Fiskesamling på Golsfjellet!

8-11 juni arrangerer SIOPS fiskesamling.

SIOPS gjentar suksessen med en variant av tidligere fluefiskekurs, der alt fiske er tillatt, etter gjeldende regler i Tisleia.

Det er altså tillatt med vanlig sportsfiske utenom de dedikerte fluefiske-sonene.

Årets samling blir gjennomført med Vasetdansen Camping som base., Her blir det forlegning i hytter med enkle kjøkkenfasiliteter. Middag blir servert i cafeen på campingen. Cafeen er åpen for frokost, lunch, og middag.

https://vasetdansen.no/

Også i år vil det være opplæring i fluekasting med profesjonelle instruktører fra casting-miljøet.

Lokale guider er som tidligere Ronny Schmidt og Morten Blom, som kjenner hver strømkant i Tisleia. Begge er godt kjent med lokale fiskeforhold, og har profesjonell bakgrunn som fluefiskeguide.

Det blir sannsynligvis også deltagelse fra frivillige guider som er veteraner. Disse har deltatt på denne samlingen tidligere.

Noe utstyr vil være tilgjengelig for lån, men personlig utstyr må tas med. (telt/sovepose ++ for evt overnatting ute,vadebukser).

Fiskekort vil være inkludert.

Tisleia er en av de beste ørretelvene i Sør-Norge. Der arrangerer vi som tidligere grunnkurs i fluefiske, men kursopplegget vil bli tilpasset den enkeltes ferdigheter slik at viderekommende også vil ha utbytte av kursene.

Alle veteraner, uavhengig av organisasjonstilknytning er velkomne.

Kostnader: Egenandel for deltakerne er kr 800,- Faktura blir tilsendt

Påmelding: innen 25. mai

Påmelding her: https://forms.office.com/e/ExUiW91hGD

Adkomst: Privat eller offentlig transport, eventuelt buss opp på fjellet fra Gol eller Leira.

Fiskesamling på Golsfjellet!

Aktuelt

Fluefiskesamling med SIOPS

Les mer om sommerens fiskesamling

Les mer

Utvidet veterandefinisjon

Les vår kommentar til Forsvarets begrepsvedtak

Les mer

Informasjon fra Forsvarsdepartementet: FN-erstatningen

Les svaret til Forsvarsdepartementet og vår kommentar her

Les mer

Langtidsplan for forsvarssektoren 2025–2036

Les vår kommentar til Støre-regjeringens langtidsplan

Les mer

Valgkomiteens innstilling 2024

Les innstillingen fra valgkomiteen

Les mer

Stortingsvalget 2025: SIOPS forventer et veteranløft

Les vår kommentar til programprosessen

Les mer

Om Siops

Om SIOPS


En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2022/2023.

Les årsberetning for 2020/2021 her

Les årsberetning for 2021/2022 her

Les årsberetning for 2022/2023 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Les protokollen fra landsmøtet 2021 her

Les protokollen fra landsmøtet 2022 her

Les protokollen fra landsmøtet 2023 her


Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og våre vilkår for hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'