Musikktilbud for veteraner

Musikkinstruktørene Tom Opheim Granerud og Ulrika Magdalena Lind inviterer veteraner til å bli med på musikkprosjekt på Forsvarets veteransenter i forbindelse med deres masteroppgave. Nedenfor beskriver musikkinstruktørene prosjektet.

Som en del av et masterprosjekt ved Norges musikkhøgskole i Oslo, gjennomfører vi et musikkprosjekt i tilknytning til Forsvarets veteransenter, Bæreia.

Veteraner som ønsker å spille i band og å lage musikk inviteres til 5 helger med bandøving og låtskriving. Du trenger ikke å kunne spille et instrument fra før.

Med enkle midler lager vi egne låter og spiller bassgitar, trommesett, gitar, keyboard og vokal. Hvis du spiller et blåseinstrument eller et annet instrument kan du gjerne ta det med. Målet er å spille 3-4 egne låter på MC-treffet på veteransenteret 8 august 2020. Først til mølla får male. Vi vil bruke et egnet lokale i Kongsvinger sentrum for øving.

Når og hvor i 2020? De fem samlingshelgene er: 20-22. mars, 17-19.april, 29-31.mai, 12-14 juni, 7-9 august (hvis du ikke kan være med alle helger, kan du likevel melde interesse og være med de helger du kan).

Hva koster det? Musikktilbudet er gratis, og åpent for alle veteraner fra internasjonale operasjoner. Du kan søke reisestøtte.

Musikkinstruktører: Tom Opheim Granerud og Ulrika Magdalena Lind. Tom er utdannet musikkterapeut ved Norges musikkhøgskole og har spilt og sunget mye i ulike band. I dag er han tilknyttet Kulturskolen på Eidsvoll. Ulrika er utdannet innen piano, har en master i musikkpedagogikk, og jobber per i dag på musikklinja, Greveskogen videregående skole i Tønsberg. Hun har tidligere hatt musikkworkshops for ungdom og voksne i Sør Libanon.

Hvis dette høres ut som noe for deg kan du sende:

  • Navn
  • Tidligere erfaringer med musikk
  • Eventuelle instrument du spiller
  • Hvilken musikk du liker å lytte til/spille

til: tomgranerud.tg@gmail.com eller ulrika.m.lind@student.nmh.no så blir du kontaktet! Påmeldingsfrist 1.12. 2019.

Kontaktinfo:

Tom Opheim Granerud: tomgranerud.tg@gmail.com

Ulrika Magdalena Lind ulrika.m.lind@student.no eller 92241760

Musikktilbud for veteraner

Aktuelt

Klare og tydelige budskap under årets budsjetthøringer

I høst har SIOPS deltatt på høringer i helse- og omsorgskomiteen og barne- og kulturkomiteen i forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020.

Les mer

SIOPS' innspill til ny langtidsplan for Forsvaret

Regjeringen har startet arbeidet med ny langtidsplan for Forsvaret (2021 - 2024), og i den forbindelse har SIOPS sendt inn en rekke innspill til Forsvarsdepartementet.

Les mer

Boklunsj 29.11 - Vidkun Quisling: Fra fedrelandselsker til landssviker

Hvem var Norges mest forhatte mann – Vidkun Quisling? Fra å være en fedrelandselsker, som kjempet en innbitt kamp for det norske, som deltok i Nansenhjelpen og berget hundretusenvis av sulterammede sovjetere, til å bli landssviker var veien kort. En ny bok tar for seg Quslings liv og virke, og vi inviterer til boklunsj 29.11

Les mer

Studietur til England - gode og nyttige innspill fra våre naboer på øya

Vi har vært på studietur til England og fått med oss masse interessant kunnskap om hvordan de ivaretar sine veteraner. Les mer om turen vår her!

Les mer

SIOPS gratulerer likemannsnettverket som finalist til veteranprisen!

Finalistene til årets veteranpris er nå ute, og det er med stor glede at vårt eget likemannsnettverk er blant de fire finalistene!

Les mer

God gjennomføring av pilotprosjektet med yoga for skadde veteraner

SIOPS har for første gang gjennomført et prosjekt med spesialtilpasset yogakurs for skadde veteraner på Nøsen Yoga- og Høyfjellshotell.

Les mer

Om Siops

Om SIOPS

En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2019/2020.

Våre vedtekter finner du her.

Les årsberetningen for 2018/2019.

Les protokollen fra landsmøtet her.

About SIOPS

SIOPS is the only veteran association in Norway mainly committed to assist wounded veterans and their families. SIOPS main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. This is to ensure that they receive adequate assistance, medically and with regard to legal assistance and protection, as well as social support and security. We also offer support and counseling through our veteran-to-veteran peer network 'Point of Contact.' Also, we organize recreational and sports activities for veterans, as well as cultural events and meetings. As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans.

Bli medlem

For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet under. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.