Vi utvider samarbeidet med Sør-Troms museum for å gi flere veteraner nye mestringsarenaer

Veteranforbundet SIOPS og Sør-Troms museum har inngått samarbeidsavtale. Avtalen muliggjør fremtidige prosjekter og samarbeid som skal komme skadde veteraner til gode. Museet og SIOPS har allerede startet samarbeidet ved å bruke skonnerten Anna Rogde på de to siste veteranseilasene som har vært svært vellykket. Foto: Tommy Simonsen

Muligheter for mestringsarenaer
Veteranforbundet SIOPS og Sør-Troms museum har samarbeidet i et par år allerede. Dette startet med bruk av skonnerten Anna Rogde til veteranseilasen. Mange av deltakerne har knyttet sterke bånd gjennom seilasen og har vært tilbake på skonnerten i Harstad i etterkant.

Kompetansen ved museet gjør det mulig for veteraner å lære seg nye ferdigheter, samtidig som de deltar i en sosial arena. Mestringsaktiviteter som fører til en bedre hverdag er en av SIOPS sine hovedoppgaver, og vi er glade for å kunne gjøre dette sammen med Sør-Troms Museum.

Utvider det maritime samarbeidet i Norge
Generalsekretær Øystein K. Wemberg uttaler «SIOPS er glade for å ha formalisert en intensjonsavtale med Sør-Troms museum som driftsselskap for skonnerten Anna Rogde som vi i 2019 og 2020 brukte under Veteranseilasen. Men, intensjonen er også å se etter andre maritime aktiviteter vi kan samarbeide om. Det inkluderer å søke om felles prosjektmidler på områder hvor skadde veteraner kan få gode opplevelser og føle mestring. Dette er tilsvarende avtale som vi i 2020 inngikk med Norsk Maritimt museum. At to store museer i Norge med maritim fokus nå har samarbeid med SIOPS, er et flott utgangspunkt for fremtiden».

Katie Payne, avdelingsleder ved Sør-Troms Museum legger til "veteranene har virkelig vært en berikelse og ressurs til vårt maritime miljø. Samarbeidet med organisasjonen SIOPS har vært en fornøyelse, og vi gleder oss til fortsettelsen!"

SIOPS er veldig fornøyde med dette og oppfordrer veteraner som ønsker å være med på et uforpliktende dugnadslag til å ta kontakt med museet gjennom avdelingsleder for Anna Rogde, Katie Payne. 920 18 848 eller katie@stmu.no

Vi utvider samarbeidet med Sør-Troms museum for å gi flere veteraner nye mestringsarenaer

Aktuelt

Yoga & Ski for veteraner på Golsfjellet utsatt til 7. - 11. mars

NB: Samlingen gjennomføres 7. - 11. mars. Super kombinasjon av yoga og ski: Individuelt tilpasset yoga for avspenning, mestring og trening. Fra Golsfjellet og over til Hemsedal er det muligheter for alt av ski. Turløyper for langrenn, toppturer og alpin skikjøring

Les mer

Minneord - Tone Berild Kristiansen

Med Tone Berild Kristiansens bortgang har vi mistet en engasjert person. En viktig stemme i veteranarbeidet

Les mer

Kongens gate 9 holdes stengt i julen

Vi holder kontoret stengt Lille julaften, 23. desember og i romjulen, 28. 29. og 30. desember.. Les mer om hvordan du kan komme i kontakt med oss i julen.

Les mer

Forsvarsdepartementet med nye opplysninger: FN-veteraner som tjenestegjorde før 1997 kan også søke om erstatning.

FNs erstatningsordning gjelder også veteraner som tjenestegjorde før 1997. Dette synes å være klart etter at Forsvarsdepartementet på nytt har vært i kontakt med FN for å få avklart hvem som kan søke erstatning gjennom FN-ordningen

Les mer

Lovproposisjon som vil styrke veteraners rettigheter

Regjeringen vedtok i statsråd en lovproposisjon som skal fremmes for Stortinget som vil gi skadde veteraner økt trygghet i erstatningssaker.

Les mer

Les og se våre innspill til neste års statsbudsjett

SIOPS har deltatt i høringer på Stortinget hvor vi har gitt våre kommentarer og innspill på forslag til statsbudsjett. Vi påpekte den manglende oppfølgingen av stortingsmelding 15, og at det må prioriteres midler til å finansiere forskning på veteraner. Du kan se begge høringene i saken.

Les mer

Om Siops

Om SIOPS

En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2019/2021.

Les årsberetning for 2019/2020 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'

Bli medlem

For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet under. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.