Veteranpolitikken må fortsatt være forankret på regjeringsnivå

Brevet til regjeringen fra veteran- og pårørendeorganisasjonene ble skrevet under i dag. Fra venstre: Rådgiver i SIOPS Gisle Bruknapp (skrev under for Veteranalliansen), generalsekretær i NVIO Thor Lysenstøen, generalsekretær i NROF Jørgen Berggrav, generalsekretær i SIOPS Øystein Wemberg og leder i Hjemmesonen Caroline Aune. Leder i Veteran møter Veteran, Kenneth Lysell, var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Etter at oppfølgingsplanen «I tjeneste for Norge» utløper ved utgangen av 2019 er det ingen klar plan for hvordan regjeringen skal videreføre veteranpolitikken. Dette bekymrer veteran- og pårørendeorganisasjonene. I dag har Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO), Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF), Veteranforbundet SIOPS – skadde i internasjonale operasjoner, Hjemmesonen, Veteranalliansen og Veteran møter Veteran skrevet under på et felles brev til regjeringen der de understreker viktigheten av at veteranpolitikken fortsatt er forankret på regjeringsnivå.

I brevet vektlegges det at flere tiltak i "I tjeneste for Norge" ikke er gjennomført, særlig når det gjelder psykisk helse og sivil forskning. Vi vet fortsatt for lite om veteranenes levekår og kompetansen om veteraners psykiske helse i det sivile helsevesenet er ikke tilfredsstillende. Videre er det ikke foretatt en fullverdig gjennomgang av status på om alle de ønskede effekter er oppnådd, og mange tiltak i oppfølgingsplanen er også vanskelig å måle effekten av. Med dette brevet ønsker veteran- og pårørendeorganisasjonene å si klart i fra at det forventes at regjeringen viderefører veteranpolitikken og at denne nedfelles i et politisk dokument.

Et samlet veteran- og pårørendemiljø mener at veteranpolitikken ikke kan delegeres ned til «linjen», men at det fortsatt må være forankring på regjeringsnivå. Det er utrolig flott at alle organisasjonene kan stå samlet bak dette innspillet

- Siden den første veteranmelding kom for over 11 år siden har veteransaken hatt høy politisk prioritet, og vi har oppnådd mye på en rekke ulike områder. Når planperioden for oppfølgingsplanen «I tjeneste for Norge» utløper i 2019 foreligger det ingen ny plan for regjeringens videre oppfølging av veteranpolitikken. Det bekymrer oss. Det er politiske myndigheter som sender våre soldater ut i internasjonale operasjoner. Da er det en selvfølge at de samme myndighetene også ivaretar de veteranene som har behov for oppfølging og ivaretakelse. Et samlet veteran- og pårørendemiljø mener at veteranpolitikken ikke kan delegeres ned til «linjen», men at det fortsatt må være forankring på regjeringsnivå. Det er utrolig flott at alle organisasjonene kan stå samlet bak dette innspillet, sier generalsekretær i SIOPS Øystein Wemberg.

Brevet fra veteranorganisasjonene til regjeringen kan du lese her.

Veteranpolitikken må fortsatt være forankret på regjeringsnivå

Aktuelt

God gjennomføring av pilotprosjektet med yoga for skadde veteraner

SIOPS har for første gang gjennomført et prosjekt med spesialtilpasset yogakurs for skadde veteraner på Nøsen Yoga- og Høyfjellshotell.

Les mer

Thomas Seltzer gir prispenger til SIOPS!

Programleder og bassist i Turboneger, Thomas Seltzer, er årets vinner av Mental Helses åpenhetspris. Prispengene på 10.000,- har han valgt å donere til SIOPS. Vi er utrolige takknemlige for denne oppmerksomheten fra Seltzer, og setter stor pris på hans engasjement for skadde veteraner.

Les mer

Et lite ambisiøst "veteranbudsjett"

Forslag til Statsbudsjett for 2020 ble lagt fram 07. oktober. I budsjettforslagene til Forsvardepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet er det budsjettposter og uttalelser som omhandler veteransaken. Det er imidlertid lite nytt som fremkommer, og budsjettforslagene fremstår som lite ambisiøse når det gjelder tiltak for skadde veteraner.

Les mer

Fotokurs i Lofoten!

SIOPS sponser Lofoten House of Veterans med 5000,- til fotokurs for veteraner den 8.- 10. november i naturskjønne omgivelser i Lofoten.

Les mer

SIOPS på Hedersløpet 2019

I helgen deltok administrasjonen og flere medlemmer i SIOPS i Hedersløpet. Løpet hedrer alle som har tjenestegjort og overskuddet går uavkortet til stiftelsen Veteranhjelp. Les mer om løpet og stiftelsen veteranhjelp her.

Les mer

SIOPS inviterer veteranfamilier til førjulsferie på Rondane Høyfjellshotell!

For tredje gang arrangerer vi førjulsferie for norske og britiske veteranfamilier i samarbeid med Royal Marines Club og Rondane Høyfjellshotell. Årets førjulsferie går av stabelen 4.-8. desember.

Les mer

Om Siops

Om SIOPS

En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2019/2020.

Våre vedtekter finner du her.

Les årsberetningen for 2018/2019.

Les protokollen fra landsmøtet her.

About SIOPS

SIOPS is the only veteran association in Norway mainly committed to assist wounded veterans and their families. SIOPS main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. This is to ensure that they receive adequate assistance, medically and with regard to legal assistance and protection, as well as social support and security. We also offer support and counseling through our veteran-to-veteran peer network 'Point of Contact.' Also, we organize recreational and sports activities for veterans, as well as cultural events and meetings. As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans.

Bli medlem

For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet under. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.