Laksefiske i Numedalslågen - 31. juli - 4. august

I år meldes det om usedvanlig godt fiske i Lågen. Vi har fått tildelt et av de beste laksevaldene i Lågen - Rienlågen - der vi kan fiske alene. Erland Nerli (bildet) tok denne laksen på samlingen i fjor.

Også i år inviterer vi til laksefiske i Rienlågen - Numedalslågen. I år har vi fått plass alene ved et av de beste laksevaldene. Samlingen er fra 31. juli til 4. august. I motsetning til det som meldes fra mange andre lakseelver nå, er det i Lågenvassdraget usedvanlig godt fiske.

Med rettigheter til å fiske i Rienlågen kan det fiskes med sluk, mark, reke og flue. Dette er derfor en type sportsfiske som skulle passe for de fleste!

Fisket i Rienlågen foregår i et område som består av brekk, høler og ganske stilleflytende elv.

På denne samlingen vil vi sette opp en naturcamp med lavvoer, og vi vil sørge for bevertningen selv med tre måltider. Leirsjefen har ansvaret for innkjøp og matlaging. Under samlingen ved Rienlågen er det også mulig med forlegning i en Moelven-brakke i valdet.

Vi har en del fiskeutstyr til låns. Ellers trengs utstyr til overnatting ute, madrass og sovepose.

Forsikring: Alle som deltar på SIOPS’ aktiviteter må ha reiseforsikring.

Egenandel: 1000,-

Påmelding: post@siops.no

Laksefiske i Numedalslågen - 31. juli - 4. august

Aktuelt

Fra dropout til romfarende veteran - 24. Mai kl. 18.00

Nima Shahinian var videregående-dropouten som ble soldat, prisvinnende oppfinner og på vei til å bli Norges første i verdensrommet – så invaderte Russland Ukraina. I denne samtalen arrangert av SIOPS og Forsvarets forum, snakker han med nyhetsredaktør Andrea Rognstrand. Arrangementet er et samarbeid mellom SIOPS og Forsvarets forum.

Les mer

Fluefiske i Tisleia - en av Sør-Norges beste ørretelver 13. - 17. juni

Ved siden av jakten på en sky fjellørret i en klar elv, får man den nærkontakten med natur og mennesker som kanskje bare jakt- og fiskekamerater får. Det var grunner til at de gamle kalte slikt for "sunne interesser."

Les mer

Dette skjer på 8. mai

Mange kommuner markerer 8. mai og SIOPS deltar både på hovedmarkeringen på Akershus Festning og flere titalls veteraner skal sykle sammen fra Bæreia til Oslo.

Les mer

Gjennomført landsmøte 2022 - disse ble valgt og vedtatt

Årets landsmøte ble gjennomført lørdag 23. april. Det er nå valgt inn nytt styre, ny kontroll- og valgkomité. Landsmøtet vedtok også ny handlingsplan og uttalelse om nytt veteranbegrep.

Les mer

Kurs brattkort - påmelding er åpen

Vi arrangerer igjen brattkortkurs for de som ønsker å utfordre seg selv og få noen unike opplevelser i godt sosialt samvær. Kurset arrangeres i Steigen i Nordland 18.-21. august. Frist for påmelding er 11. juli.

Les mer

Kurs våtkort - påmelding er åpen

Vi arrangerer kurs i våtkort 9.-12. juni og 30. august - 2. september. Fra tidligere kurs vet vi at dette er noe for de som ønsker seg en liten utfordring og som kan gi noen verktøy til å drive med på fritiden. Kursene foregår i Steigen i Nordland.

Les mer

Om Siops

Om SIOPS


En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2022/2023.

Les årsberetning for 2021/2022 her

Våre vedtekter finner du her

Les protokollen fra landsmøtet 2020 her

Les protokollen fra landsmøtet 2021 her

Les protokollen fra landsmøtet 2022 her


Din trygghet er viktig for oss
Les vår personvernerklæring og hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

About SIOPS
The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'

Bli medlem

For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet i lenken til høyre. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.

Bli medlem

Veteranforbundet SIOPS arbeider for å øke den offentlige anerkjennelsen av våre skadde veteraner. Dette gjør vi gjennom å jobbe opp mot myndighetene, politikere og Forsvaret. Våre viktigste arbeidsområder er å få til bedre juridiske og økonomiske vilkår for våre veteraner, og at de skal bli møtt av et dyktig og kompetent helsesystem som kan ivareta dem.

Vi setter stor pris på alle som ønsker å støtte dette formålet, og som medlem av SIOPS er du med på å vise din anerkjennelse til våre skadde veteraner. Det er ikke et krav om å være veteran for å kunne være medlem av SIOPS.

Din støtte går til å arrangere mestringsaktiviteter og samvær for veteraner, og den politiske jobben som forbundet gjør.

Bli medlem