Veteranpolitikken må fortsatt være forankret på regjeringsnivå

Brevet til regjeringen fra veteran- og pårørendeorganisasjonene ble skrevet under i dag. Fra venstre: Rådgiver i SIOPS Gisle Bruknapp (skrev under for Veteranalliansen), generalsekretær i NVIO Thor Lysenstøen, generalsekretær i NROF Jørgen Berggrav, generalsekretær i SIOPS Øystein Wemberg og leder i Hjemmesonen Caroline Aune. Leder i Veteran møter Veteran, Kenneth Lysell, var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Etter at oppfølgingsplanen «I tjeneste for Norge» utløper ved utgangen av 2019 er det ingen klar plan for hvordan regjeringen skal videreføre veteranpolitikken. Dette bekymrer veteran- og pårørendeorganisasjonene. I dag har Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO), Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF), Veteranforbundet SIOPS – skadde i internasjonale operasjoner, Hjemmesonen, Veteranalliansen og Veteran møter Veteran skrevet under på et felles brev til regjeringen der de understreker viktigheten av at veteranpolitikken fortsatt er forankret på regjeringsnivå.

I brevet vektlegges det at flere tiltak i "I tjeneste for Norge" ikke er gjennomført, særlig når det gjelder psykisk helse og sivil forskning. Vi vet fortsatt for lite om veteranenes levekår og kompetansen om veteraners psykiske helse i det sivile helsevesenet er ikke tilfredsstillende. Videre er det ikke foretatt en fullverdig gjennomgang av status på om alle de ønskede effekter er oppnådd, og mange tiltak i oppfølgingsplanen er også vanskelig å måle effekten av. Med dette brevet ønsker veteran- og pårørendeorganisasjonene å si klart i fra at det forventes at regjeringen viderefører veteranpolitikken og at denne nedfelles i et politisk dokument.

Et samlet veteran- og pårørendemiljø mener at veteranpolitikken ikke kan delegeres ned til «linjen», men at det fortsatt må være forankring på regjeringsnivå. Det er utrolig flott at alle organisasjonene kan stå samlet bak dette innspillet

- Siden den første veteranmelding kom for over 11 år siden har veteransaken hatt høy politisk prioritet, og vi har oppnådd mye på en rekke ulike områder. Når planperioden for oppfølgingsplanen «I tjeneste for Norge» utløper i 2019 foreligger det ingen ny plan for regjeringens videre oppfølging av veteranpolitikken. Det bekymrer oss. Det er politiske myndigheter som sender våre soldater ut i internasjonale operasjoner. Da er det en selvfølge at de samme myndighetene også ivaretar de veteranene som har behov for oppfølging og ivaretakelse. Et samlet veteran- og pårørendemiljø mener at veteranpolitikken ikke kan delegeres ned til «linjen», men at det fortsatt må være forankring på regjeringsnivå. Det er utrolig flott at alle organisasjonene kan stå samlet bak dette innspillet, sier generalsekretær i SIOPS Øystein Wemberg.

Brevet fra veteranorganisasjonene til regjeringen kan du lese her.

Veteranpolitikken må fortsatt være forankret på regjeringsnivå

Aktuelt

Utvidelse av våre nettsider

Vi har oppdatert våre nettsider, og nå kan du lese mer om politikken vår og de viktigste sakene vi jobber med i seksjonen "SIOPS mener"!

Les mer

Takk for trivelig sommertreff!

Over 20 veteraner, pårørende og støttespillere hadde den 12. juni tatt turen til SIOPS’ tradisjonsrike sommertreff.

Les mer

Statens Pensjonskasses årsrapport for 2018

Statens Pensjonskasse har offentliggjort sin årsrapport for 2018. I rapporten fremkommer det hvor mye som ble utbetalt i erstatninger til veteraner i 2018, hvor mange saker som ble meldt inn og hvor mange saker som ble avsluttet.

Les mer

Temamøte 21. mai - Skutt i Afghanistan

Veteran og sjef for Kystjegerkommandoen, Ronny Kristoffersen fortalte om da han ble skutt i skulderen i Afghanistan. Foredraget fortalte om tiden etter skaden og hvordan Ronny har jobbet seg tilbake.

Les mer

SIOPS inviterer til sommeravslutning 12. juni

Tradisjonen tro inviterer vi veteraner, pårørende, støttespillere og samarbeidspartnere til sommeravslutning.

Les mer

NAMMO støtter motivasjons- og mestringsaktiviteter for skadde veteraner

SIOPS har nylig mottatt økonomisk støtte på 40.000,- fra NAMMO som skal gå til motivasjons- og mestringsaktiviteter for skadde veteraner. Dette er andre gangen NAMMO støtter SIOPS økonomisk, og deres støtte er et meget kjærkomment bidrag til vår aktivitet.

Les mer

Om Siops

Om SIOPS

En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2019/2020.

Våre vedtekter finner du her.

Les årsberetningen for 2018/2019.

Les protokollen fra landsmøtet her.

About SIOPS

SIOPS is the only veteran association in Norway mainly committed to assist wounded veterans and their families. SIOPS main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. This is to ensure that they receive adequate assistance, medically and with regard to legal assistance and protection, as well as social support and security. We also offer support and counseling through our veteran-to-veteran peer network 'Point of Contact.' Also, we organize recreational and sports activities for veterans, as well as cultural events and meetings. As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans.

Bli medlem

For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet under. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.