Musikktilbud for veteraner

Musikkinstruktørene Tom Opheim Granerud og Ulrika Magdalena Lind inviterer veteraner til å bli med på musikkprosjekt på Forsvarets veteransenter i forbindelse med deres masteroppgave. Nedenfor beskriver musikkinstruktørene prosjektet.

Som en del av et masterprosjekt ved Norges musikkhøgskole i Oslo, gjennomfører vi et musikkprosjekt i tilknytning til Forsvarets veteransenter, Bæreia.

Veteraner som ønsker å spille i band og å lage musikk inviteres til 5 helger med bandøving og låtskriving. Du trenger ikke å kunne spille et instrument fra før.

Med enkle midler lager vi egne låter og spiller bassgitar, trommesett, gitar, keyboard og vokal. Hvis du spiller et blåseinstrument eller et annet instrument kan du gjerne ta det med. Målet er å spille 3-4 egne låter på MC-treffet på veteransenteret 8 august 2020. Først til mølla får male. Vi vil bruke et egnet lokale i Kongsvinger sentrum for øving.

Når og hvor i 2020? De fem samlingshelgene er: 20-22. mars, 17-19.april, 29-31.mai, 12-14 juni, 7-9 august (hvis du ikke kan være med alle helger, kan du likevel melde interesse og være med de helger du kan).

Hva koster det? Musikktilbudet er gratis, og åpent for alle veteraner fra internasjonale operasjoner. Du kan søke reisestøtte.

Musikkinstruktører: Tom Opheim Granerud og Ulrika Magdalena Lind. Tom er utdannet musikkterapeut ved Norges musikkhøgskole og har spilt og sunget mye i ulike band. I dag er han tilknyttet Kulturskolen på Eidsvoll. Ulrika er utdannet innen piano, har en master i musikkpedagogikk, og jobber per i dag på musikklinja, Greveskogen videregående skole i Tønsberg. Hun har tidligere hatt musikkworkshops for ungdom og voksne i Sør Libanon.

Hvis dette høres ut som noe for deg kan du sende:

  • Navn
  • Tidligere erfaringer med musikk
  • Eventuelle instrument du spiller
  • Hvilken musikk du liker å lytte til/spille

til: tomgranerud.tg@gmail.com eller ulrika.m.lind@student.nmh.no så blir du kontaktet! Påmeldingsfrist 1.12. 2019.

Kontaktinfo:

Tom Opheim Granerud: tomgranerud.tg@gmail.com

Ulrika Magdalena Lind ulrika.m.lind@student.no eller 92241760

Musikktilbud for veteraner

Aktuelt

Musikktilbud for veteraner

Er du, eller kjenner du en veteran som har lyst til å spille i band, være med å lage låter og spille konsert?

Les mer

SIOPS’ innspill til ny stortingsmelding om veteraner

I forbindelse med den annonserte stortingsmeldingen om veteraner har SIOPS levert en rekke konkrete innspill til forsvarsdepartementet, helse- og omsorgsdepartementet og arbeids- og sosialdepartementet. Disse tre departementene vil ha en nøkkelrolle i arbeidet med stortingsmeldingen. Innspillene er også sendt i kopi til alle stortingsgruppene.

Les mer

Veteraner og selvmord

I dag, 10. september, er verdensdagen for selvmordsforebygging. SIOPS jobber aktivt for å forhindre at skadde veteraner føler seg alene og uten hjelp.

Les mer

Første turlederkurs gjennomført!

Den 28. august til 1. september arrangerte SIOPS for første gang turlederkurs. Primus motor Jan-Edgar Nilsen hadde med seg fem veteraner til Steigen der fokus var på praktisk gjennomføring av motivasjons- og mestringsaktiviteter for skadde veteraner.

Les mer

Yoga for veteraner!

Veteranforbundet SIOPS gjennomfører 4. – 9-. oktober et pilotprosjekt med yoga som er spesielt tilpasset veteraner som har utfordringer etter internasjonale operasjoner. Hensikten med prosjektet er å prøve ut yoga som et verktøy som kan gi avspenning og mestring. Programmet på Nøsen inkluderer også naturopplevelser og sosialt fellesskap.

Les mer

Kronikk fra Veteranforbundet SIOPS på NRK Ytring

Generalsekretær Øystein K. Wemberg og rådgiver Gisle Bruknapp har skrevet kronikk om innstramminger i behandlingen av erstatningssaker hos Statens Pensjonskasse og klagenemnda. Kronikken ble publisert på NRK Ytring 19.08.19.

Les mer

Om Siops

Om SIOPS

En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

  • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
  • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
  • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2019/2020.

Våre vedtekter finner du her.

Les årsberetningen for 2018/2019.

Les protokollen fra landsmøtet her.

About SIOPS

SIOPS is the only veteran association in Norway mainly committed to assist wounded veterans and their families. SIOPS main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. This is to ensure that they receive adequate assistance, medically and with regard to legal assistance and protection, as well as social support and security. We also offer support and counseling through our veteran-to-veteran peer network 'Point of Contact.' Also, we organize recreational and sports activities for veterans, as well as cultural events and meetings. As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans.

Bli medlem

For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet under. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.