Omorganisering av Forsvarets veterantjeneste

SIOPS ønsker ingen flytting av FVT

SIOPS frykter at veteranarbeidet blir betydelig svekket om veterantjenesten legges inn under Forsvarets personell- og vernepliktssenter.

SIOPS kjenner til at Forsvaret ønsker å flytte veterantjenesten fra Forsvarets fellestjenester til FPVS.

SIOPS er kritiske til en eventuell flytting av veterantjenestens lokaler ut av Oslo. Vi mener dette vil medføre en svekket kontakt med de veteranpolitiske organisasjonene som bedriver sitt arbeid i hovedstaden.

Slik SIOPS ser det, er det høyst usikkert om denne omorganiseringen er godt gjennomtenkt, og vi er tvilende til hvorvidt dette er politisk forankret i departementet. Vi mener dette fremstår som et av flere tiltak som de siste årene viser en systematisk nedprioritering av veteranarbeidet, stikk i strid med de politiske ambisjonene i Hurdalsplattformen.

Omorganisering av Forsvarets veterantjeneste