Senterpartiet med skriftlig spørsmål til forsvarsministeren om saksbehandlingstid

Liv Signe Navarsete ønsker å vite hva forsvarsministeren vil gjøre for å redusere saksbehandlingstiden i erstatningssaker for psykiske skader. Foto Ragne B. Lysaker/Senterpartiet

Senterpartiets Liv Signe Navarsete stilte 24.02.20 forsvarsminister Frank Bakke-Jensen skriftlig spørsmål om hva han vil gjøre for å redusere saksbehandlingstiden i erstatningssaker for veteraner med psykiske skader.

I begrunnelsen for spørsmålet skriver Navarsete blant annet at:

- Veteranforbundet SIOPS har mottatt en rekke bekymringsmeldinger fra veteraner og pårørende om uforholdsmessig lang saksbehandlingstid. Det er ikke uvanlig at det går fem år, eller lenger, fra en veteran søker om erstatning til det foreligger et endelig vedtak. Dette er mennesker som allerede befinner en svært utfordrende livssituasjon, og det å vente i så mange år er en tilleggsbelastning som ikke bare påvirker veteranene på en svært negativ måte, men også hans eller hennes nærmeste omgivelser. Veteranene melder om at livene deres settes på vent mens erstatningsprosessen pågår. Det er også utfordrende å motta psykisk helsehjelp i denne perioden, da fokus for veteranen primært er på den erstatningsprosessen veteranen er i.

  SIOPS er svært takknemlige for at Navarsete setter søkelys på denne viktige problemstillingen. I vår organisasjon er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si å være i en erstatningsprosess, og hvordan det påvirker både ens egen og familienes liv. Vi har snakket med en veteran i 40-årene som meldte inn sitt krav om erstatning til Statens Pensjonskasse i 2013, men som enda ikke har fått en avgjørelse. Av hensyn til hans pågående sak er veteranen anonymisert.

  - Jeg har ventet i syv år på et ja eller nei. Det er som å sitte og vente på en buss som aldri kommer. Jeg tenker på dette hver eneste dag. Både mitt og familiens liv er satt på vent, og barna mine er vitne til en pappa som forfaller fordi han ikke er mottakelig for behandling, sier veteranen til SIOPS.

   Som Navarsete påpeker i spørsmålet sitt så er det meget utfordrende å motta tilfredsstillende behandling mens man befinner seg i en erstatningsprosess. Dette bekreftes også av veteranen vi har snakket med.

   - Saken min tar alt fokus og den tapper meg for energi. Det er ingenting jeg ønsker mer enn å få avsluttet den. Uansett hva utfallet blir. Da kan livet mitt fortsette, og jeg kan begynnes å gå i behandling igjen, avslutter veteranen.

    Senterpartiet med skriftlig spørsmål til forsvarsministeren om saksbehandlingstid

    Aktuelt

    Signering av samarbeidsavtale med Norsk Maritimt museum

    Mange veteraner som sliter kunne trengt seg et trygt sted å være, og å bidra inn i noe meningsfullt. Gjennom å jobbe som frivillig på Norsk Maritimt museum får veteraner muligheten til å oppleve mestring, samhold og trygghet. SIOPS har nå inngått en formell samarbeidsavtale med museet for å sikre bedre vilkår for frivillig arbeid.

    Les mer

    Senterpartiet med skriftlig spørsmål til forsvarsministeren om saksbehandlingstid

    Senterpartiets Liv Signe Navarsete stilte 23.02.20 forsvarsminister, Frank Bakke-Jensen, skriftlig spørsmål om hva han vil gjøre for å redusere saksbehandlingstiden i erstatningssaker for veteraner med psykiske skader.

    Les mer

    Påmelding til årets seilas er nå åpen!

    Årets veteranseilas starter i Trondheim 17. juli og fortsetter opp til Bodø, før etappe to går videre 31. juli til Harstad. Søk om plass for å kunne bli med på årets seilas!

    Les mer

    Skonnerten Svanen søker frivillige veteraner

    Seilskipet Svanen fra 1916 har hjemmehavn på Bygdøy i Oslo. Skipet har vært en mestringsarena for veteraner i flere år. Nå er en ny sesong igang! Vi søker veteraner som kunne tenke seg å være med i et trygt fellesskap med spennende arbeidsoppgaver.

    Les mer

    Ny runde med veteran-yoga på Golsfjellet i mars!

    22. – 26. mars viderefører SIOPS et yogaprosjekt spesielt tilpasset veteraner som har ulike utfordringer. Tilbakemeldingene etter pilotprosjektet som ble gjennomført høsten 2019 var svært positive, og nå viderefører vi prosjektet. Hensikten med prosjektet er å lære veteraner å bruke yoga som et verktøy som kan gi avspenning og mestring.

    Les mer

    Bokbad med romanaktuell Libanon-veteran

    Veteran og forfatter Kjell Olden kommer den 19. mars til SIOPS for å snakke om sin nye roman "Minerydding" som handler om en ung idealistisk student som verver seg til FN-styrken i Libanon.

    Les mer

    Om Siops

    Om SIOPS

    En av de mest alvorlige konsekvensene av Norges deltagelse i internasjonale operasjoner er at enkelte soldater kommer hjem med skader og utfordringer med å re-integrere seg i det sivile samfunnet.

    Gjennom et målrettet arbeid med å bedre livssituasjonen til skadde veteraner og ved å være pådriver for forebygging av skader har Veteranforbundet SIOPS tatt på seg oppgaven med å fremme veteraners interesser.

    Vår målsetting er at veteraner som blir skadet, enten fysisk eller psykisk, skal få et godt behandlingstilbud og trygge økonomiske rammer. For å få til dette er det avgjørende å øke kunnskapen og kompetansen på hvordan opplevelser og erfaringer fra livet som soldat kan påvirke helsesituasjonen. Dette er viktig i hjelpeapparatet og for at storsamfunnet skal anerkjenne den innsatsen hver enkelt soldat har gjort på vegne av nasjonene.

    I Veteranforbundet SIOPS er det mange som har dyrekjøpte erfaringer med hva det vil si og ta med seg krigen hjem. Både veteraner, men også familiemedlemmer og nære venner. Denne erfaringskompetansen danner grunnlaget for Veteranforbundet SIOPS’ bidrag til arbeidet med forebygging av psykiske skader og utfordringer som følge av tjeneste.

    Veteranforbundet SIOPS arbeider på flere plan for at alle veteraner skal komme helt hjem:

    • Råd- og veiledning: Som veteran eller pårørende kan du ta kontakt med SIOPS for råd og veiledning i forbindelse med spørsmål knyttet til for eksempel helsehjelp, juss, NAV eller økonomi. Hos SIOPS kan du komme i kontakt med en likemann, gjennom vårt likemannsnettverk Point of Contact (POC).
    • Myndighetskontakt: Veteranforbundet SIOPS arbeider målrettet opp mot Storting og regjering, departementer og etater – for å sikre skadde veteraners interesser og bidra til nødvendige endringer på systemnivå. Du kan lese mer om vårt politiske arbeid og våre standpunkter i en rekke saker som berører veteraner her.
    • Veteraners status: Veteranforbundet SIOPS bidrar til å sette veteransaken på dagsorden, gjennom å løfte fram soldater og veteraners historier. I Kongens Gate 9 i Oslo avholder vi jevnlig foredrag og debatter. Vi synliggjør veteransaken i media, på sosiale media og gjennom eventer og arrangementer.

    Her kan du lese mer om vår handlingsplan for 2019/2020.

    Våre vedtekter finner du her.

    Les årsberetningen for 2018/2019.

    Les protokollen fra landsmøtet her.

    Din trygghet er viktig for oss
    Les vår personvernerklæring og hvordan vi tar vare på dine opplysninger her.

    About SIOPS
    The veterans' association– wounded in international operations (SIOPS) was formed in 2006. Our main task is to assist and extend support to veterans with physical or mental injuries resulting from participation in international operations. SIOPS is the only organization, in Norway, dedicated to assisting wounded veterans and their families.

    Since 1945, more than 100 000 Norwegians have served in international operations. Some of these soldiers return with injuries and find it hard to reintegrate back into civilian life. SIOPS works to ensure that those who do, receive the proper medical and legal assistance. By increasing knowledge about veterans, their experiences and challenges to civil society, we hope to achieve a worthy social support and security for our wounded veterans. In particular, good medical and financial support.

    As an actor in civil society, and at the same time as a member of the extended defence family, we work with politicians as well as the defense establishment to further issues of critical importance for the veterans and reduce the number of wounded veterans. We work to influence different stakeholders such as members of Parliament, the Government, Ministry of Defence and the Armed Forces.

    In addition to advocacy work, we organize recreational activities for veterans, as well as cultural events and meetings. This is to ensure that veterans have a place where they feel comfortable and can challenge themselves in safe surroundings. For those veterans who may need a more “one on one”-type of support, we offer assistance and counselling through our peer network 'Point of Contact.'

    Bli medlem

    For å bli medlem i SIOPS kan du fylle ut skjemaet under. Du kan også ringe oss på 22 69 56 50 eller sende en e-post. Medlemskap er åpent for alle som slutter seg til forbundets formål, og koster kr. 300 per år.