Revidert nasjonalbudsjett 2023- kommentarer fra Veteranforbundet SIOPS

-Vi er skuffet over at regjeringen ikke styrker veteranarbeidet i det reviderte nasjonalbudsjettet. I regjeringens forslag er det ikke lagt inn midler til sivil forskning om veteraner. Veteranfeltet er heller ikke nevnt konkret under kapitlet om helse.

Revidert nasjonalbudsjett (RNB) er regjeringens orientering til Stortinget om endringer i den økonomiske situasjonen, og forslag til omprioriteringer og tilleggsbevilgninger i statsbudsjettet for 2023. Regjeringen Støre la frem sitt forslag til RNB den 11.05.

Veteranforskning

I regjeringens forslag under kapitlet om Forsvaret legges det opp til en overføring til veteranforskning. Vi stiller oss tvilende til dette. For det første presiseres det ikke om hvilke aktører som skal gjennomføre forskningen, altså hvem som skal motta midlene.

For det andre ønsker SIOPS mer sivil klinisk forskning om landets krigsveteraner. Dette er forskningsvirksomhet som er uavhengig fra Forsvaret.

En økonomisk nedprioritering av veteranarbeidet

SIOPS stiller seg også kritisk til at midlene til Forsvarets veterantjeneste gjennom posten til Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS) ikke styrkes ytterliggere i RNB. Vi ser dette som et kutt i veteranarbeidet i Norge.

Revidert nasjonalbudsjett 2023- kommentarer fra Veteranforbundet SIOPS