkomst.

Idag er han tilbake i full jobb og fungerer veldig godt, men det har tatt flere år å bearbeide inntrykkene og effekten av å bli skutt og såret.

- Ingen drar ut i INTOPS og kommer helt lik tilbake, alle blir påvirket på en eller annen måte. Som regel veldig positivt. Men det tar tid å bearbeide følelser samtidig som man jobber med en skade. Fokus på smerter kan ta overhånd fra å jobbe med følelser.

I tillegg til å arbeide med en fysisk skade, måtte Ronny også kjempe mot Statens Pensjonskasse som mange andre veteraner.

- Jeg måtte kjempe en hard kamp mot Statens Pensjonskasse og NAV. Det var på mange måter en verre kamp enn den jeg hadde i Afghanistan.

Selv om Ronny ble påført en livsvarig skade endte han foredraget sitt med å si at han ikke ville vært foruten sin erfaring fra internasjonale operasjoner hvor han har fått livslang læring og lært seg selv å kjenne. Ronny fortalte om at han var mer motivert for forsvarsgjerningen enn før han dro ut

- Jeg ble overbevist om at vi gjør en viktig jobb.

Temamøte 21. mai - Skutt i Afghanistan

Aktuelt

Takk for trivelig sommertreff!

Over 20 veteraner, pårørende og støttespillere hadde den 12. juni tatt turen til SIOPS’ tradisjonsrike sommertreff.

Les mer

Statens Pensjonskasses årsrapport for 2018

Statens Pensjonskasse har offentliggjort sin årsrapport for 2018. I rapporten fremkommer det hvor mye som ble utbetalt i erstatninger til veteraner i 2018, hvor mange saker som ble meldt inn og hvor mange saker som ble avsluttet.

Les mer

Temamøte 21. mai - Skutt i Afghanistan

Veteran og sjef for Kystjegerkommandoen, Ronny Kristoffersen fortalte om da han ble skutt i skulderen i Afghanistan. Foredraget fortalte om tiden etter skaden og hvordan Ronny har jobbet seg tilbake.

Les mer

SIOPS inviterer til sommeravslutning 12. juni

Tradisjonen tro inviterer vi veteraner, pårørende, støttespillere og samarbeidspartnere til sommeravslutning.

Les mer

NAMMO støtter motivasjons- og mestringsaktiviteter for skadde veteraner

SIOPS har nylig mottatt økonomisk støtte på 40.000,- fra NAMMO som skal gå til motivasjons- og mestringsaktiviteter for skadde veteraner. Dette er andre gangen NAMMO støtter SIOPS økonomisk, og deres støtte er et meget kjærkomment bidrag til vår aktivitet.

Les mer

Veteraner frykter erstatningsavslag på grunn av foreldelse

Veteranforbundet SIOPS er sterkt kritisk til den økende bruken av foreldelse hos Statens Pensjonskasse og klagenemnda. Vi gir vårt syn på denne praksisen i fagbladet Juristen.

Les mer

Om Siops

Om SIOPS

En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2019/2020.

Våre vedtekter finner du her.

Les årsberetningen for 2018/2019.

Les protokollen fra landsmøtet her.

About SIOPS

SIOPS is the only veteran association in Norway mainly committed to assist wounded veterans and their families. SIOPS main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. This is to ensure that they receive adequate assistance, medically and with regard to legal assistance and protection, as well as social support and security. We also offer support and counseling through our veteran-to-veteran peer network 'Point of Contact.' Also, we organize recreational and sports activities for veterans, as well as cultural events and meetings. As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans.

Bli medlem

For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet under. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.